• 9381 7441

Litteratur
Her har vi samlet et knippe bøker som kan være til god hjelp å lese enten man sliter med tvangslidelse, er pårørende til noen med tvangslidelse eller rett og slett bare er nysjerrig på å finne ut hva tvangslidelse egentlig er. Det er også listet opp en del bøker om angst og depresjon da dette er komorbide lidelser (tilleggslidelser)
 
Noen av bøkene er mulig å bestille gjennom vårt bestillingsskjema; Bestill bok
ProduktNavnBeskrivelsePris
128 sider om tvangstanker
Kategori:   Litteratur
Boken gir en kortfattet innføring i hva tvangstanker er og hvordan de kan forekomme hos mennesker. Formålet er å avmystifisere lidelsene og vise at behandlingsmetoder er mulige.
 
Forfatter: Leif Edward Ottesen Kennair
Forlag: Tapir akademiske forlag
Utgivelsesår: 2004
Veil. pris: kr 98,-
ISBN: 9788251919494
 
OBS! Denne boken er det dessverre ikke mulig å kjøpe gjennom Ananke.

Bor du i Bergen eller Trondheims-området kan vi låne deg denne boken.

Kategori: Tvangslidelse

Kr 98.00 
Om og om og om igjen Kunnskapsbasert behandling av pasienter med tvangslidelser
Kategori:   Litteratur

Om og om og om igjen
Kunnskapsbasert behandling av pasienter med tvangslidelser

Forfattere:
Sandra Bates og Anna Grönberg

Dette er en håndbok for behandlere som ønsker å tilby kognitiv atferdsterapi ved tvangsproblemer. Tvangsproblemer ble lenge ansett for å være svært vanskelig å behandle. Kognitiv atferdsterapi (KAT) og mer konkret eksponering med responsprevensjon (ERP) har imidlertid vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med sterk empirisk støtte. Boken beskriver hvordan man innhenter relevant informasjon og danner seg et helhetlig bilde av klientens tvangsproblemer, samt hvordan man skaper motivasjon for behandling. Boken henvender seg til ansatte i helsevesenet: psykologer, psykiatere, kuratorer og andre behandlere. Den er også tenkt som pensumlitteratur ved universiteter og høyskoler samt innen ulike KAT-behandlinger.

Her får du kjøpt boken

Kategori: Tvangslidelse

Kr 499.00 
Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge
Kategori:   Litteratur

Robert Valderhaug, Tord Ivarsson (2014)
Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge

Psykologiske og medisinske perspektiver på forståelse og behandling.

Gyldendal Akademisk. 2014.

ISBN 978-82-05-45353-1

Mange barn og unge som sliter med tvangstanker og tvangshandlinger risikerer å ha vanskene også som voksne. Til tross for dette, har det vært skrevet lite om tvangslidelse hos barn og ungdom.

Når en møter et barn med tvangslidelse (OCD) kan en undre seg over hvorfor han ikke bare kan slutte å tenke på skitt og smuss, eller hvorfor han ikke bare kan slutte med ritualene? Og hvorfor merker han ikke at han er ren?

Forfatterne formidler ny og evidensbasert kunnskap som bidrar til økt forståelse for OCD hos barn og unge. Boken spenner vidt, fra å gi et grundig innblikk i det nevrobiologiske perspektivet til et kapittel om familie og samspill. I tillegg gir boken en generell innføring til temaer som forekomst, kliniske trekk og forklaringsmodeller, utredning og diagnostikk samt behandlingsmodeller.

Omtale på Gyldendal sin nettside

Anmeldelse av boken finnes i Tidsskrift for norsk psykologforening, vol 52 nr. 5 2015 side 444

Kategori: Tvangslidelse

Kr 365.00 
Bernhard Weidle (mfl.) OCD-behandling for barn og unge
Kategori:   Litteratur

En praksismanual. 212 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014.
ISBN 978-82-05-46381-3

Denne boken er en veileder for behandling av OCD hos barn og ungdom. Etter en kort introduksjon av lidelsen, gir boken en innføring i:

  • Hvordan gjennomføre kognitiv atferdsterapi med eksponering og responsprevensjon (time for time)
  • Hva man gjør ved utilstrekkelig effekt
  • Hvordan man kan tilpasse behandlingen ved samtidige lidelser som Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelse
  • Når og hvordan medikamentell behandling kan ha effekt

Med tallrike og konkrete eksempler gir forfatterne en trinnvis veiledning i hvordan møte og behandle denne pasientgruppen.

Anmeldelse fra Tidskrift for Den norske legeforening

Kategori: Tvangslidelse

Kr 349.00 
101 ting vi gjerne skulle ha visst da vi begynte å behandle pasienter med tvangslidelse
Kategori:   Litteratur

Denne boka gir korte, spissformulerte råd og tips som både vil være til nytte og ettertanke for deg som skal behandle pasienter med angstlidelser, og for deg som ønsker å håndtere din angstlidelse på en god måte.

Gerd Kvale og Bjarne Hansen forener erfaring med kliniske betraktninger og forskning når de formidler 101 ting som de selv gjerne skulle visst da de begynte å behandle pasienter med angstlidelser. Boka er organisert i korte, spissformulerte råd, tips og funderinger som kan leses enkeltvis, og som forhåpentligvis både er til nytte og ettertanke.

Anmeldelse fra Tidskrift for Den norsk legeforening

Her kan du kjøpe boka

Kategori: Tvangslidelse

Våg mer
Kategori:   Litteratur

Praktisk og jordnær om hvordan du kan trene din psykiske helse for å unngå problemer og løse opp i psykiske vansker som ødelegger hverdagen.

Mange strever med dagligdagse forhold som fort utvikler seg til større eller mindre psykiske belastninger. Det er bare sånn det er, er gjennomgangsmelodien og så går man i de samme, slitte spor som allerede har skapt så mange problemer. 

Forfatter: Dag Furuholmen, Gunnar Cramer
Forlag: Kom forlag
Utgivelsesår: 2008
Veil. pris: kr 199,-
ISBN: 9788292496572

OBS! Denne boken er det dessverre ikke mulig å kjøpe gjennom Ananke. 

Kategori: Tvangslidelse/Psykisk trening

Kr 199.00 
Tenk hvis... hva så?
Kategori:   Litteratur

Tenk hvis... hva så? er en bok om behandling av panikklidelser. Den egner seg for deg som vil jobbe med panikklidelsen på egen hånd. 

Forfatter: Rolf Aarøe og Margit Øiesvold
Forlag: Gyldendal akademiske
Utgivelsesår: 2004
Veil. pris: kr 325,-
ISBN: 9788205333376

OBS! Denne boken er det dessverre ikke mulig å kjøpe gjennom Ananke. 

Kategori: Panikklidelse

Kr 325.00 
  Forrige   1  2 
This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search