• 9381 7441

Referater fra Oslogruppen

REFERAT FRA FORELDREKURS 30.01.13

Litt over 60 personer møtte opp til foreldrekurset som ble holdt av psykologspesialist Rune Svendsen. De fleste var foreldre, men det var også andre pårørende, øvrige medlemmer, samt noe helsepersonell.

Rune har holdt flere foreldrekurs både i Oslo og Stavanger og er godt kjent blant våre medlemmer.

Rune gikk igjennom hva som er hovedkomponentene i en tvangslidelse. Vi fikk også sett nærmere på hva en ordentlig utredning skal bestå av. Deretter gikk vi videre til gjennomgang av hva som er anbefalt behandlingsmetode. Rune la særlig vekt på metoden eksponeringsterapi med responsprevensjon. Samtidig så vi på andre behandlingsmetoder som et supplement til eksponeringsterapi slik som narrativ terapi. Narrativ terapi har til hensikt å mobilisere ny kraft og motivasjon i familien til en felles kamp mot tvangen. Behandlingsmetodene ble illustrert ved hjelp av anonyme kasus, blant annet en gutt på 13 som hadde strevd med tvangssymptomer rundt smitte og bakterier, som nå har fått kontroll på symptomene og livet tilbake.

En mor som har en sønn (16) som har gått til behandling hos Rune holdt kurset videre. Moren fortalte en sterk historie om sin sønns møte med tvangslidelsen. Gutten hadde år bak seg med tidligere behandlingsforløp (BUP) som ikke hadde fungert som ønsket. Han strevde med et bredt spekter av tvangssymptomer, blant annet i forhold til vasking og verbale bekreftelser. Moren fortalte hvor vanskelig dette opplevdes for familien da man forsøkte å få hverdagen til å gå rundt.

Deretter begynte kampen mot tvangen hvor de steg for steg kom seg gjennom behandlingsplanen med eksponeringsterapi. Etter hvert så de en gutt som fikk mer glimt i øyet. I dag er det full fart i et aktivt ungdomsliv med idrett, venner og lett motorsykkel! Han har fortsatt noe rest symptomer, men det er til å leve med. Her så vi også hvor viktig rolle foreldrene kan spille i behandlingen. Foreldrene fulgt tett opp med oppgaver mellom timene og sto for mesteparten av eksponeringen under veiledning av Rune.

Rune gikk deretter igjennom prosedyrene i forhold til henvisning til psykisk helsevern for barn og unge. Her så vi hvordan en grundig henvisning hvor man får med hele symptombildet vil kunne medføre krav på kortere ventetid. Rune gikk videre igjennom bruk av behandlingsplan, et verktøy som pasienter har krav på og som gir en oversiktlig og planmessig behandling og innflytelse til barnet og foreldre.

Vi snakket også om kompetanseprosjektet med å skaffe flere behandlere i BUP med kompetanse innen OCD behandling. På sikt vil riktig behandlingsmetode bli tilgjengelig for alle (eksponeringsterapi med responsprevensjon).

Etter kurset valgte de fleste å bli igjen til samtalesirkel. Her utvekslet vi erfaringer og det ble anledning for foreldre å stille Rune spørsmål. Det var også nyttig for foreldre å få stille spørsmål til en mor som nå har kommet igjennom det hele. Det er tydelig at riktig behandling nytter! Vi ble sittende på overtid og da klokka var 22:15 var det tid for hver og en av oss å dra ut i januarkulda og komme oss hjem, litt klokere og med litt mer håp enn da vi kom tidligere i dag.

Hilsen Arne.
Leder, Ananke Oslo.

 

På medlemsmøtet 29.02 var vi så heldige å få oversykepleier/kognitiv terapeut, Erna Moen fra Oslo Universitetssykehus til å holde foredraget «Livsarenaer som påvirker og påvirkes av tvangslidelsen».

Vi var 18 fremmøtte og ekstra gledelig var det at flere foreldrer og ektefeller kom for å dele kvelden med oss og få vite mer om hvordan skal forholde seg til den i familien som har tvangslidelse.

Erna har arbeidet med innenfor OCD siden 1990-tallet og har en solid erfaring med hvordan den påvirker de som har lidelsen. Erna fattet tidlig spesiell interesse for hvordan en tvangslidelse også påvirker dem som er nære pårørende som; barn, søsken, foreldre og forhold til partnere.

Mange blir på ulike måter dratt inn i tvangen, uten at man har forutsetninger for å kunne være en ressurs for den som er syk. Erna er helt klar på at ingen har rett til å påføre andre sin tvang! Samtidig må dere som pårørende forholde dere til virkeligheten, ikke unnvike den, sier Erna.

På spesialpoliklinikken for angst- og tvangslidelser, tar vi nesten alltid inn pårørende for informasjon og rådgivning, vi er avhengig av å ha med pårørende, sier hun. En som har tvang, har ofte store konsentrasjonsproblemer. For foreldre kan dette være vanskelig da de ofte har store ambisjoner på barns vegne.

De fleste livsarenaer påvirkes av en tvangslidelse; familie, skole, arbeid og ulike aktiviteter på fritid. I tillegg er det mange faktorer i vår livsstil som påvirker og påvirkes av OCD; søvn, mat, alkohol, fysisk trening, sex, religion og kulturelle aktiviteter.

Tvangstanker er impulser som fører til handlinger. Det vi tolker som fare, skaper frykt. Angsten utløses av en tenkt tvangstanke. Erna mener at for en som har tvang, er det positivt å være sammen med andre, da tvangen kan reduseres.

Erna kom også inn på tvangspreget personlighetstrekk (OCPD). For dem som er perfeksjonister kan dette utvikle seg til tvangspregede tanker og handlinger. Erna fikk mange spørsmål og det ble også diskusjoner og meningsutveksling om flere sentrale tema rundt OCD som lidelse.

Tusen takk til Erna, som fikk overrakt en blomst for at hun stilte opp, slik hun mange ganger har gjort for Ananke.

 

Arne, leder.

 

Første medlemsmøtet i 2012 ble avholdt 25. januar.

Vi ble 10 personer som sammen skulle se episode 2 av «psyk forandring» på TV3 fra Østmarka i Trondheim. Dessverre var ikke styrken på trådløst internett på lag med oss denne kvelden, så planen måtte skrinlegges.

De av oss som hadde sett første episode, var enige om hvor viktig det er å vise hva behandling for tvang går ut på. Forhåpentlig vil det også føre til at flere etter hvert bestemmer seg for å gjøre en endring og dermed finner motivasjon til å søke slik behandling.

Vi diskuterte også erfaring med ulike typer av antideppresiva og lettere ssri- preparater og bivirkninger disse kan medføre. Blant annet kan det føre til at lysten på seksuelle aktiviteter avtar, eller forsvinner. Noe som igjen kan skape utfordringer i parforhold.

Det er viktig at vi i Ananke åpent kan diskutere alle problemstillinger knyttet til bruk av medisiner og ikke bidra til fortsatt tabu. Her må vi ha takhøyde for det aller meste som omfatter ulike utfordringer ved å være berørt av en OCD- lidelse.

På neste medlemsmøte 29. februar, vil Erna Marie Moen fra spesialpoliklinikken på Gaustad forelese for oss. (se kalenderen).

Husk også våre Ananke Unge- møter!

Hilsen Arne.

Leder, Ananke Oslo.

 

Referat fra juleavslutningen i Oslogruppen 2011.

Onsdag 14. desember ble vi 15 personer som møttes til en hyggelig førjulskveld på Restaurant Egon på Karl Johan. Selv om det ble fullt omkring oss og litt hektisk med bestilling av drikke og pizza, ble det en veldig lun og fin markering av Ananke Oslo sine aktiviteter i 2011.

Takk til alle våre medlemmer og andre som har bidratt gjennom året!

Vi ønsker alle en god og fredelig jul og et godt nyttår!

Hilsen styret i Oslogruppen.

 

Til november møtet inviterte vi professor og spesialist i karkirurgi, Andries J Kroese. Dessverre ble vårt lokale i Tidemandstuen for liten denne gangen, men vi fikk likevel plass til 48 personer. Det ble en flott ramme rundt kvelden, med fruktbord som vi måtte flytte ut på gangen.

Andries har alltid hatt stor interesse for mindfulness og oppmerksomhetstrening (OT). Helt fra familien satt i konsentrasjonsleir i Indonesia, til han som ung hjertekirurg på Aker Sykehus der stressnivået var høyt, begynte å reise til bla USA, India og Kina for å studere mestringsteknikker, har han holdt kurs om OT i mange land.

For 2500 år siden ville en indisk prins gjøre noe med stress og mediterte i 4 måneder. I vår tid kjenner vi prinsen som Buddha, som betyr: «han som er våken».

OT handler om å lære seg å være tilstede i nuet og få kontakt med egne følelser. Andries tok oss med på en øvelse der vi skulle finne vårt «pusteanker», ved å sitte i normal stilling på stolen. Ikke sitt som en sekk, for da er du sekk i hodet også, i følge Andries.

Man kan lukke øynene og kjenne pusten gå inn og ut gjennom nesen, gjerne dra pusten helt ned i magen. Man skal la tankene flyte forbi som om de seiler på en sky. En form for meditasjon for å finne den indre ro.

Å være under kronisk stress, betyr at kroppen har for mye adrenalin. Å høre Andries forelese om mentale- og somatiske symptomer og sykdommer relatert til stress, gav nok en tankevekker for mange av oss.

Kronisk stress: betyr at vi er stadig i beredskap: «kamp eller flukt», med grubling over fortiden og bekymring for fremtiden. Vi tømmer batteriene våre og går på autopilot, men hvor er bryteren?

Unyttig stress: en følelse av å ha manglende kontroll på en situasjon. Her trekker Andries en parallell til det å ha en tvangslidelse OCD. Han sa også at en OCD-lidende er motivert, og at motivasjonen ligger i viljen til å gjøre en endring til det bedre i eget liv. Hva er det da som hindrer oss i å arbeide for en endring?

Primært og sekundært stress: her gav Andries et eksempel fra en dame med MS og hennes uttalelse om egen sykdom, «I`ve got MS, it hasn`t got me». Hvordan du tar det, bestemmer hvordan du har det.

Vi vil igjen rette en stor takk til Andries for et fengende foredrag, som kanskje bidrar til at vi av og til bevilger oss en stopp, hvor vi roer ned og finner igjen vårt «pusteanker».

Vi måtte si nei til flere som ønsket plass, det beklager vi. Andries er også åpen for å komme tilbake til Ananke, kanskje da i en større sammenheng, slik at enda flere kan få nytte av hans kompetanse og erfaring.

Tusen takk til alle fremmøtte som var engasjert og stilte flere spørsmål til Andries, noe han satte veldig pris på.

De som ikke fikk kjøpt bøker og cd`er denne kvelden, kan få kjøpt disse ved å henvende seg til www.scat.no

Husk også juleavslutningen 14. desember på Egon, Karl Johan.

Neste medlemsmøte blir onsdag 25. januar 2012.

Styret i Ananke Oslo ønsker alle våre medlemmer, forelesere og venner av Ananke:

En god jul og ett riktig godt nyttår!

Hilsen Arne

Leder.

 

Referat fra medlemsmøtet 26. oktober 2011.

Denne kvelden hadde vi samtalegruppe og vi ble 11 personer til stede. Spesielt kjekt var det å treffe to helt nye som kom for å hilse på, og høste av andre sine erfaringer. Tema for møtet var: Hvordan er det å gå til behandling, og hva skal til for at vi tar imot et behandlingstilbud?

Her fikk vi mange synspunkter på det å gå i behandling. Noen erfaringer viser at alt for mange blir holdt i terapi uten at terapeuten har tilstrekkelig kompetanse for OCD. For våre brukere er dette svært frustrerende og ikke minst demotiverende for å gå videre i en behandlingsprosess.

Post 4 ved Østmarka i Trondheim ble også trukket frem. Her var det også blandede erfaringer, som ikke handlet om manglende kompetanse, men om oppfølging i etterkant av et opphold med ERP- behandling. De fleste kunne tenke seg litt mer enn et par telefonsamtaler før man igjen møtte til tre dagers oppfølging, samt at man bedre la til rette for kontakt med psykiatrien i egen kommune.

Noen hadde også et litt anstrengt forhold til alle skjemaene som man fyller ut før utredning på Østmarka, før et tre ukers intensivt opphold og deretter igjen før en tre dagers oppfølging. En del spørsmål kan også være vanskelige å tolke, skjønt alle var enige om at spørsmålene var høyst relevante for å kunne måle effekten av behandling.

Erfaring viser at tvangens tanker og ritualer som oftest får helt frie tøyler innenfor husets fire vegger. Her ville det vært til stor hjelp å ha ambulerende OCD-team som med jevne mellomrom kunne utført ERP-behandling i hjemmet. I spørsmålet om hva som skal til for at man vil ta imot et behandlingstilbud, var svaret ganske samstemt: motivasjon! Man vegrer seg av ulike grunner for selv å ta et initiativ, lever på en måte i “tvangens trygghet” fordi man kjenner den og på en måte aksepterer at den er der, selv om den samtidig er grufull, energitappende og helt meningsløs!

Her trenger man å lære mer om egen grensesetting og å fokusere mer på løsninger. En stor motivasjonsfaktor kunne være et foredrag fra en person som hadde gjennomgått en alvorlig psykisk og fysisk traume (trenger ikke å være OCD), og deretter bygget opp igjen selvbildet og fått livskvaliteten tilbake.

Et ønske om temakveld, var å se dokumentaren “psyk forvandling” fra Østmarka og diskutere etterpå. Kvelden ble meget hyggelig og svært nyttig for samtlige!

Husk! 30. november med professor Andries Kroese. Invitasjon med bindende påmeldingsfrist kommer.

Hilsen fra Arne, leder Oslo Ananke.

Mobil: 911 55 285.


Medlemsmøte 28.09.2011.

Til høstens første medlemsmøte fikk vi besøk av psykolog Tony Fernandes Marcelino, fra spesialpoliklinikken for angstlidelser på Gaustad. Han gav oss et meget godt foredrag om hva som skjer i kroppen både fysisk og i nervesystemet når vi får angst og uro. For de som er plaget av gjentagende- og vedvarende angst, kan dette føles svært ubehagelig og totalt lammende. Da er det viktig å huske på at formålet med angsten er å beskytte oss, ikke skade oss. Angsten vil nå en topp, for så å reduseres. Dette balanserer nervesystemet selv. Erfaring viser også at angsten avtar når vi kommer i terapi.

Tony kom også inn på temaet samlemani (tvang). Dette var lenge diagnostisert som en OCD- lidelse. En person med OCD har en selvinnsikt der man erkjenner at man har et problem. En som har samlemani mangler denne innsikten, og responderer heller ikke så godt på medisinering som en som har OCD. For samlemani vil også ERP-behandling anbefales, der man må begynne å kaste ting.

Dette var to temaer som mange ville få med seg, da vi ble hele 39 personer til stede. Dette er ny rekord for medlemsmøter i Ananke Oslo. Selv om det ble trang i vårt lokale, ble det en meget hyggelig aften. Kan hende blir Tidemandstuen for liten for oss etter hvert? Tusen takk til Tony som også svarte på mange spørsmål. Takk til alle for et vellykket medlemsmøte!

Neste møte blir 26. oktober.

Hilsen Arne Strand, leder.

 
Sommeravslutning 15.06.2011.

Denne sommerkvelden ble vi 16 personer samlet på Peppes i Hegdehaugsveien på Majorstuen til hyggelig samvær. Praten gikk løst rundt mange tema som: høstens weekendsamling, minnestunden i mai og hvilke erfaringer man har med å gå i behandling for sin OCD. Sommer- og juleavslutninger betyr noe spesielt, fordi man møtes for å hygge seg utenfor faste møtelokaler og bare lar stemningen bestemme hva vi snakker om. Takk til alle for nok en koselig stund!

Hilsen Arne Strand, leder.

 

Referat fra medlemsmøtet 27.04.2011

På denne nydelige vårkvelden ble vi 10 personer til stede. Det at vi ble relativt få sett i forhold til hvor mange som vanligvis kommer til møtene på Tidemandstuen, satte ikke noen demper på samtalene og temaer for meningsutveksling. Vi opplevde tvert i mot at alle fikk komme med i samtalen, og dermed følte trygghet og tillit til hverandre. Vi fikk en god diskusjon på hvordan tvangen påvirker oss daglig og hvilke utfordringer den gir oss, både som bruker og pårørende.

En ung kvinne kom sammen med sin mor, og hun delte åpent med oss om sine erfaringer med tvangen som til tider var totalt lammende for henne. Hun var bestemt på at dette ville hun jobbe for å bli frisk fra. En vesentlig betydning for å oppnå et godt behandlingsresultat, handler også om hvor motivert og bestemt man er for å gjøre en forandring i sitt liv. Hennes mor fortalte hvor nyttig det var for henne å delta på samtalegruppe for pårørende ved LPP/PIO-senteret, dermed kunne hun både forstå og støtte datteren på en bedre måte. En stor takk til dere alle som bidro til nok en fin kveld.

