• 9381 7441

Nytt behandlingstilbud på vestlandet

pilotprosjekt_130Senter for Livsmestring, Skei i Jølster, planlegger å gjennomføre en 3 ukers intensiv gruppebehandling med døgnopphold for pasienter med moderat alvorlig tvangslidelse. Behandlingsstart for første gruppe er planlagt våren 2009. Behandlingen innbefatter 2 dagers forvern med utredning før gruppestart - 02.03.2009.

Behandlingsmetoden er eksponering med responsprevensjon, den best dokumenterte metoden i behandling av tvangslidelser, benyttet siden 60-tallet. Begge behandlere tilknyttet senteret, er kognitive terapeuter med lang erfaring i behandling av tvangslidelser etter denne metoden.

Les mer om tilbudet her

Thorbjørn Olsen v/Senter for Livsmestring har gitt følgende tilleggsinformasjon:
Prisen er satt til 10 000 kr, men dette kan det forhandles om fordi det er viktig at vi får kjørt pilotprosjektet, for å få teste opplegget.

Mulighet for stønad:
For folk som er i faresonen for å falle ut av jobb, kan arbeidsgiver søke NAV om "tilretteleggingstilskudd", over 12 uker kan man få 30 000 kr. Regner med at dette er midler som man kan bruke på behandling, men dette må man undersøke hos NAV.

Behandlingen innbefatter 2 dagers forvern med utredning før gruppestart. Aktuelle kandidater må belage seg på å reise til Jølster i løpet av februar.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search