• 9381 7441

tanke_100

En ny behandlingsmetode kan vise seg å gjøre pasienter med en rekke psykiske lidelser friskere på kortere tid. Hittil er metoden på et tidlig forskningsstadium i Norge. I løpet av en dag tenker vi tusenvis av tanker, både positive og negative. De fleste av oss klarer å sortere det som er viktig fra det som er uviktig, men for enkelte blir strømmen av negative tanker så vanskelig å håndtere at de ender opp med psykiske problemer.

Hvorfor er det slik og hva kan man gjøre for å hjelpe disse pasientene? Det spørsmålet har professor Adrian Wells ved School of Psychological Sciences ved University of Manchester forsket på i mer enn 20 år.

forelesning_108_82Prosjektet «Studier med støtte» skal hjelpe studenter med problemer til å gjennomføre studiet.

Studenter som sliter med psykiske problemer kan nå få hjelp ved individuelt tilpasset støtte, veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen. Prosjektet «Studier med støtte» skal hjelpe studenter med problemer til å gjennomføre studiet.

Les mer på Adressa.noog på Hist.no(Studie med støtte).

Se også info om SMS på NAV

pilotprosjekt_130Senter for Livsmestring, Skei i Jølster, planlegger å gjennomføre en 3 ukers intensiv gruppebehandling med døgnopphold for pasienter med moderat alvorlig tvangslidelse. Behandlingsstart for første gruppe er planlagt våren 2009. Behandlingen innbefatter 2 dagers forvern med utredning før gruppestart - 02.03.2009.

Behandlingsmetoden er eksponering med responsprevensjon, den best dokumenterte metoden i behandling av tvangslidelser, benyttet siden 60-tallet. Begge behandlere tilknyttet senteret, er kognitive terapeuter med lang erfaring i behandling av tvangslidelser etter denne metoden.

mental_helseÅtte av ti ungdommer som sliter med psykiske plager, får ikke faglig hjelp. Dette viser en undersøkelse fra Folkehelsa. - Vi må fange opp ungdommene tidligere, sier divisjonsdirektør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen blir omtalt i NRK Puls. Der sier nestlederen i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson, at Folkehelseinstituttets tall bekrefter det Mental Helse Ungdom har framholdt lenge: Det er ikke lett å få hjelp tidlig nok.

Les mer på Mental Helse

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search