• 9381 7441

Ny behandlingsrunde i Jølster i oktober

pilotprosjekt_130Senter for Livsmestring, Skei i Jølster vil kjøre en ny 3 ukers intensivbehandling i oktober. De starter nå vurdering  av nye pasienter.

Behandlingen er en 3 ukers intensiv gruppebehandling med døgnopphold for pasienter med moderat alvorlig tvangslidelse. Første behandlingsrunde ble kjørt i mars 2009 og tilbakemeldingene fra deltakerene var veldig gode. Behandlingen innbefatter 2 dagers forvern med utredning før gruppestart.

Behandlingsmetoden er eksponering med responsprevensjon, den best dokumenterte metoden i behandling av tvangslidelser, benyttet siden 60-tallet. Begge behandlere tilknyttet senteret, er kognitive terapeuter med lang erfaring i behandling av tvangslidelser etter denne metoden.


Les mer om tilbudet her.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search