• 9381 7441

Referater fra Agderfylkene

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 11. FEBRUAR 2013

Det ble avholdt medlemsmøte i forbindelse med årsmøte denne kvelden "Hos Naboen" i Kristiansand. Det var 9 stk. som møtte. Psykologspes./Ph.d Åshild Tellefsen Håland var invitert for å presentere et nytt behandlingstilbud for barn og unge i Kristiansand.

Barn og unge fra 12 til 17 år får nå anledning til å gå i gruppeterapi for OCD v/Abup i Kristiansand. Den første gruppa starter 13. mars 2013. Det er et betydelig innslag av foreldremedvirkning i denne terapien. Det skal delta barn og unge fra både Aust- og Vest-Agder.

I etterkant av Åshilds presentasjon snakket vi litt løst og fast om rekruttering av medlemmer og behovet for godt informatriale som vi venter på fra Ananke sentralt. Det ble informert om at Ananke Agders styre har søkt om midler fra Helse Sør-Øst til utvikling av matriell til pårørendegrupper.

Referent

Linda Breland Nikolaisen

 

REFERAT FRA JULEAVSLUTNINGEN 12. DESEMBER 2012
Vi var 7 stk. som møttes på Peppes Pizza i Kristiansand denne kvelden. Vi koste oss med pizza og ellers sosialt samvær. Etter at pizzaen var fortært ønsket vi hverandre en riktig god jul og et godt nytt år før vi tok turen hjemover igjen.

Referent

Linda Breland Nikoalisen

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 28. NOVEMBER 2012

Ananke Agder hadde medlemsmøte på DPS Solvang denne kvelden. Det var 9 stk. som møtte for å se filmen om gruppebehandling av OCD, hvor behandlere fra OCD-teamet ved Sørlandet Sykehus HF samt 3 gruppedeltakere/tidligere pasienter har bidratt. Etter kaffe/te med noe attåt hadde vi en samtale om filmen og ellers spørsmål som dukket opp omkring OCD.

Referent
Linda Breland Nikolaisen

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 1. OKTOBER 2012

Ananke Agder hadde sammen med Sørlandet Sykehus HF en felles temakveld denne kvelden. Det var ca. 80 som møtte på Undervisningsenteret ved Sørlandet Sykehus HF. Vi begynte kvelden med å vise teaterforestillingen som handler om OCD og som har tittelen: "Utsikt fra en stige, eller 324 meter" som Marit Wergeland-Yates har regien på. Vi markerte også at psykologspesialist Åshild H. Tellefsen nå er ferdig med sitt forskningsarbeid på effekten av gruppeterapi ved OCD og som disputerte i september 2012 for sin doktorgrad ved NTNU. Etter en liten pause med kaffe/te og noe å bite i sa Åshild H. Tellefsen litt om sine forskningsresultater. Til slutt hadde vi en samtale ledet av overlege Gunvor Launes ved DPS Solvang om blant annet teater som formidlingsform. Her deltok både brukere, pårørende og skuespiller og regissør fra forestillingen som svarte på spørsmål fra publikum. Kvelden ble avsluttet av klinikksjefen v/SSHF, Anders Walhstedt som sa litt om betraktninger omkring brukermedvirkning.

Referent

Linda Breland Nikolaisen

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 9. FEBRUAR 2012

 

Ananke Agder hadde medlemsmøte på "Hos Naboen" i Kristiansand etter det formelle årsmøtet.Temaet var:

Nasjonal Handlingsplan v. overlege Gunvor Launes DPS Solvang, leder OCD-team voksne.

I dokument 2 2009 pålegges alle helseforetak å organisere virksom behandling av OCD.

Det er bevilget 2x2 mill kr til Norsk Kognitiv Forening til imlementeringen. Dette skal foregå over en periode på 4 år. For eksempel så må terapeuter læres opp. I Bergen er de i gang. Gerd Quale er ansvarlig for voksne, mens Bjarne Hansen skal være ansvarlig for barn og unge.

Det skal også settes i gang et forskningsprosjekt med ungdomsgruppe (12-18 år) i samarbeid med Helse Bergen

Tilstede på møtet: 6

Referent

Heidi S Brunvatne

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 12. MARS 2012

Ananke Agder hadde medlemsmøte på "Hos Naboen" i Kristiansand.Vi hadde besøk av ekteparet Margunn og Arne Strand som fortalte om temaene:

  • Min historie, 37 år i vasketvang
  • Å leve med en tvangslidende

Arne Strand er leder for pårørendearbeidet i Ananke sentralt, og leder av Ananke Oslo. Margunn Strand er likemann i Ananke. De ble med i Ananke i 2005, og savnet snart mer fokus på pårørende. Som en følge bl.a av dette ble det opprettet et pårørende-utvalg i Ananke i 2008. Margunn fortalte om sitt liv fra barn til voksen, og hvordan tvangslidelsen hadde preget hennes liv.

