• 9381 7441

ÅRSMØTE I AVD OSLO

Inviterer herved til årsmøte i Ananke Oslo torsdag 6.2.2020, klokka 18:00 på PIO Pårørendesenteret i Oslo, Hammersborg Torg 3.

Dette er et møte der du kan være med å påvirke hvordan vi skal arbeide videre fremover i 2020.

Innkommende saker som ønskes behandlet må sendes inn til innen 4.2.2020.

Det vil bli servert pølser og er mulighet for sosialt samvær i etterkant av det formelle møtet.

Saksliste: 2020

  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive protokoll.
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Godkjenning av årsmelding.
  5. Behandling av innkomne årsmøte saker.
  6. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
  7. Valg av valgkomité.
  8. Valg av delegater til Landsmøtet.
  9. Årsmøtet avsluttes.

Vel møtt!

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2020 Ananke. All Rights Reserved.

Search