• 9381 7441

Hvert helseforetak bør ha OCD-team

bjarne_hansen_napha_120_90Siden 1960-tallet har det eksistert en god behandlingsform for tvangslidelser, men få får glede av tilbudet i Norge.

Bjarne Hansen er psykolog og førsteamanuensis ved NTNU/St. Olavs Hospital. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen. 

Tvangslidelser, som også går under betegnelsen (OCD), er psykolog Bjarne Hansens spesialfelt, og han håper en rapport som nå ligger på bordet til Helsedirektoratet kan føre til at flere får den hjelpen de trenger om ikke alt for lenge.

- Det er ofte uenighet om behandlingsformene for psykiske lidelser, men slik er det ikke når det gjelder tvangslidelser. Her hersker det stor enighet om en behandlingsform. Såkalt eksponering med responsprevensjon (ERP) kan hjelpe 60-75 % av pasientene, sier han til Napha.no.

Les mer på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search