Arne viste en presentasjon om "Bedre livskvalitet for pårørende til tvangslidende (OCD)". Dette er basert på samtalegruppene for pårørende hos LPP i Oslo, og hva de lærte om å sette grenser for seg selv i forhold til tvangen. Han fortalte også om hvordan det var å leve sammen med en med tvang i så mange år.

Det ble opplyst at det i forbindelse med Anankes 20 års jubileum skal arrangeres en stor OCD-kongress og samling på Røros 16.-19. august.

Telefonnummer: Margunn (likemann) 98221837, Arne (pårørende) 98221838

Gerd Kvale fra Helse Bergen og Gunvor Launes var tilstede og kom begge med gode innspill til diskusjonen i etterkant.

Tilstede på møtet: 20

Referent

Heidi S Brunvatne

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 17.NOVEMBER 2011

Ananke Agder hadde medlemsmøte 17. november på DPS Solvang, hvor vi var 10 personer som møtte.

Denne gangen hadde vi besøk av Marit Wergeland-Yates og Ida Fugli som har startet arbeidet med å utvikle en forestilling med OCD som tema. Foreløpig jobber de med å utvikle konseptet, samt se på muligheter for finansiering. Målsettingen er å spre informasjon/kunnskap om OCD til alle, og forestillingen er tenkt vist på skoler, institusjoner, relevante organisasjoner og seminarer. Den vil sansynligvis vare 30-45 minutter, og Ida vil være eneste skuespiller på scenen. De ser også på muligheter for å bruke animasjoner som del av forestillingen.

I oppstarten er Marit og Ida veldig interessert i å få mest mulig kunnskap om OCD, samt samle inn historier og opplevelser som kan gi dem en basis for det de skal formidle. I møtet snakket vi om dette, og flere medlemmer sa seg villig til å ha en samtale med dem på et senere tidspunkt. I tillegg ønsker de å sende ut en forespørsel til alle medlemmene, hvor de som ønsker det kan svare på ett eller flere spørsmål skriftlig - eller ev. ta kontakt for å avtale samtaler. De presiserer at ingen referanser vil bli brukt direkte, slik at man ikke skal være bekymret for at personlige opplevelser/hendelser skal være gjenkjennelige.

Etterhvert som forestillingen blir utviklet ønsker de gjerne å komme tilbake for å vise enkelte elementer, og få tilbakemelding på dem. Vi synes dette var en spennende måte å formidle informasjon/kunnskap på, og ser frem til det endelige resultatet.

 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 05. OKTOBER 2011

Vi var 13 som møtte "Hos naboen" i Kristiansand og hørte på Psykiatrisk sykepleier Erna Moen fra Spesialpoliklinikken for tvangs- og angstlidelser ved Oslo Universitetssykehus. Hun fortalte om spennende pårørendearbeid som de driver der. Vi var brukere, pårørende og helsepersonell som møtte. Det var informativt og spennende å høre på. Det var også anledning til å stille spørsmål til henne.

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 19. MAI 2011

I forbindelse med at Professor Joeseph Himle fra Michigan skulle ha et seminar på Universitet i Agder så var vi så heldige å ha han på medlemsmøtet vårt den 19. mai. Vi var 25 personer som møtte. Han snakket om motivasjon ved behandling av OCD og om tvangstanker. Det var et interessant møte og etterpå ble det anledning å stille han spørsmål, noe mange gjorde.

Linda B. Nikolaisen

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 11. APRIL 2011

Ananke Agder hadde sitt andre medlemsmøte 11. april ved DPS Solvang. Arrangementet ble annonsert via Ananke sine hjemmesider og via mail til medlemmer i Ananke i vårt geografiske område.

Vi var 6 personer som møtte. Da det var nye medlemmer i kveld så ble det først informert om oppstarten av Ananke Agder. Etterpå så vi en dokumentar som er laget om eksponeringsterapi som gikk på TV2 den 04.11.09 og handler om 2 personer som er på et treukers behandlingstilbud ved St. Olavs Hospital, avdeling Østmarka med Psykolog Bjarne Hansen. Etterpå brukte vi denne som utgangspunkt for samtale.

Joseph Himle, som er opphavsmannen til den formen for gruppeterapi som tilbys for OCD pasienter i Agder, skal besøke Kristiansand i mai som vi refererte til i forrige referat. Dette ble igjen opplyst og interessen for dette var stor. Som tildigere vil vi prøve å få til et åpent møte i Ananke-regi den 19. mai. Dette vil være interessant både for medlemmer, pårørende og fagfolk. Neste samling blir 19. mai kl 19.00. (Hvor denne skal være blir det annonsert om senere).


REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 14. MARS 2011

Ananke Agder hadde sitt første medlemsmøte 14. mars ved DPS Solvang. Arrangementet ble annonsert i dagspressen og ved mail til medlemmer i Ananke i vårt geografiske område.

Vi var 9 personer som møttes til en uformell kaffesamling, hvor tema denne gang var å snakke litt om hva lokallaget bør bidra med. Samtalen gikk lett rundt bordet, og det var en engasjert gruppe. Det kom opp en del ideer til hvem man bør kontakte for å drive informasjonsarbeid, som f.eks. Skolekontoret, Sørlandsk lærerstevne, Helsesøstre osv. Medlemmene synes det er spesielt viktig at vi jobber for å øke kunnskapen hos dem som jobber med barn og unge.

Joseph Himle, som er opphavsmannen til den formen for gruppeterapi som tilbys for OCD pasienter i Agder, skal besøke Kristiansand i mai. Vi vil prøve å få til et åpent møte i Ananke-regi den 19. mai. Dette vil være interessant både for medlemmer, pårørende og fagfolk.

Støttegruppe for pårørende er en annen aktivitet som medlemmene synes vi bør jobbe med, da de også har et stort behov for informasjon og støtte uten at det finnes noe slikt tilbud. OCD er en lidelse som rammer hele familien. Vi fikk bl.a. tips om Erna Moen som driver støttegruppe for pårørende på Gaustad sykehus. Kanskje vi kan invitere henne hit for å få tips om hvordan man kan organisere en slik gruppe i Agder.

Det ble også nevnt at det kan være nyttig å se noen av de dokumentarene som er laget om eksponeringsterapi. Et forslag er å se en dokumentar på neste samling, som man etterpå kan bruke som utgangspunkt for samtalen.

Vi snakket også litt om hva som ev. kan trigge eller utløse en OCD lidelse, og om hvor vanskelig det kan være å være åpen om OCD overfor omgivelsene. Det var enighet om at vi bør fortsette med slike samlinger.

Neste samling blir 11. april på DPS Solvang kl 19.00.


REFERAT FRA ÅPENT MØTE I KRISTIANSAND 25.01.2011

ANG. OPPRETTING AV LOKALLAG FOR AGDERFYLKENE l

Etter oppfordring fra Ananke-medlemmer i Agder, ble det avholdt åpent møte på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand, tirsdag 25. januar 2011. De ca. 60 fremmøtte ble ønsket hjertelig velkommen av Linda Breland Nikolaisen før lederen for Norsk OCD forening, Ananke, Conrad Hagen, orienterte om brukerorganisasjonens/støtteforeningens formål og arbeid. For nærmere informasjon om dette henvises til foreningens hjemmeside: www.ananke.no.

Psykolog og universitetslektor ved St.Olavs Hospital/NTNU, Bjarne Hansen holdt så en interessant og tankevekkende forelesning med konkrete eksempler over temaet: "Hva er tvangslidelse og hva er virksom behandling?"

Etter en kaffepause med kaker og frukt la psyk. spesialist Åshild T. Håland fram resultatene fra et forskningsprosjekt i Kristiansand: "Gruppebehandling av pasienter med tvangslidelser". Resultatene viser at ca. 75% av de som har fullført behandlingen oppnår vesentlig bedring og at bedringen i hovedsak ser ut til å vedvare. Dette tyder på at gruppeterapi for tvangslidende kan være en hensiktsmessig måte å utnytte de få terapeutene som har spisskompetanse på OCD og bidra til at flere pasienter får tilgang til effektiv behandling.

Overlege Gunvor Launes orienterte deretter om det intensive behandlingstilbudet ved DPS Solvang.

Hun intervjuet også en ung pasient samt en sykepleier som hadde deltatt i behandlingsopplegget.

De positive erfaringene man har både med individuell behandling og gruppeterapi i Kristiansand bør inspirere og motivere andre helseforetak-/institusjoner til oppbygging av flere spesialiserte behandlingstilbud for pasienter med OCD .

Til slutt ble det etablert et lokalt interimstyre bestående av: Simon Wergeland-Yares, Eldri Nærum, Linda Breland Nikolaisen og Gunvor Launes.

Vi ser fram til det videre arbeid i lokal-/fylkeslaget for Agderfylkene.

Stavanger/ Mandal 5. februar 2011

Conrad Hagen Linda Breland Nikolaisen

Leder for Norsk OCD-forening, Ananke Lokallagsrepresentant

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search