• 9381 7441

Skepsis hindrer god hjelp

angst_ungdom_133_82Mange barn og unge med angst- og tvangslidelser får ikke den hjelpen de trenger. Angstlidelser hos barn og unge kan redusere livskvaliteten dramatisk. Studien Barn i Bergen, der tre årskull barn har svart på spørsmål om psykisk helse, viser at av barn som sliter i småskolen, plages flest av angst.

Deretter kommer atferdsvansker, så følger ADHD. Dette gjenspeiler ikke hvem som faktisk får behandling i psykisk helsevern for barn og unge (BUP/PHBU). Der får flest barn med atferdsforstyrrelser og ADHD hjelp.

Dette gir grunnlag for en rekke spørsmål. Vet ikke foreldre med engstelige barn hvor de kan få hjelp? Blir ikke angst og tvang tatt på alvor i hjelpeapparatet, eller får barna andre diagnoser?

Les mer på forskning.no 

Til orientering så er behandlingsstudien NordLOTS som det refereres til i artikkelen ett av prosjektene innenfor forskning og rehabilitering i OCD - sammenheng, som Norsk OCD forening, Ananke fikk innvilget støtte til.

 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search