Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Behandlerliste

(Denne siden er under oppdatering)

Ny og forbedret struktur på OCD – behandlingen i Norge

I tråd med rådene fra brukerforeningen og fagmiljøet etableres det nå team med spesialkompetanse på behandling av tvangslidelse (OCD-team) i norske helseforetak. Som hovedregel gis behandlingen poliklinisk og helst i det miljøet der pasienten vanligvis befinner seg, ved at tiltakene også kan finne sted i pasientens hjem, der problemene med tvangssymptomer ofte er størst, eller på skolen eller arbeidsplassen

Dersom du ønsker å bli henvist til OCD-teamet for utredning av mulig OCD-problematikk må du ta kontakt med fastlegen din.

Fastlegen vil normalt gjennomføre en kort kartlegging av problematikken og sende en henvisning til ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). Ditt lokale DPS vil deretter sende ei sekundær henvisning til ditt lokale OCD-team.

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding