• 9381 7441

omogomigjen (71x100)Om og om og om igjen er en håndbok for behandlere som ønsker å tilby KAT-behandling ved tvangslidelser. 

Tvangslidelser ble lenge ansett for å være svært vanskelig å behandle. Kognitiv atferdsterapi (KAT) og mer konkret eksponering med responsprevensjon (ERP) har
imidlertid vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med sterk empirisk støtte.

Les artikkel om boken her

bjarne_hansen_napha_120_90Siden 1960-tallet har det eksistert en god behandlingsform for tvangslidelser, men få får glede av tilbudet i Norge.

Bjarne Hansen er psykolog og førsteamanuensis ved NTNU/St. Olavs Hospital. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen. 

Tvangslidelser, som også går under betegnelsen (OCD), er psykolog Bjarne Hansens spesialfelt, og han håper en rapport som nå ligger på bordet til Helsedirektoratet kan føre til at flere får den hjelpen de trenger om ikke alt for lenge.

- Det er ofte uenighet om behandlingsformene for psykiske lidelser, men slik er det ikke når det gjelder tvangslidelser. Her hersker det stor enighet om en behandlingsform. Såkalt eksponering med responsprevensjon (ERP) kan hjelpe 60-75 % av pasientene, sier han til Napha.no.

Les mer på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA.

stolavstm_dna_132_100Overlege Ismail Cuneyt Guzey og forskerteamet ved Avdeling for forskning og utvikling på Østmarka ønsker å se om det er sammenheng mellom gener og hvem som utvikler tvangslidelser. 

– DNA er som en stor kokebok. Her ligger alle svarene gjennom ulike oppskrifter, men det er likevel vanskelig å finne hvert enkelt av dem, sier overlege Ismail Cuneyt Guzey ved Avdeling for forskning og utvikling på Østmarka. 

Tvangslidelser, eller Obsessive compulsive disorder (OCD), kommer i ulike varianter gjennom tvangstanker (obsesjoner) og tvangshandlinger (kompulsjoner). Amerikanske undersøkelser konkluderer med en risiko på 2,3 prosent for å rammes i løpet av livet. 

Men hva er det som gjør at mennesker utvikler tvangslidelser? Hvordan kan genene forklare hvem som blir syke, og hvordan kan omgivelsene forklare sykdom?

Les mer på St. Olavs Hospital's nettside

behandling_via_internett_105_70

Depresjon og angst kan behandles effektivt via Internett. Som de første i verden har svenskene tatt metoden i bruk som et vanlig tilbud. Mot angst fungerer internettbehandling like bra som gruppeterapi, og mot mild og moderat depresjon fungerer den svært bra når den settes inn tidlig. Det viser en doktorgradsavhandling ved Karolinska Institut i Sverige, som forsvares 23. april. Behandlingen kalles kognitiv adferdsterapi, og baserer seg blant annet på at tankemåten vår er viktig for hvordan vi handler og føler oss. Det er kjent at slik terapi har god virkning på flere psykiske lidelser, men behandlingstilbudet er lite.

Les mer på Aftenposten.no

Se også tidligere nyhet om prosjektet "Teleoverført behandling" som pågår i Trondheim.

forskningForsking.no har skrevet en artikkel om tvangslidelser hos barn og unge. Mange barn og unge ”bare må” vaske hendene i tide og utide eller får andre ideer om hva de må gjøre for å hindre at noe de er redd for skal skje. Slike tvangslidelser fins det hjelp for, mener forskere. Ler artikkelen på forskning.no

angst_ungdom_133_82Mange barn og unge med angst- og tvangslidelser får ikke den hjelpen de trenger. Angstlidelser hos barn og unge kan redusere livskvaliteten dramatisk. Studien Barn i Bergen, der tre årskull barn har svart på spørsmål om psykisk helse, viser at av barn som sliter i småskolen, plages flest av angst.

Deretter kommer atferdsvansker, så følger ADHD. Dette gjenspeiler ikke hvem som faktisk får behandling i psykisk helsevern for barn og unge (BUP/PHBU). Der får flest barn med atferdsforstyrrelser og ADHD hjelp.

pilotprosjekt_130Senter for Livsmestring, Skei i Jølster vil kjøre en ny 3 ukers intensivbehandling i oktober. De starter nå vurdering  av nye pasienter.

Behandlingen er en 3 ukers intensiv gruppebehandling med døgnopphold for pasienter med moderat alvorlig tvangslidelse. Første behandlingsrunde ble kjørt i mars 2009 og tilbakemeldingene fra deltakerene var veldig gode. Behandlingen innbefatter 2 dagers forvern med utredning før gruppestart.

Behandlingsmetoden er eksponering med responsprevensjon, den best dokumenterte metoden i behandling av tvangslidelser, benyttet siden 60-tallet. Begge behandlere tilknyttet senteret, er kognitive terapeuter med lang erfaring i behandling av tvangslidelser etter denne metoden.

samlemani_100_100For noen av oss blir det å samle på unødvendige ting en tvangshandling, med alvorlige følger for helse og sosialt liv. De aller fleste av oss samler på et eller annet, men for enkelte blir det å samle på unødvendige ting en tvangshandling, med alvorlige følger for helse og sosialt liv. Samlemani er den mest resistente formen for tvangshandlinger, og kan ta lang tid å behandle. Nå skal en ny behandlingsmetode prøves her i landet.

Les mer på forskning.no og på journalen.no

Se også tidligere nyhet ifm boklanseringen av boka som omtales i artikkelen.

tanke_100

En ny behandlingsmetode kan vise seg å gjøre pasienter med en rekke psykiske lidelser friskere på kortere tid. Hittil er metoden på et tidlig forskningsstadium i Norge. I løpet av en dag tenker vi tusenvis av tanker, både positive og negative. De fleste av oss klarer å sortere det som er viktig fra det som er uviktig, men for enkelte blir strømmen av negative tanker så vanskelig å håndtere at de ender opp med psykiske problemer.

Hvorfor er det slik og hva kan man gjøre for å hjelpe disse pasientene? Det spørsmålet har professor Adrian Wells ved School of Psychological Sciences ved University of Manchester forsket på i mer enn 20 år.

forelesning_108_82Prosjektet «Studier med støtte» skal hjelpe studenter med problemer til å gjennomføre studiet.

Studenter som sliter med psykiske problemer kan nå få hjelp ved individuelt tilpasset støtte, veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen. Prosjektet «Studier med støtte» skal hjelpe studenter med problemer til å gjennomføre studiet.

Les mer på Adressa.noog på Hist.no(Studie med støtte).

Se også info om SMS på NAV

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search