• 9381 7441

pilotprosjekt_130Senter for Livsmestring, Skei i Jølster, planlegger å gjennomføre en 3 ukers intensiv gruppebehandling med døgnopphold for pasienter med moderat alvorlig tvangslidelse. Behandlingsstart for første gruppe er planlagt våren 2009. Behandlingen innbefatter 2 dagers forvern med utredning før gruppestart - 02.03.2009.

Behandlingsmetoden er eksponering med responsprevensjon, den best dokumenterte metoden i behandling av tvangslidelser, benyttet siden 60-tallet. Begge behandlere tilknyttet senteret, er kognitive terapeuter med lang erfaring i behandling av tvangslidelser etter denne metoden.

mental_helseÅtte av ti ungdommer som sliter med psykiske plager, får ikke faglig hjelp. Dette viser en undersøkelse fra Folkehelsa. - Vi må fange opp ungdommene tidligere, sier divisjonsdirektør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen blir omtalt i NRK Puls. Der sier nestlederen i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson, at Folkehelseinstituttets tall bekrefter det Mental Helse Ungdom har framholdt lenge: Det er ikke lett å få hjelp tidlig nok.

Les mer på Mental Helse

telekonferanse_fpI Trondheim prøver man nå ved hjelp av teleoverføring å behandle pasienter med tvangslidelser fra deler av landet der tilbudet ikke finnes. 

Miljøet i Trondheim hadde i oktober sin første «telekonferanse» med en pasient på en annen kant av landet.

Psykolog Stian Solem monterer opp høyttalere og mikrofoner. Foran ham står to TV-skjermer. På den ene skjermen er ansiktet hans i fokus, på den andre skal snart ansiktet til en pasient komme opp.

bjarne_portrett_120Psykolog Bjarne Hansen etterlyser bedre behandling for tvangslidelser.Read More I Trondheim behandles pasienter med tvangslidelser ved hjelp av eksponeringsterapi. - Selv om dette er den eneste dokumenterte psykologiske behandlingsmetoden, tilbys den få steder i landet. Man må gjøre noe med kvaliteten i psykiatrien, mener psykolog Bjarne Hansen ved St. Olavs Hospital.

rbup_logo_fpMange barn og ungdom får tanker og ideer som de ikke ønsker og som fører til at de må gjøre handlinger for å bli kvitt ubehaget som disse tankene skaper. Tvangstanker og tvangshandlinger gjør livet vanskelig for både barna og deres nærmeste familie.

NordLOTS er en behandlingsstudie hvor vi tilbyr hjelp til barn og unge mellom 7 – 18 år som sliter med tvangsproblemer.

robert_valderhaug_ekspertpanelMange foreldre med barn som har tvangslidelse tar kontakt med Ananke og gir uttrykk for at det er i en veldig vanskelig situasjon og at det er vanskelig å få hjelp. Robert Valderhaug svarer på et spørsmål rundt dette i ekspertpanelet vårt. Han anbefaler også en bok.

Dr. philos, spesialist i klinisk psykologi Robert Valderhaug

Les mer

psykologer_ntnu_130Les siste nytt fra OCD-forskningsprosjektet på NTNU. Bra for pasientene, nyttig for studentene og rimeligere for samfunnet. Et forskningsprosjekt på tvangslidelser gir oppsiktsvekkende resultater. I prosjektet er det frivillige psykologistudenter fra NTNU som står for behandlingen av pasientene, under kyndig veiledning av erfarne psykologer.

Patrick A. Vogel, førsteamanuensis/psykologspesialist og Stian Solem, psykolog/stipendiat leder forskningsprosjekt på OCD (tvangslidelse) Les siste nytt om prosjektet under Nyheter fra St. Olavs Hospital

behandling_som_fungerer130


Den nye boka "Behandling som fungerer" er nå ferdig og til salgs hos Ananke. Original tittel: Compulsive Hoarding and Acquiring. Workbook. Frost & Steketee

Boken 'Behandling som fungerer', er ment som et nyttig hjelpemiddel i konteksten av terapi som er anbefalt for de som har de mest alvorlige plager med sin samletvang. Vi håper at denne bokens selvhjelps-tips kan være til nytte for flere som har lyst til å arbeide med disse tingene på et tidligere stadium. Boken består av et program som viser til den nyeste versjonen av kognitiv-adferdsterapi for samletvang. Samletvang blir ofte sett på som en form for tvangslidelse (OCD), og kan i mange tilfeller føre til store problemer for individer med denne lidelsen. I mange tilfeller rammes også familien, naboer og det offentlige helsetilsynet av disse problemene.

barn-streken_140Barn kan ha tidlige symptomer på OCD som for eksempel leggetidsritualer eller "ikke trå på strek o.l."

Read MorePå nettsidene til Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening finner vi en informativ artikkel skrevet av Liv Hundevadt og Hanne Kristensen ved Nic Waals Institutt. De skriver blant annet:

"Barn kan ofte ha forbigående tvangstrekk som ledd i normalutviklingen (f.ex.leggetidsritualer; "ikke trå på strek", o.l.) Denne type normalatferd lar seg imidlertid skille fra OCD ved innhold, alvorlighetsgrad og alder når symptomene oppstår. De vanligste tvangstanker hos barn og unge med OCD er knyttet til smitte; at noe fryktelig kan skje en selv eller andre og til behov for symmetri. De vanligste tvangshandlinger er knyttet til vasking, repetisjon og sjekking. Som oftest forekommer både tvangstanker og tvangshandlinger. Mange barn har flere forskjellige OCD symptomer samtidig, og symptomene kan også endre karakter over tid".

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search