• 9381 7441

Årsmøte Ananke Oslo

Torsdag 7.2.2019 kl. 18:00

Inviterer til årsmøte i Ananke Oslo i lokalene til PIO-senteret, Hammersborg torg 3, Oslo

Kun medlemmer har stemmerett og mulighet til å bli valgt, men møtet er åpent for alle interesserte. Vi vil forsøke å få til litt sosialt samvær etter at det administrative er unnagjordt. Enkel servering.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder. 
  2. Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive protokoll.
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Godkjenning av årsmelding.
  5. Behandling av innkomne årsmøte saker.
  6. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
  7. Valg av valgkomite.
  8. Valg av delegater til Landsmøtet (som finner sted lørdag 9. Mars på Scandic Nidelven Hotell i Trondheim).
  9. Årsmøtet avsluttes.

NB: Innkommende saker som ønskes behandlet må sendes inn til  innen 5.2.2019.

Ønsker du å bidra med noe i foreningen eller bare få et innblikk i hvordan vi arbeider så kom.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2020 Ananke. All Rights Reserved.

Search