• 9381 7441

Kurerer angst via nettet

behandling_via_internett_105_70

Depresjon og angst kan behandles effektivt via Internett. Som de første i verden har svenskene tatt metoden i bruk som et vanlig tilbud. Mot angst fungerer internettbehandling like bra som gruppeterapi, og mot mild og moderat depresjon fungerer den svært bra når den settes inn tidlig. Det viser en doktorgradsavhandling ved Karolinska Institut i Sverige, som forsvares 23. april. Behandlingen kalles kognitiv adferdsterapi, og baserer seg blant annet på at tankemåten vår er viktig for hvordan vi handler og føler oss. Det er kjent at slik terapi har god virkning på flere psykiske lidelser, men behandlingstilbudet er lite.

Les mer på Aftenposten.no

Se også tidligere nyhet om prosjektet "Teleoverført behandling" som pågår i Trondheim.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search