• 9381 7441

NAV. Stønad, Trygd etc.Krav på sykepenger?

Spørsmål:

Jeg har vært ringevikar hos to arbeidsgivere.Siste arbeidsdag hos den ene arbeidsgiveren var 29.desember. 15.Januar ble jeg sykemeldt.Det vil si at det er gått 16 dager uten inntektsgivende arbeid hos denne ene arbeidsgiveren.Dette var grunnlag for avslag om sykepenger. 

Men, den 10 og 11 januar var jeg i arbeid hos den andre arbeidsgiveren, som da blir innenfor denne perioden på 16 dager. Jeg har vært ansatt hos begge arbeidsgivere i over fire uker. Vil jeg da ha krav på sykepenger?

Svar:

Retten til sykepenger som arbeidstaker følger av folketrygdlovens paragraf 8-15; retten til sykepenger som arbeidstaker faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager.  Som avbrudd regnes også permisjon. Selv om retten til sykepenger som arbeidstaker etter paragraf 8-15 faller bort skal retten til sykepenger etter paragraf 8-47 ( midlertidig ut av arbeid) vurderes.

Det er vanskelig for meg å se om det andre arbeidsforholdet med jobb den 10. og 11. januar gir rett til sykepenger som arbeidstaker. Jeg anbefaler at det fremmes en søknad til nav trygd om sykepenger etterparagaraf 8-47.  Her finnes det et søknadsskjema som ligger på våre internettsider: nav.no.   Skjemaet ligger under " jobb og arbeidsliv", skjemaet er  NAV 08-47.05 " Krav om sykepenger - midlertidig ut av inntektsgivende arbeid".

Anbefaler også en samtale med saksbehandler på nav trygd.  Kan tyde på som om retten til sykepenger foreligger, men dette kan saksbehandler på det lokale nav kontoret , som har detaljkunnskap om saken, gi svar på.

Besvart av: Rådgiver i NAV Liv Dragsten

Har jeg rett til sykepenger?

Spørsmål: 

Hei. Jeg er en jente på 19 som har slitt med angst/tvangstanker i vel 3 år nå. Jeg tok meg et friår fra skolen for å bli frisk. I denne perioden fikk jeg behandling av bup, samtidig som jeg gikk på fluextin. Dette hjalp meg og jeg ble gradvis bedre. Jeg fikk jobb i barnehage gjennom aetat og fikk dagpenger. Deretter følte jeg meg klar til å begynne på skole. Jeg gikk da omsorg vk1.

I midten av skoleåret kom angsten og tvangstankene tilbake. Jeg forsøkte å gå på skolen men det resulterte i at jeg ikke klarte det. Så jeg måtte slutte på skolen. Jeg gikk i TFT og dette fikk meg til å bli litt bedre. Men tankene og tvangen ligger der enda.. Jeg ble litt bedre og prøvde å jobbe som i vikar i barnehage. Jeg fikk vikariat i den barnehagen jeg jobbet i når jeg hadde dagpenger. Jeg jobbet også i en annen barnehage. Men nå er angsten så ille at jeg ikke klarer å jobbe.

Har vært hos fastlegen og fått fluextin igjen og jeg venter på innkallelse fra psykolog.

Det som er forferdelig nå er at jeg har samboer og vi har bare en inntekt. Vi harsåvidt råd til mat og dette sliter veldig på oss. Angsten hindrer meg i å gå på skole og hindrer meg i å jobbe. Jeg tok dette opp med fastlegen og hun foreslo at jeg skulle gå på trydekontoret og levere en sykemelding. Dette har jeg da gjort, men jeg får sikkert ikke noe slags stønad. Jeg forsøkte også å gå på aetat for å melde meg arbeidsledig, men der følte jeg at de lo av meg siden jeg kom der og ikke hadde hatt noe "fast" jobb før og kunne tro at jeg kunne melde meg arbeidsledig. Og siden jeg var sykemeldt så kunne jeg ihvertfalll ikke melde meg arbeidsledig. Jeg forstår ingenting av dette her. Hva skal jeg leve av da? når jeg ikke kan jobbe eller gå på skole?

Så spm er om det finnes noe slags stønad jeg kan få?? har jeg ikke rett på noe da?

hilsen fortvilet jente

Svar: 

Generelle bestemmelser i folketrygdloven er at for å få rett til sykepenger må medlemmet ha vært i arbeid i minst 4 uker umiddelbart før arbeidsuførheten.  Sykepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt, og det er et vilkår at sykepengegrunnlaget ( inntektsgrunnlaget, dvs arbeidsinntekt omregnet til årsinnekt ) utgjør minst et halvt grunnbeløpet, dvs kr 31.446. 

Jeg forstår det slik at du har jobbet i et vikariat i en barnehage + ekstra i en annen.  På grunnlag av de opplysningene som gis er det vanskelig for meg å si om sykepengeretten er oppfylt eller ikke.  Jeg anbefaler at du tar tfl kontakt med ditt lokale Nav trygd kontor og bestiller en time til saksbehandler. Du bør ta med deg lønnsslipper fra siste året.  Når du har levert en skriftlig søknad om sykepenger ( duhar levert inn sykemelding), så har du krav på et skriftlig svar fra nav trygd.  I et slikt tilfelle som din bør det også vurderes om du kanskje kan ha krav på rehabiliteringspenger.  Disse kan tilstås dersom du ikke har sykepengerett, og det kan dokumenteres at du pga sykdom har vært minst 50 prosent arbeidsufør siste året. Grunnen til at dette nevnes er at jeg ser du ikke har klart og gjennomført skolegangen det siste året.

Jeg anbefaler sterkt at du snarest tar kontakt med ditt lokale kontor.

Besvart av: Rådgiver i NAV Liv Dragsten

Hvordan søke om grunnstønad

Spørsmål: 

Hvordan går man frem når man skal søke om grunnstønad for ekstrautgifter i forbindelse med OCD?

Svar: 

Fremgangsmåte ved søknad om grunnstønad til ekstrautgifter i forb med tvangslidelse: Samme fremgangsmåte som ved søknad om grunnstønad generelt.  Det er fastsatt skjema som finnes på internett eller kan fås i våre mottak eller tilsendt i posten. 

Ekstrautgiftene man har i forbindelse med søknaden skal dokumenteres. Det skal også foreligge legeerklæring ved søknad om grunnstønad. Enkelte utgifter kan være vanskeligere enn andre å dokumentere, ta derfor kontakt med lokalt Nav kontor, be om en  samtale eller få informasjon på telefon.

Besvart av: Rådgiver i NAV Liv Dragsten

Grunnstønad ved høye utgifter pga OCD

Spørsmål: 

Kan grunnstønad gis iforb.med økte strømutgifter  pga høyt forbruk av varmt vann og såpe ved langvarig og hyppig kroppsvask?

Svar: 

Nei, det kan ikke gis grunnstønad til dette formålet. Men i forbindelse med tvangslidelser kan det være flere andre ekstrautgifter som det kan ytes grunnstønad til.

Besvart av: Rådgiver i NAV Liv Dragsten


This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2019 Ananke. All Rights Reserved.

Search