• 9381 7441

forskningForsking.no har skrevet en artikkel om tvangslidelser hos barn og unge. Mange barn og unge ”bare må” vaske hendene i tide og utide eller får andre ideer om hva de må gjøre for å hindre at noe de er redd for skal skje. Slike tvangslidelser fins det hjelp for, mener forskere. Ler artikkelen på forskning.no

angst_ungdom_133_82Mange barn og unge med angst- og tvangslidelser får ikke den hjelpen de trenger. Angstlidelser hos barn og unge kan redusere livskvaliteten dramatisk. Studien Barn i Bergen, der tre årskull barn har svart på spørsmål om psykisk helse, viser at av barn som sliter i småskolen, plages flest av angst.

Deretter kommer atferdsvansker, så følger ADHD. Dette gjenspeiler ikke hvem som faktisk får behandling i psykisk helsevern for barn og unge (BUP/PHBU). Der får flest barn med atferdsforstyrrelser og ADHD hjelp.

pilotprosjekt_130Senter for Livsmestring, Skei i Jølster vil kjøre en ny 3 ukers intensivbehandling i oktober. De starter nå vurdering  av nye pasienter.

Behandlingen er en 3 ukers intensiv gruppebehandling med døgnopphold for pasienter med moderat alvorlig tvangslidelse. Første behandlingsrunde ble kjørt i mars 2009 og tilbakemeldingene fra deltakerene var veldig gode. Behandlingen innbefatter 2 dagers forvern med utredning før gruppestart.

Behandlingsmetoden er eksponering med responsprevensjon, den best dokumenterte metoden i behandling av tvangslidelser, benyttet siden 60-tallet. Begge behandlere tilknyttet senteret, er kognitive terapeuter med lang erfaring i behandling av tvangslidelser etter denne metoden.

samlemani_100_100For noen av oss blir det å samle på unødvendige ting en tvangshandling, med alvorlige følger for helse og sosialt liv. De aller fleste av oss samler på et eller annet, men for enkelte blir det å samle på unødvendige ting en tvangshandling, med alvorlige følger for helse og sosialt liv. Samlemani er den mest resistente formen for tvangshandlinger, og kan ta lang tid å behandle. Nå skal en ny behandlingsmetode prøves her i landet.

Les mer på forskning.no og på journalen.no

Se også tidligere nyhet ifm boklanseringen av boka som omtales i artikkelen.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search