• 9381 7441

omogomigjen (71x100)Om og om og om igjen er en håndbok for behandlere som ønsker å tilby KAT-behandling ved tvangslidelser. 

Tvangslidelser ble lenge ansett for å være svært vanskelig å behandle. Kognitiv atferdsterapi (KAT) og mer konkret eksponering med responsprevensjon (ERP) har
imidlertid vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med sterk empirisk støtte.

Les artikkel om boken her

bjarne_hansen_napha_120_90Siden 1960-tallet har det eksistert en god behandlingsform for tvangslidelser, men få får glede av tilbudet i Norge.

Bjarne Hansen er psykolog og førsteamanuensis ved NTNU/St. Olavs Hospital. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen. 

Tvangslidelser, som også går under betegnelsen (OCD), er psykolog Bjarne Hansens spesialfelt, og han håper en rapport som nå ligger på bordet til Helsedirektoratet kan føre til at flere får den hjelpen de trenger om ikke alt for lenge.

- Det er ofte uenighet om behandlingsformene for psykiske lidelser, men slik er det ikke når det gjelder tvangslidelser. Her hersker det stor enighet om en behandlingsform. Såkalt eksponering med responsprevensjon (ERP) kan hjelpe 60-75 % av pasientene, sier han til Napha.no.

Les mer på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA.

stolavstm_dna_132_100Overlege Ismail Cuneyt Guzey og forskerteamet ved Avdeling for forskning og utvikling på Østmarka ønsker å se om det er sammenheng mellom gener og hvem som utvikler tvangslidelser. 

– DNA er som en stor kokebok. Her ligger alle svarene gjennom ulike oppskrifter, men det er likevel vanskelig å finne hvert enkelt av dem, sier overlege Ismail Cuneyt Guzey ved Avdeling for forskning og utvikling på Østmarka. 

Tvangslidelser, eller Obsessive compulsive disorder (OCD), kommer i ulike varianter gjennom tvangstanker (obsesjoner) og tvangshandlinger (kompulsjoner). Amerikanske undersøkelser konkluderer med en risiko på 2,3 prosent for å rammes i løpet av livet. 

Men hva er det som gjør at mennesker utvikler tvangslidelser? Hvordan kan genene forklare hvem som blir syke, og hvordan kan omgivelsene forklare sykdom?

Les mer på St. Olavs Hospital's nettside

behandling_via_internett_105_70

Depresjon og angst kan behandles effektivt via Internett. Som de første i verden har svenskene tatt metoden i bruk som et vanlig tilbud. Mot angst fungerer internettbehandling like bra som gruppeterapi, og mot mild og moderat depresjon fungerer den svært bra når den settes inn tidlig. Det viser en doktorgradsavhandling ved Karolinska Institut i Sverige, som forsvares 23. april. Behandlingen kalles kognitiv adferdsterapi, og baserer seg blant annet på at tankemåten vår er viktig for hvordan vi handler og føler oss. Det er kjent at slik terapi har god virkning på flere psykiske lidelser, men behandlingstilbudet er lite.

Les mer på Aftenposten.no

Se også tidligere nyhet om prosjektet "Teleoverført behandling" som pågår i Trondheim.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search