• 9381 7441

psykologer_ntnu_130Les siste nytt fra OCD-forskningsprosjektet på NTNU. Bra for pasientene, nyttig for studentene og rimeligere for samfunnet. Et forskningsprosjekt på tvangslidelser gir oppsiktsvekkende resultater. I prosjektet er det frivillige psykologistudenter fra NTNU som står for behandlingen av pasientene, under kyndig veiledning av erfarne psykologer.

Patrick A. Vogel, førsteamanuensis/psykologspesialist og Stian Solem, psykolog/stipendiat leder forskningsprosjekt på OCD (tvangslidelse) Les siste nytt om prosjektet under Nyheter fra St. Olavs Hospital

behandling_som_fungerer130


Den nye boka "Behandling som fungerer" er nå ferdig og til salgs hos Ananke. Original tittel: Compulsive Hoarding and Acquiring. Workbook. Frost & Steketee

Boken 'Behandling som fungerer', er ment som et nyttig hjelpemiddel i konteksten av terapi som er anbefalt for de som har de mest alvorlige plager med sin samletvang. Vi håper at denne bokens selvhjelps-tips kan være til nytte for flere som har lyst til å arbeide med disse tingene på et tidligere stadium. Boken består av et program som viser til den nyeste versjonen av kognitiv-adferdsterapi for samletvang. Samletvang blir ofte sett på som en form for tvangslidelse (OCD), og kan i mange tilfeller føre til store problemer for individer med denne lidelsen. I mange tilfeller rammes også familien, naboer og det offentlige helsetilsynet av disse problemene.

barn-streken_140Barn kan ha tidlige symptomer på OCD som for eksempel leggetidsritualer eller "ikke trå på strek o.l."

Read MorePå nettsidene til Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening finner vi en informativ artikkel skrevet av Liv Hundevadt og Hanne Kristensen ved Nic Waals Institutt. De skriver blant annet:

"Barn kan ofte ha forbigående tvangstrekk som ledd i normalutviklingen (f.ex.leggetidsritualer; "ikke trå på strek", o.l.) Denne type normalatferd lar seg imidlertid skille fra OCD ved innhold, alvorlighetsgrad og alder når symptomene oppstår. De vanligste tvangstanker hos barn og unge med OCD er knyttet til smitte; at noe fryktelig kan skje en selv eller andre og til behov for symmetri. De vanligste tvangshandlinger er knyttet til vasking, repetisjon og sjekking. Som oftest forekommer både tvangstanker og tvangshandlinger. Mange barn har flere forskjellige OCD symptomer samtidig, og symptomene kan også endre karakter over tid".

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search