Den 25. mai vil det ikke bli et vanlig medlemsmøte, denne kvelden skal vi være ute og vie vår oppmerksomhet ved å minnes Bjørn Braathen. Informasjon vil bli sendt ut i god tid.

Hilsen Arne, leder.

 

Referat fra medlemsmøtet 30.03.2011.

På dette medlemsmøtet ønsket vi å takke Mona og Per for det de har lagt ned av arbeid for Ananke Oslo. Derfor hadde vi også litt ekstra godt å bite i denne kvelden.

Mona tok over som leder for lokalforeningen i 2004, siden da har hun gjort en utrolig flott innsats for alle de hun har møtt på. Med sin energi, positivitet og omtanke for mennesker som sliter, har hun betydd mye for mange, som også har hatt personlige samtaler med henne. Hun har organisert kurser, konferanser og grupper som har reist rundt til Helseforetak og holdt innlegg om Ananke og OCD.

Per har jobbet i kulissene med å tilrettelegge for medlemsmøter og arrangementer. Han skal ha en stor del av æren for at alt han og Mona har utrettet, også har blitt ubetinget suksess.

Undertegnede har hatt den glede siden 2005 å samarbeide med Mona både lokalt i Oslo og gjennom sentralstyret. Det har vært utrolig inspirerende og lærerikt, både på møter, reiser og andre arrangementer.

Både Mona og Per er varme og gode mennesker, som vi håper å se på medlemsmøter fremover. Leder takket og overleverte blomstervase med to lysestaker som et minne fra medlemmene i Oslo. Også Kristine og Sigurd sa hyggelige ord.

Så fikk vi nydelig sang og gitarspill av Karen Sofie og Sigurd som tolket kjente og kjære artister. Sigurd sang også selvkomponerte sanger, som historien om Trulte og Petter på Hovedøen. Sigurd`s tolkning av hymnen “ You`ll Never Walk Alone” gikk også rett hjem hos en ihuga Liverpool supporter.For oss 17 som var til stede, ble dette en meget hyggelig kveld. På aprilmøtet vil vi prøve å få med oss en foreleser. Dette vil bli nærmere annonsert.

Vennlig hilsen

Arne Strand.

Leder for Oslogruppen.

/ mobil: 911 55 285.

 

Referat fra medlemsmøtet 23.02.2011.

Vi ble 16 personer denne kvelden. Det nye lokalstyret ønsket i dette møtet å få tilbakemeldinger på temaer som opptar medlemmene, og hvilke forelesere man ønsker seg.

Leder presenterte også det nye lokalstyret. Her ble alle engasjert og veldig mange gode idèer kom på løpende bånd, som: NAV i forhold til arbeidsmuligheter for dem med psykiske lidelser og også dem som har uhensiktsmessige utgifter grunnet OCD. Ønske om informasjon fra LPP Oslo om deres erfaring med personlig ombud, der 2 er ansatt og det planlegges ansettelse av en tredje person.

Kontakte helseansvarlig i Oslo skolene om å holde lokale innlegg i forhold til mobbing og OCD. Videre ønskes en fagperson som informerer om hva som skjer når man får tvang og utvikler “tvangsuro” i kroppen og hvordan man får motivasjon til å søke hjelp, komme ut av tvangen. NLP i psykiatrien, oppmerksomhetstrening og tankefeltsterapi ønskes det også informasjon om.

Vi skal sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med det som kom frem og legge en ny handlingsplan som også vil inkludere nytt fokus på å komme ut i media.

Ellers gikk praten veldig lett rundt bordet om hvordan vi er påvirket av tvangen, hvordan vi opplevde den i tidlig alder med venner som trakk seg unna etc. Det er så positivt at vi kan gi hverandre støtte og gode tilbakemeldinger, det setter slike møter virkelig i perspektiv!

En meget hyggelig kveld der vi også fikk to nye medlemmer på besøk. Dette var en møteform som falt i smak og det varmer å få så gode tilbakemeldinger. Tusen takk til alle, og hjertelig velkommen til nytt møte 30. mars kl. 18.00. Vi gjør da stas på Mona og Per og får også besøk av vår trubadur, og den kvinnelige studenten som også sang så nydelig ved november møtet. Husk også Ananke Unge 1. mars.

Mvh Arne, Leder.

 

Referat fra årsmøtet i Oslogruppa 10.02.2011.

Hele 15 medlemmer kom på årsmøtet denne kvelden. Mangeårig leder i Ananke, Oslo, Mona Kristin Brester Viig ble valgt som møteleder. Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

Jon ble valgt som protokollfører og 2 ble valgt til å underskrive. Mona leste opp årsmelding 2010 og lokal handlingsplan for 2011. Begge ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Det var ikke kommet inn saker til årsmøtet.

Valg 2011:

Mona har ledet Oslostyret i mange år og ble enstemmig gjenvalgt for 2 år i 2010. Nå ønsket hun imidlertid å få avløsning, noe styret har full forståelse for.

Nestleder/sekretær måtte dessverre trekke seg høsten 2010 grunnet sykdom.

Årsmøte gav sin tilslutning til å dele opp disse vervene på 2 personer.

Følgende medlemmer ble valgt til nytt styre for Ananke, Oslo:

Leder: Arne (opprykk fra styremedlem).

Nestleder: Jon (gjenvalg fra styremedlem).

Sekretær: Espen (ny).

Styremedlem: Anne-Grethe (ny).

Styremedlem: Inger-Lise (gjenvalgt).

Varamedlem: Margunn (ikke på valg).

Varamedlem: Janicke (ny).

Valgkomite: Maria (leder, ny), Margunn og Jon (begge gjenvalgt)

Delegater til landsmøtet 2011: Janicke, Espen og Margunn.

Samtlige valg var enstemmig.

Det ble en meget hyggelig kveld med konfekt fra Kristine og Ragnar og hjemmebakte kaker fra Mona. Hun har ledet Oslogruppa med stor entusiasme siden 2004 og vært i Ananke siden 1999. Mona fikk også gaver fra medlemmer som har satt stor pris på innsatsen hun har nedlagt både sentralt- og lokalt for Ananke. Glemt er heller ikke Per som har stått ved hennes side og arbeidet i kulissene med å tilrettelegge for mange vellykkede møter. Alle som har vært innom møtene våre i Oslo, har nok satt utrolig pris på måten Mona og Per har tatt dem i mot. På medlemsmøtet 30. mars vil vi markere Mona og Per sin innsats for foreningen.

Fra Kristine, fikk Mona og det nye styret flotte bilder av Tidemandstuen med varmende hilsen skrevet på baksiden.

Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21.00, men de fleste av oss var ikke ute i den kjølige vinterkvelden før klokka nærmet seg 22.00.

Det nye lokalstyret ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til medlemsmøte den 23. februar og til Ananke Unge 1. mars.

På vegne av det nye lokalstyret i Ananke, Oslo

Arne Strand

Leder

 

 

10.02.11: Takk for et godt gjennomført årsmøte- og et flott sammensatt Oslostyre! Lykke til, det kommer til å gå veldig fint! :o) Da benytter jeg anledningen her til å takke for meg i Ananke, og sender fom d.d ballen videre til den nye lederen (som bl.a vil føre videre, el delegere referatene)- og de andre styremedlemmene!

Dere er alle sammen flotte mennesker! :o)
Stor klem fra Mona B V <3

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 26.01.11
Takk igjen for et kjempehyggelig møte med mange fremmøtte (vi har ligget på ca 22-23 personer pr gang i lang tid, slik som også i kveld). Takk også til Margunn for et flott innlegg om egen OCD! :o) Hun har strevet i mange, mange år med vasketvangen!! I tillegg noe telling m.v.
Ja, Margunn fikk lett og ledig informert oss om mange vonde år! Men, hun har vært tøff - og hun har villet! Det er blitt noe behandling samt egeninnsats. I dag er hun bedre, selvom en del sitter igjen. Margunn fikk oss også til å le, for hun har en fin selvironi! Margunn er vara og leder i valgkomitèen i Oslostyret- og likemann. Mannen, Arne Strand (pårørendeleder, nestleder sentralt og styremedlem i Osloforeningen m.v) informerte oss litt om hva som skjer også på sentralt hold.
Hyggelig sosialt samvær i etterkant, det er det også alltid!

