• 9381 7441

Behandlerliste

(Denne siden er under oppdatering)

Ny og forbedret struktur på OCD - behandlingen i Norge

I tråd med rådene fra brukerforeningen og fagmiljøet etableres det nå team med spesialkompetanse på behandling av tvangslidelse (OCD-team) i norske helseforetak. Som hovedregel gis behandlingen poliklinisk og helst i det miljøet der pasienten vanligvis befinner seg, ved at tiltakene også kan finne sted i pasientens hjem, der problemene med tvangssymptomer ofte er størst, eller på skolen eller arbeidsplassen

Dersom du ønsker å bli henvist til OCD-teamet for utredning av mulig OCD-problematikk må du ta kontakt med fastlegen din.

Fastlegen vil normalt gjennomføre en kort kartlegging av problematikken og sende en henvisning til ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). Ditt lokale DPS vil deretter sende ei sekundær henvisning til ditt lokale OCD-team.

Helseregion

 

Helseforetak

 

Behandlingssted

         

Helse Sør-Øst

 

AHUS

Voksen

 

Nedre Romerike DPS

 

Barn/ungdom

 

Bråthen behandlingssenter

         
 

Østfold

Voksen

 

Moss DPS

 

Barn/ungdom

 

Fredrikstad BUP

         
 

Vestre Viken

Voksen

 

Bærum DPS

 

Barn/ungdom

 

Bærum BUP

         
 

Telemark

Voksen

 

Porsgrunn DPS

 

Barn/ungdom

 

Porsgrunn BUP

         
 

Vestfold

Voksen

  Sandefjord
 

Barn/ungdom

  Sandefjord
         
 

Sørlandet sykehus

Voksen

 

Solvang DPS

 

Barn/ungdom

 

ABUP

         
 

Innlandet

Voksen

 

Gjøvik DPS

 

Barn/ungdom

 

Oppstart våren 2015

         
 

Oslo sykehusområde

Voksen

 

Angst- og tvangslidelsespoliklinikken

 

Barn/ungdom

 

Oppstart våren 2015

           

Helse Vest

 

Helse Bergen

Voksen

 

Kronstad DPS

 

Barn/ungdom

 

Øyane BUP

         
 

Stavanger universitetssykehus

Voksen

 

Stavanger DPS

 

Barn/ungdom

 

Ambulante tjenester

         
 

Helse Fonna

Voksen

 

Karmøy DPS

 

Barn/ungdom

 

Haugesund BUP

         
 

Helse Førde

Voksen

 

Info kommer snart

 

Barn/ungdom

 

Info kommer snart

           

Helse Midt-Norge

 

St. Olavs hospital

Voksen

 

Østmarka sykehus

 

Barn/ungdom

 

Nevroteamet

         
 

Helse Møre og Romsdal

Voksen

 

Molde DPS

 

Barn/ungdom

 

Ålesund BUP

         
 

Helse Nord-Trøndelag

Voksen

 

Info kommer snart

 

Barn/ungdom

 

Info kommer snart

           

Helse Nord

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (regional funksjon)

Voksen

 

Åsgård

 

Barn/ungdom

 

Tromsø BUP

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search