Da må jeg få takke for min tid i Ananke! :o) Jeg har "styrt skuta" i Oslo i mange år, men lar nå andre overta. Jeg trakk meg også ut fra sentralstyret (sekretærvervet) ved det sentrale Årsmøtet i 2010. Takk for alle hyggelige og blide fjes som jeg har møtt! :o) Jeg trer endelig ut fra Oslostyret ved det lokale årsmøtet 10. februar.
Ha det godt alle sammen!
Mona K. Brester Viig


REFERAT FRA JULEAVSLUTNINGEN PÅ PEPPES I HEGDEHAUGSVEIEN 15.12.10

Takk for en alletiders julefeiring på Peppes i kveld! Vi savnet noen, men det kom likevel også mange andre flotte mennesker! Det økte antallet av stoler stemte nesten med min bordbestilling. Gode pizzaer- og også mye fin prat for alle!
Jeg tillater meg å nevne at jeg fylte år, så takk for bursdagssang- og for blomst og sjokolade! Så ble det òg bursdagssang for et medlem som rundet år tidligere i desember- og også for vår sønn's 15 års dag!

Da vil jeg få ønske dere tvi-tvi- og en God Jul & et riktig Godt År!

Klem fra meg til alle dere fra
Mona K. Brester Viig


REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 24.11.10

Storartet forsamling igjen, også denne gang mange fremmøtte! Ja, det fylles i den koslige stua i Tidemandsgt!
Takk til Oslomedlemmet Espen! Han holdt et fremragende innlegg, og han ga en fyldig, og til tider lekende info om egen OCD- også ved hjelp av foilene via projectoren! Godt han også har selvironien!
Vi hørte Espen tidligere ved seminaret Bjørn Braathens Minnefond i år (også flinke og tydelige Maria) , så noen av oss var jo tildels forberedt på hans innslag. Han har strevet med vasketvang og mye annet!! Ingen vil vel tro det når man møter Espen el blir kjent med ham! Det gjelder de fleste, men han er jo en som liker ekstra å formidle, og gjerne stå på en scene m.v! Da tror de fleste der ute at man hvertfall ikke sliter!
Espen nevnte også kontrasten – om det generelle utelivet som viser en ung mann med utrolig selvtillit og tilsynelatende problemfri. Hjemme slår det motsatt, sågar også i jobben hvor han ikke helt kunne slappe av, tvangen tok mye av konsentrasjonen.

Espen's OCD begynte så smått i tidlig alder, han sa han har strevet halve livet. Nå er han 27. Han har gode kunnskaper, har selvtillit, mange venner- ja faktisk kan han også leve det gode liv! Men, det har vært- og er likevel slitsomt, slik han oppsummerte!! Så dro han til USA et halvt års tid- etter endt skolegang, var det vel, og her ble tvangen sterkere! Men, han har ikke gitt seg, og han følte også velbehag nå ved å stå frem om sin egen lidelse! Espen har god utdannelse. Den gode jobben han etterhvert fikk, taklet han bra, men i følge ham selv, ikke bra nok grunnet tvangen. Man føler seg til tider ineffektiv grunnet gjentagne handlinger og tanker, for Espen har det likevel mest vært tanketvangen som har stått i fokus. Så deltok han ved det intensive behandlingsopplegget på Østmarka. Han hadde utbytte, men var ikke tilstrekkelig motivert! Det er blitt nevnt at Espen muligens har OCPD- P' står mel el mindre for en personlighet som kan like å ha litt tvang; den gir kontroll og tilfredshet. Når noe av denne lidelsen blir velbehag, blir det ikke en ren OCD. Videre har han nå klart å komme både til psykomotorisk og annen psykiatrisk behandling. Takk til en munter og avslappet, men dog seriøs og pliktoppfyllende gutt!
Mange spørsmål fra de fremmøtte, en uformell sekvens!

Koslig også denne gang med nye fjes og medlemmer, velkommen til oss! Synes uttalelsen fra et nytt medlemspar var hyggelig: Møtet og forsamlingen er raus, sa de! Alltid inspirerende også med besøk av traverne våre- og de som tar turen innimellom!

Så trådte vår kjære trubadur opp, denne gang med en ung kvinnelig student ved sin side. De ga en utrolig hyggelig forestilling og stemning med fint gitarspill fra vår trubadur, og likeledes sangen fra de begge! Samspilte lyttet vi til de, også en og en, nydelig! Takk til den søte studenten som stilte opp hos oss med sin gode stemme!

En ekstra stemningsfull kveld!

Velkommen tilbake, både medlemmer og andre- til innleggere- og både mannlige og kvinnelige trubadurer!

P.s
Bidragsytere søkes til Oslostyret ! !Vennligst ta kontakt om det er ønskelig! Lokalt årsmøte i Tidemandsstuen innen 15. februar 2011.

Dette var siste medlemsmøte dette året. Husk Ananke Unge 7. desember- og juleavslutningen for medlemmer 15. desember!

På gjensyn!

Mvh Mona K. Brester Viig
mob 911 55 285REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 27.10.10

Vi ble igjen mange denne kvelden, til tross for det regnfulle høstværet! Sola har skint hver dag i 3 uker..nå! Takk til Oslomedlemmet som holdt et flott innlegg om det å være mor til sitt tvangslidende barn! Du var fri og uformell! Vi fikk være del i mye, men trekker frem flg: Det ble en meget vanskelig tid med datteren (nettopp fylt 7 år), hun slet veldig med tvangen! Mor & far- og eldre søster kjente dengang ikke til OCD, og hjelpen den lille jenta fikk på det tidspunkt og en tid fremover, ga dårlige resultater! Til sist kom hun til riktig behandling og innleggelse ved Ungdomsavdelingen for psykisk helse, Familieenheten Sogn, Sognsvannsvn. i Oslo. Mor & far fikk også mulighet til være med
24 t. Det er også her tilgang på skole for disse barna. Behandlingen ga stor og positiv effekt, og datteren er så godt som frisk i dag. 3 år gikk tapt grunnet tvangslidelsen! Det er likevel veldig bra at dette ble oppdaget og tatt fatt i på et så tidlig tidspunkt! All ære til mor her- og far!
Hyggelig igjen med nye fjes på møtet! Så må jeg gi en honnør til mannen min Per som virkelig har stått på med servering og rydding v disse treffene! Takk til div annen ryddehjelp også som føk opp og ned trappene i kveld!
Vel møtt igjen alle sammen!


Mvh Mona K. Brester ViigInfo om 2. styremøte 2010 lokalforeningen i Oslo, 20.10.10

7 personer i styret, inkl 2 varaer. Alle deltok. Vi tok for oss handlingsplanen for 2010, og det meste er oppfylt. Noe står igjen, og vi skal prøve å forbedre oss på det. Mye på agendaen.
Møtestart kl 1700, slutt kl 2000.
Mvh
på vegne av styret
Mona K. Brester Viig


Meget vellykket foreldrekurs 11. okt med forelesning av psyk.spes. Rune Svendsen! Et godt forum med stor interesse og mange spørsmål.Referat er lagt ut på forsiden/web'n her. Se også pårørendeleder Arne Strand's informasjon.
Mona B VVedr Ananke Unge:
NB: F.o.m nyåret vil nok nedre grense forandres til oppad 18 år. Det er lite relevant med tenåringer f.eks 13-16 år...(denne gruppen har heller ikke dukket opp på disse møtene). Jeg ga de likevel en sjanse- med evt foresatte ventende utenfor. Videre ble jeg også forespurt av enkelte pårørende. Mulig også den øvre grense heves noe..

Alle er velkomne på disse treffene selvom de har tvangslidelsen som tilleggslidelse o.a! Men, det er viktig at disse er klar over hva OCD er, og kan delta i denne samtalen- og/eller lytte til andres opplevelser og info! Spørsmålene er fritt fram.

Mvh Mona B V


..forts nedenfor 29. sept.:

OCD'n blir selvfølgelig alltid pratet om på våre møter, slik det også ble gjort i kveld! Vi er så mange, og deltakerne finner gjerne sine gjennom timene vi har sammen. Vi har også flere ganger sittet rundt bordet og samtidig på tvers i rommet og diskutert lidelsen, behandling, tilbud, behov og mye mer! Vi er også gode på å ta opp samtaler- andre psykisle belastninger og tilleggslidelser- videre nye emner gjeldende mennesket og vår generelle atferd m.v!


Takk igjen for orntl'i hyggelig samvær- inne, men også i pausene ute i hagen!

Mona K. Brester Viig


29. september.

Vi ble nesten 30 personer i Tidemandsstuen, og Geir trakk nok deltakere! Hyggelig med nye fjes igjen, velkommen til oss! Det ble en annen form for innlegg og dialog, og OCD'n ble lagt litt til side i denne frekvensen.
Takk da til Geir som holdt et fremragende innlegg om sin utdanning i NLP! Hva er det? Nevro-Lingvistisk Programmering er vitenskapen om hvordan hjernen koder læring og erfaring. Denne kodingen påvirker all kommunikasjon og atferd. Den påvirker hvordan du lærer og hvordan du erfarer verden rundt deg. Den er nøkkelen til å nå mål og oppnå fremgang.
Læring: Effektiv kommunikasjon er mer enn ord. Her vil man lære sammenhengen mellom tankemåte, språk og kroppsspråk gj trening og analyse. Man vil også lære hvordan vi mennesker tenker i indre bilder, lyd, indre dialog og kroppsfornemmelser, og hva disse betyr for kommunikasjonen.
Det ble en del spørsmål til Geir underveis og i etterkant av foredraget. Ref. Geir/info bøker om emnet, foredragsholdere m.v. Skriv gjerne også i samtaleforumet på netsiden her.


Forts neste avsnitt...

Mona K. Brester Viig

Vedr Ananke Unge: Flott at du nå har tatt ansvaret Maria- og dine medhjelpere! Det var slik jeg håpet at det skulle bli! Dere er en fin gjeng som intergreres i tvangen og også hyggelig samvær!
Mona


REFERAT FRA UNGDOMSTREFF 01.09.2010

Etter en lang og god ferie er det nå klart for å starte opp ungegruppa igjen. Vi var 9 stykker denne gangen. Noen kjente ansikter og noen nye. Alltid kjempehyggelig at nye folk stadig tar turen innom og blir en del av gjengen.

Praten fløt godt og skravla gikk om alt fra NAV, mitt og Espens opphold på Østmarka, til hvordan vi takler tvangslidelsen i hverdagen og på jobb. Vi snakket også mye om grensen mellom en tvangslidelse og andre lidelser/diagnoser. Hva er forskjellen på OCD, tvangslidelse og tvangsmessig personlighetsforstyrrelse? Det er mye å sette seg inn i, og ikke alt er like enkelt å forstå. Godt vi har hverandre å diskutere med. Tror folk synes det var godt å få pratet ut siden det er så lenge siden sist.

Gleder meg allerede til neste gang, og håper å se mange!

Hilsen Maria


REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 25.08.10
Hei dere!
Som vanlig, takk for fint møte! 23 fremmøtte igjen. Det trodde jeg ikke denne første gang etter ferien. Faktisk kom det 16 personer en god stund før møtestart.
Takk til Maria for et supert innlegg, klart og tydelig! Vi fikk jo være del i ditt intensivopphold på Østmarka, og du ga oss fine eksempler på hva det kostet mtp eksponeringen, men også hvor greit det ble etterhvert. Så ga du oss fin billedlig fremstilling om tanken(e) og oss selv! Flere spørsmål fra de fremmøtte, og flere kjente seg naturlig nok igjen i dine tvangstanker/handlinger! Du er jo kommet langt, og også begynt studiene. Lykke til videre!
Oslomedlemmet, unge Espen har sagt ja til innlegg v et av møtene om sin tvang. Han og Maria holdt også innlegg under seminaret Bjørn Braathens Minnefond i mai d.å! Kom og hør folkens!
Et nytt kvinnelig medlem har også sagt ja til innlegg om det å være mor til sitt tvangslidende barn. Dette er bra! Vi ser videre frem til et medlem som har vært hos oss i mange år. Hun ytret også ønske om innlegg- vedr hennes intensivopphold på Østmarka!
P.s Vedr Ananke Unge (onsdag 1. sept): Ballen er nå sendt til Maria, og hun har sagt ja til å drifte Ananke Unge f.o.m første treff sammen med medhjelpere! Flott! Håper også flere kommer til møtene deres! Alder fra tenårene frem til 30 år.
Takk også for hyggelig sosial prat, både ute og inne! Velkommen til de nye ansiktene, det er alltid hyggelig! Ja pårørendeleder Arne må ikke bli glemt! Jeg ba deg info om weekendsamlingen på Øyer i august, og det gjorde du både fint og levende! En meget vellykket samling!
Da ses vi vel!
Mona K. Brester Viig

NB! Referat fra seminaret "Tvangslidelser, ungdom og skolen" ble etterhvert plassert under linken Kurs- og henvisning under Bjørn Braathens Minnefond.


16.06: Det ble en ordentlig fin sommeravslutning med pizza hos Egon! Fint å se flere av dere unge også! Det ble bestilt bord til 20, og det holdt akkurat. Det er alltid god stemning, og slik ble det også denne gang, både inne med pizzaen- og turen ved utebordene! Det ble et nydelig vær! Håper vi ses ved første medlemsmøte etter sommerferien den 25. august! Ananke Unge starter igjen 1. september.
Takk for den gode servicen vi fikk hos Egon.
Mvh Mona K. Brester Viig

NB! Ananke Unge. Neste møte onsdag 1. september. Så hver første tirsdag - 5. oktover og 2.
november.


REFERAT FRA UNGDOMSTREFFET ANANKE UNGE I TIDEMANDSSTUEN

Tirsdag 1 juni hadde vi vårt andre møte i ananke unge. Vi ble 7 stk tilsammen, og valgte å sitte ute denne gangen siden det var så varmt og været var så flott.
Vi delte både gode og mindre gode erfaringer som hadde skjedd siden sist, og pratet mye om ting vi lurte på i forhold til hverandres tvang, og hva andre gjør for å få hverdagen til å fungere lettest mulig. Vi samtalet mye om arbeid i denne sammenheng, hva slags jobber vi merker at vi sliter med og hvilke jobber vi takler godt. Fint å høre folks erfaringer rundt dette, da arbeid når en sliter med OCD fort kan bli en utfordring. Ellers gikk praten i ett om også andre ting som ikke gjaldt OCD, og latteren satt løst hos oss alle. Det er tydelig at alle tar med seg sitt gode humør når de kommer på møtene våre. Vi har blitt en flott gjeng som finner tonen raskt når vi møtes. Håper å se enda flere (nye) ansikter neste gang.


Stor klem fra Maria :DREFERAT FRA MEDLEMSMØTET 26.05.10

Igjen et alletiders møte! 27 personer fant veien til Tidemandsstuen, og det var nok psykolog Tony som trakk veldig! Men, det har også kommet flere og flere til møtene, og det er både positivt og inspirerende!

Tony's forelesning startet:
«OCD og tilleggslidelser – hva er hva?» Adekvat behandling forutsettes av riktig diagnostisk vurdering. En gjennomgang av hvordan man skiller mellom OCD, tilleggslidelser og andre psykiske lidelser.

Tony hadde kopiert opp flere sett med punktene under OCD Differensial diagnostikk og tilleggslidelser. Det ble da mange av disse punkter som han gikk gjennom, og de får jeg ikke oppsummert i dette referatet. Tony ga oss en uformell og meget god informasjon! Ja presentasjonene av tilleggs- og andre psykiske lidelser ble så interessante, og de fremmøtte ble nysgjerrige, og det ble stilt en rekke spørsmål (inkl undertegnede).

Det var så hyggelig å se de nye fjesene, og vi fikk også pratet med dere i pausene. Vel møtt igjen! Så er det så positivt at de Unge finner tonen! Vi får jo også besøk av noen av de yngste her på medlemsmøtene- og ved ungdomstreffene (Ananke Unge). Flott!

Takk til alle som kommer, traverne, nye eller dere som kommer fra tid til annen! Dere er alle en fin gjeng som settes stor pris på! Hittil har det alltid vært topp stemning!

Så Tony, du ga utrolig mye av deg selv! I pausene- og etter møteslutt tok du deg jo tiden til å snakke/svare på spørsmål til alle som kom bort til deg! Ja, vi ble tilmed stående utenfor i hagen etterpå. Vi vil gjerne ha deg tilbake ved en senere anledning, det var alle enige i!
Lykke til videre i arbeidet ditt!

Mvh
Mona K. Brester Viig


Referat fra seminaret "Tvangslidelser - ungdom og skolen" (Bjørn Braathens Minnefond) blir lagt ut senere.
Utrolig vellykket med mange deltakere!
Mona B VREFERAT FRA FØRSTE UNGDOMSTREFF I OSLO 18.05.10

- ANANKE UNGE-

Møtet Ananke Unge den 18. mai ble utrolig vellykket! 10 unge, både jenter og gutter kom til Tidemandsstuen. Vi ble først sittende ute i den hyggelige hagen i det nydelige og varme sommerværet.

Det ble så presentasjoner i stua i annen etasje, og ingen hadde heller motforestillinger til videre prat. Bl.a info to brukere: den ene fra sin 3-ukers intensivbehandling på Østmarka i Trondheim, og den andre brukeren som hadde gått gjennom evalueringsprogrammet der før opphold i postintensiven på Østmarka senere i år.
Praten skjønte jeg gikk lett, om både deres egen OCD og opplevelser, men også annen diskusjon.

Undertegnede trakk seg litt tilbake en stund (som jeg også vil gjøre i fremtiden), men fikk likevel med meg siste del av den alvorlige, men gode diskusjonen rundt bordet! Dog, smilet og latteren var også godt representert!

Flere av oss ble også stående lenge utenfor i hagen etter endt møte.

Det var så hyggelig å møte slik flott ungdom, og jeg vet hva dere har slitt- og sliter med!

Takk også til Maria som står parat for Ananke Unge, og kanskje flere!

På gjensyn! Vel møtt senere også til andre som måtte være interessert!

Mvh
Mona K. Brester Viig

 

Både Ananke Unge- og seminaret Bjørn Braathens Minnefond ble utrolig vellykede! Mange fremmøtte! Referater kommer.

Mona B V

 

Se referat fra medlemsmøtet 28. april nedenfor.

Oslostyret 7 personer (inkl varaer som kan bidra ytterligere!) hadde styremøte 21. april kveldstid. Meget positivt møte,

fremdrift og mål. Neste møte er satt til 20. oktober.

Mona K. Brester Viig

 

Referat fra medlemsmøtet 28.04.10

Det er virkelig så hyggelig at så mange finner veien til oss! Velkommen også til de nye! Takk til Gro Anniken som holdt et flott innlegg om det å være datter til sin tvangslidende mor! Kort fortalt (da referatene blir slettet med for mange setn.) har både Gro Anniken og broren kommet veldig positivt ut mtp morens tvang! Hele fam har vært åpne og de har også alltid kunne prate om alt. Moren Margunn (er gift med pårørendeleder Arne Strand, han er far til Gro A) har slitt voldsomt med vasketvang i mange mange år! I dag er hun bedre grunnet hjelp og åpenhet. Gro A var jo også en mester i å gi oss info om riktig tankegang m.v. Hun er en selvstendig og søt jente med bein i nesa. Hun fikk også mange fine tilbakeldinger! Vel møtt igjen alle sammen!

Mvh Mona K. Brester Viig

 

Foreldrekurset v psykolog Rune Svendsen 14.04.10

Referat kommer. Utrolig fin forelesning, mange gode tilbakemeldinger! Vi ble tot 45 personer i Tidemandsstuen, trangt til stross for skoleklasse-oppsett, men det gikk kjempefint!

Mona K. Brester Viig

 

Referat fra medlemsmøtet 31.03.10

Likevel ble vi mange denne kvelden i påsken - 22 personer (24 ved forrige møte)! På vegne av Oslostyret: vi setter umåtelig stor pris på deltakelsene, enten det er gjengangerne våre eller dere som er nye hos oss! Takk da også til de nye fjesene, nok en gang! Dere kom med gode innspill, og vi fikk flere fine dialoger; om OCD , men også innenfor NAV o.l, DPS'er og mye mer! Flott! Den siste tiden har vi også fått mer besøk av pårørende! Fint også å se og høre de Unge brukerne! Husk Ananke Unge i Tidemandsstuen 18. mai! Ja, vi har besøk av alle aldre.., og samtlige gir oss gode og viktige innspill! Så hilser vi vår kjære trubadur. I kveld fikk vi også høre en del nye ballader. GOD PÅSKE til både dere hjemme- og ute!

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 24.02.10

Utrolig mange fremmøtte!! Beklageligvis ble Gro Anniken, datteren til Arne og Margunn syk. Men, vi ser frem til å høre hennes innlegg ved et annet medlemsmøte! Det var så hyggelig å se så mange nye fjes- i tillegg til våre kjente! Velkommen til oss også som medlemmer! Flott at flere Unge fant veien, og at disse også fikk god kontakt! Mona B. V holdt da en åpningsfrekvens om OCD og Ananke med tanke på de nye. Arne Strand, pårørendeleder og styremedlem i Oslo info om arbeidsgruppa og pårørendearbeidet med mer! Han info om sin kone Margunn som har slitt med vasketvang i mange mange år; Margunn supplerte videre om dette. Flott! Mye småprat og kjempehyggelig samvær! Flere var bl.a opptatt av behandlingsopplegget i Tr.h/Østmarka og Post 4. Så takker vi gitaristen og balladesangeren vår nok en gang!

Vel møtt igjen alle sammen!

Mvh Mona K. Brester Viig

 

Se referatet nedenfor, årsmøtet 08.02.10

Vi sier takk for samarbeidet til vara og leder i valgkomitèen, Liv Pedersen! Du har gjort en flott jobb, og gitt oss god støtte! Takk også til Ove Pedersen som den siste tiden har sittet i vaglkomitèen. De er nå begge ute av Oslostyret. Håper likevel på snarlig gjensyn!

Mvh

på vegne av alle, Mona

 

REFERAT FRA OSLO'S ÅRSMØTE 08.02.10 kl. 1800


Vi ble 9 personer. Undertegnede leste opp agendaen fra de lokale vedtekter. Møteleder, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen ble godkjent.

Innkalling og og dagsorden godkjent. Årsmeldingen fra Oslo og Jevnaker ble lest opp og godkjent. Tidligere leder på Jevnaker, Kristine Wirstad leste opp sin årsmelding.

Regnskap: kvitteringer/påført bilgodtgjørelser o.l blir sendt sentralt, adm. i Trondheim. Videre til regnskapsfører, revisor godkjenner.

Ingen innkomne årsmøtesaker. Kunngjøring og fullstending innkallelse med saksliste sendt slik vedtektene krever.

Handlingsplanen for Oslo/regionen ble lest opp og godkjent.

Valg og nytt styre:

Leder: Mona K. Brester Viig (på valg og gjenvalgt)

Nestleder/sekretær: Kristine Wirstad (nyvalgt)

Styremedlem: Arne Strand (på valg, iflg vedtektene, økte med ett

styremedlem)

"" "" Jon Thoresen (ikke på valg)

"" "" Inger-Lise Borge (ikke på valg)

 

Vara : Geir Langård (på valg og gjenvalgt)

"" Margunn Strand (nyvalgt)

 

Valgkomitè: Leder Margunn Strand

"" Jon Thoresen } Ny komitè

"" Kristine Wirstad

Delegater til Landsmøtet i Oslo 20. mars (iht til vedtak 2009, nå 3 delegater fra Oslo):

Margunn Strand, Jon Thoresen og Kristine Wirstad

Et meget positivt og hyggelig møte! Vi ble sittende en stund og vi la planer for 2010/mål for videre drift. Vi er svært opptatt av profileringen av OCD og Ananke, og flere av oss har ønske om videre forelesninger ved helseinstitusjoner, skoler m.v! Datoer for to styremøter i Oslo ble også vedtatt, og vi tok opp VD for psykisk helse i Oslo 10. oktober. Vi kommer tilbake til hvem som stiller på stand. Nå nestleder/sekretær Kristine ønsker å få til en stand på Hønefoss vedr VD, en gang i tiden sept-nov. 2010.

Møtet hevet ca. kl. 20.00

Takk for fremmøtet!

Mvh

på vegne av Oslostyret i Ananke

Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA FELLESMØTET ANANKE OG LPP 25.01.10

Tema: Bedre livskvalitet for pårørende til tvangslidende.

Utrolig mange LPP- og Anankemedlemmer m.fl fant veien til LPP - PIO senterets lokaler!! Pårørendeleder Arne Strand holdt en åpningsfrekvens. Psykologene Bjarne Hansen og Kristen Hagen, Østmarka Sykehus, Trh holdt meget gode forelesninger! Tema: behandling av tvangslidelse, veiledning og rådgivning til pårørende til tvangere som er i beh.- og også pårørende til de som ikke får eller vil i behandling. Flere spørsmål fra slaen, og lettfattelige svar/info og ekspempler fra Bjarne og Kristen. Psyk. oversykepleier Erna Moen fra Pol.klinikken for Angstlidelser, Oslo Univ.sykehus, Aker ga oss også meget god informasjon! Hun var nå spes. opptatt av de psykoeduaktive samtalegruppene for pårørende til personer med tvangslidelse. E Moen og en veileder/sosionom vil stille som gruppeledere og faglige veiledere. Se LPP Oslo. Takk for at dere stilte opp! Ta kontakt med pårøendeleder Arne Strand i Oslo. Han vil gi meget god informasjon!

Mvh

på vegne Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA JULEAVSLUTNINGEN PÅ PEPPES 16.12.09

Hei alle sammen, takk for en hyggelig avslutning i kveld med kjempegode pizzaer! Mange fant veien, og velkommen også til et nytt medlem! Vi har det alltid så hyggelig, og som vanlig går praten livlig. Til alle medlemmer - velkommen neste år!

Benytter anlendingen til å ønske samtlige en GOD JUL og et riktig GODT ÅR.

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 25.11.09

Igjen fant mange veien! Jon Thoresen var nok også en som trakk. Naturlig nok kom det flere pårørende (til sine barn/unge). Takk til Jon som holdt et flott innlegg! Vi fikk ta del i sønnens OCD og farens kamp med hjelpeapparatene. Det ble en lang og tøff kamp! Men, de gikk seirende ut. I dag er sønnen så godt som frisk, og evner meget godt i den videregående skole. En proff og konstruktiv info til oss samt tekst og kreative illustrasjoner via projectoren.

Så vil vi alle takke leder Kristine Wirstad for hennes flotte arbeid i lokalforeningen på Jevnaker! Den avvikles i disse dager, men vi håper vi får muligheten til å benytte oss av hennes engasjement etterhvert.

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 28.10.09

Vi ble ikke så mange denne gangen, men vi hadde det som vanlig ordentlig hyggelig! Takk til ikke medlemmet som tok turen av interesse for OCD og Ananke! Tatt på sparket, holdt han et innlegg om sine filosofiske beretninger om våre liv og meningen. Det ble diskusjon både rundt hans og våre tanker. Medlemsmøtene er uformelle og trygge, og vi prater alltid om OCD, våre egne erfaringer, idèer og muligheter. Videre er vi engasjert i andre emner som beriker møtene! Kjempekoslig igjen med gitar/sangballader fra vårt kjære medlem, ja ytterligere èn klimpret litt for oss. Timene sammen går så altfor fort.

P.s: Styremedlemmet i Oslo, Jon Thoresen vil holde innlegg om sin sønn onsdag 25. nov. Se info kalenderen på forsiden.

Vel møtt !

Mvh Mona K. Brester Viig

911 55 285

(mailen kommer dir til meg)

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 30.09.09

Et meget stort oppmøte! Det var nok også Einar Braathen som trakk! Han ga oss et gripende foredrag om deres sønn Bjørn's bortgang. Han valgte å ta sitt eget liv, desember 2007. Han ville ha fylt 17 år påfølgende januar. Bjørn slet med både tvangstanker og handlinger, men i likhet med mange, følte han skammen. Å miste våre barn er noe av det verste foreldre/foresatte kan tenke seg! Bjørn var en snill gutt, generelt gode evner, sporty og fysisk sterk. Han var sosial og hadde mange venner. Etterhvert trakk han seg mer tilbake, og ble mindre sosial. Depresjonen (mange faktorer spilte nok inn) gjorde at han ikke orket mer. Bjørn etterlot et nydelig brev til mor & far! Det var mange han var glad i ! Takk for et rørende foredrag Einar! Se Bjørn Braathens Minnefond på netsiden.

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 26.08.09

Det kom fler enn forventet, med tanke på de som var tilstede ved weekendsamlingen 13.-16. august. Den lå tett opp til møtet i kveld. Likevel fant flere av disse deltakere veien. Så ble det heller ingen foreleser/psykolog eller innlegg fra bruker, evt pårørende. Nettopp derfor var det igjen gledelig å se alle de blide ansiktene! Velkommen også til nye pårørende!

Det ble en oppsummering fra weekendsamlingen på Gol, både det faglige og sosiale. En alle tiders samling med mange gode tilbakemeldinger! I kveld samlet vi troppene i 2. etg i Tidemandsstuen, men vi gikk også ut i de koslige omgivelsene. Vårt sosiale samvær er helt topp med fantastiske brukere og pårørende. Et fellesskap hvor vi kan være den vi er.

Takker også min mann for hjelp og støtte ved møtene den senere tid!

Vel møtt igjen folkens!

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA SOMMERAVSLUTNINGEN 15.06.09

Mange fant veien til sommeravslutningen hos Egon. Yrende liv både ute og inne; en fin sommerkveld. Deilige pizzaer og god prat rundt bordene. Flere var også her opptatt av weekendsamlingen på Gol i august.

Ønske om en god sommer til dere alle!

Mvh Mona B. V

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 27.05.09

Kjempehyggelig, nesten 30 fremmøtte. Ann Cecilie var nok personen som tiltrakk. Takk for et flott innlegg med mye varme og og info om din sterke tvang! Ditt foredrag ble meget godt mottatt, også fordi du levende uttrykte hvor vanskelig du hadde det. Du våget å ta opp smertefulle vansker, og vi fikk også ta del i din siste fase som var ekstra vond. Videre fortalte du om ditt topp opphold på Skei i Jølster hvor du ble tøft eksponert. Hyggelig at din bror og hans kjærest møtte opp, også din tante. Ann C har jo hatt tidligere problemer med å nærme seg sin bror grunnet redselen for smitte osv. I dag går det greit.

Jeg vet du har fått mange gode tilbakemeldinger både fra dine artikler i ukeblader m.v, men også fra ditt intervju i studio Fem. Du har m.a.o hjulpet mange. Jeg fikk et par henvendelser i dag grunnet besøket ditt i studioet, og de tok også tak i netsiden vår. Takk til ei søt jente med utstråling. Arne Strand, leder for pårørendearbeidet holdt også et flott innlegg, tatt på sparket. Han info oss om det videre arbeid, og ga oss også innsyn i sin kone's tvang gjennom mange mange år. Presentasjon av Kristine som nå er leder for interimstyret på Jevnaker. Hun & mannen var tilstede. Alltid hyggelig med både de 'gamle' og nye fjes, dere gjør møtene både interessante og uformelle.

Mvh Mona B. V

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 29.04.09

Også denne gang veldig mange fremmøtte, i 2. etg, rundt og ved vårt langbord. Takk til Geir som holdt oss orientert om OCD foreninger i London. Han holdt også innlegg om generell angst, og leste både fra norske og engelske bøker. Takk for flott innlegg! Hyggelig igjen å se nye fjes, og presentasjon av leder i det nyopprettede interimstyret på Jevnaker og hennes mann. God prat inne, men også ute i det fine sommerværet. Så spilte vårt kjære Oslomedlem Sigurd igjen på gitar og sang fine ballader. Han er virkelig god! Takk for at dere alle gjør det mulig. (avsnittet slettes hvis det blir litt for langt). Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 18.03.09

Igjen en kjempehyggelig kveld med mange fremmøtte. Takk til Oslomedlemmet som sang og spilte gitar. Han hadde satt melodier til andres og eget dikt, og han fremførte òg fra Bellmann og Fristorp. Flott! Flere ønsket at han kunne gjenta dette, og det skal vi få til. Hyggelig igjen med nye fjes, også dere inkluderende med stort potensiale. Uformell og seriøs prat over bordene i vår koslige stue. Smil og latter. Håper å se dere alle igjen.

Mvh Mona K. Brester Viig

Ref. årsmøtet 12.01.09

En hjertelig takk til styremedlemmet i Oslo, Ove Pedersen for ditt gode samarbeid! Du holdt også et flott innlegg ved et av medlemstreffene om egen OCD en tid tilbake! Håper vi fortsatt ser både deg og Liv på møtene våre!

 

Mvh

på vegne av alle i Ananke

Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 18.02.09

Fantastisk møte med Ingunn Øye. Sterkt foredrag fra en kvinne som har opplevet det umenneskelige! Til tross har hun reist seg, og Ingunn er gen meget godt utrustet! Utdannelser, og i dag selvstendig næringsdrivende. Ingunn leste også utdrag fra egne memoarer og dikt. Nydelig og sterkt! Så mange fant veien, igjen både nye og 'gamle' fjes. Takk til de som hjalp til med rydding, og også til den nye fremmøtte som tok initiativet og løp ut for å kjøpe ekstra kjeks til møtet. Uformelt og varmt sosialt samvær. Ser frem til et medlem som senere vil spille og synge for oss.

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 28.01.09

Kjempehyggelig, og vi ble mange i vår nye Stue! Tusen takk til Kjersti, flott innlegg om egen OCD og Asperger! Hyggelig med nye og 'gamle' fjes! Spørsmål, seriøs prat og latter; en intergrert gjeng som har mye til felles. Ordspillene fikk fri flyt, og kanskje vi skal omdøpe tvangslidelsen til "T r a n g l i d e l s e" ..Mange synes svenske Tvilsjukan lyder best! Jeg koser meg når jeg hører summingen av prat i vårt sosiale samvær! Dere gir alle en god motivasjon!

Håper vi da treffes fra tid til annen utenom disse møtene..!

Mvh Mona K. Brester viig

 

Ref årsmøtet nedenfor:

De som var tilstede ved årsmøtet syntes Tidemandsstuen var riktig så koslig! Vi brukte stua i 1. etg denne kvelden. Medlemsmøtene prøver vi å holde i 2. etg (konf.rom) hvor det er langbord.

Mvh Mona B. V.

 

ÅRSMØTE I OSLO 12.01.09

Et meget positivt årsmøte! Styret: leder, nestleder/sekretær, styremedlemmer, vara'r og valgkomitè. Velkommen til nytt styremedl som har kunnskaper om OCD og kjennskap til helseapparatet m.v. Detaljer kommer senere. Saksliste og dagsorden ble tatt opp. Årsmelding 2008 og Handl.planen 2009 ble lest opp og vedtatt. Delegater Årsmøtet sentralt ble valgt. Takk til vara/leder valgkomitèen Liv som også var en ivrig 'kjøkkentjener'. Ser frem til strategi og nye utfordringer.

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA JULEAVSLUTNINGEN PÅ PEPPES I HEGDEHAUGSVN. OSLO 17.12.08

Det ble igjen en ordentlig fin juleavslutning, og mange fant veien. Velkommen også til våre nye medlemmer. Det ble mye hyggelig og interessant prat, både alvor og munterhet. Pizzaene var kjempegode.

Vi ser frem til nye møter og hygge i året som kommer. Husk vårt nye tilholdssted fremover.

På vegne av styret ønsker vi dere alle en hyggelig julefeiring og et riktig godt år!

Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET LOKALFORENINGEN I OSLO 26.11.08

Veldig mange fant veien for å høre psykolog Rune Svendsen, BUP Nydalen N i Oslo. Vi brukte «Storstua» i Frivh.sentralen, og overheaden var satt frem til ham.

Rune Svendsen viste seg å være en kvikk og engasjert ung mann. Slik som annonsert, fortalte han om behandlingen av en 10 årig gutt med meget sterk tvang. (Pårørende til «Markus» som han her ble kalt, hadde godkjent dette foredraget).

 

rune_svendsen

Psykolog Rune Svendsen, BUP Nydalen N i Oslo


Markus var en gutt som i utgangspunktet hadde ”alt”. Han var en av de mest populære guttene i klassen. Han hadde mange kamerater og var godt likt blant jentene. Han var en aktiv gutt som hevdet seg bra i idretten. På skolen hadde han en jevn og god arbeidsinnsats, noe som ga gode resultater. Da tvangen kom mistet Markus alt dette i løpet av få uker. Vanlige gjøremål som håndvask og påkledning syntes nå uoppnåelige, mestringen på skolen og i idretten ble borte. Etter hvert sluttet mobilen å ringe, vennene trakk seg unna.

Markus hadde ikke tenkt å gi seg uten kamp. Med foreldrene, skolen og BUP på laget ble det laget en slagplan for å nedkjempe tvangen og gjenerobre tapt terreng. Den dokumenterte metoden eksponeringsterapi med responsprevensjon ble benyttet. Metoden går ut på at man skal oppsøke de situasjoner hvor tvangen gjør seg gjeldende, samtidig som man skal stå i mot fristelsen for å utføre tvangsritualene. Tvangen ga seg ikke uten kamp, og det ble noen harde tak både for Markus og foreldrene.

I tillegg var det et omfattende ambulant arbeide. Tvangen gjorde seg mest gjeldende hjemme og store deler av behandlingen ble derfor flyttet dit. I flere måneder var det hjemmebesøk hver eneste morgen for å sørge for at Markus kom seg på skolen. Gradvis ble Markus kjent med hvordan han kunne gjøre tvangen svakere og steg for steg fikk han gjenerobret sin hverdagsfunksjon og sitt sosiale nettverk. Markus har i dag fått tilbake sin gamle hverdag. Han kommer seg på skolen uten hjelp fra BUP. Mobilen ringer igjen, og huset er fullt av kamerater. Han er tilbake i idretten og har fått seg ny kjæreste (!) En sjelden gang forsøker tvangen å komme tilbake, men Markus og familien er nå trygg på hvordan de skal håndtere dette.

De fremmøtte i lokalet fikk ytterligere informasjon om behandlingen eksponeringsterapi med responsprevensjon. Markus er i dag så godt som frisk. Dette er en solskinnshistorie! Rune var enig, men han sa at eksempelet var tjenelig for å vise oss hvordan man kan få til mye ved å bruke dokumenterte behandlingsmetoder kombinert med et koordinert og helhetlig behandlingstilbud.

Videre var vi vel alle enige om at Rune har et stort engasjement. Han gir en forståelig behandling som gir barnet trygghet.

Det er nå viktig at vi i Ananke setter større fokus på barn og unge. De har lenge vært en undergruppe. Naturlig nok var det flere pårørende på møtet. Vi håper at BUP' rundt om i landet kan gi både barn, unge og pårørende den respekt de har krav på. Videre at behandlere har kunnskap om OCD lidelsen og riktig behandling. Ambulant virksomhet er veldig viktig.

Jeg var selv på et møte med BUP Lillehammer 25. november, invitasjon brukerorganisasjoner Oppland. Oslo representerer jo nærfylkene. Her var det stor kompetanse, forståelse og samarbeid mellom fylkene Oppland og Hedmark, også når det gjelder andre brukerorganisasjoner i denne omegnen. De kjente alle godt til OCD og behandlingen.

På vegne av alle fremmøtte på medlemsmøtet gir vi en stor takk til psykolog Rune Svendsen.

 

Mvh
på vegne av Norsk OCD Forening Ananke
Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA OSLOMØTET 29.10.08

Prøver å sende dette for annen gang da ref er blitt slettet. Kan gå omveier på pc'n, men den lystrer ikke. Leit at Kjersti Farvolden be syk. Vi sparer innlegget til neste år. God bedring!

Til tross for snøvær, fant veldig mange veien. Hyggelig med nye ansikter, både fra Lier, Bærum og Oslo/omegn. Hyggelig å se igjen dere som var på Røros, bruker fra Oslo og pårørende fra Skien. Gode tilbakemeldinger fra weekendsaml. Stemning, interessante og ivrige diskusjoner. Arne gjorde som vanlig godt inntrykk ad pårørendearbeidet. Mange kom på banen, kjente og ukjente, og idèer mm ble diskutert. Inger Berg-Olsen fra Tourettefor. er en stor ressurs med stor kompetanse, både TS og OCD. Brosjyrer ble tatt med for distribuering, og bøker, tidsskrifter tok jeg med til gjennomsyn.

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FREDAG 26.SEPT.

Fredag 26. september kl. 18.00 skulle vi ha møte og innlegg fra en bruker. Dessverre lykkes vi ikke denne gang med å få tak i nøkkel til frivillighets-sentralen`s lokaler. I stedet reiste vi på Peppes i Hegdehaugsveien på Majorstuen og spiste pizza. Noen hadde selfølgelig sett frem til å høre innlegget fra en av våre brukere. Da Peppes sine lokaler ikke egner seg for slikt, vil brukerinnlegget bli satt opp igjen på neste møte i oktober.

Vi var 13 fremmøtte og hadde noen hyggelige timer der praten gikk lett og vi fikk luftet mange ting som berører oss daglig. Det var kjekt å møte både nye brukere og pårørende og besøk helt fra Valdres. Men også like kjekt å treffe igjen de som har vært med en stund allerede.

Styret i Oslo-gruppa vil derfor takke dere som gjorde denne kvelden vellykket på tross av at vi gikk glipp av vårt faste lokale.

Vi ønsker medlemmene hjertelig velkommen tilbake i oktober.

For Oslo-gruppa i Ananke


Arne Strand

Sekretær.

 

REFERAT FRA SOMMERAVSLUTNINGEN I OSLOGRUPPA 25.06.08

Vi ble ganske mange denne solskinnskvelden. Det smakte med pizza, og det ble igjen hyggelig prat. De fleste som kom kjente vi godt fra før. Hyggelig med et nytt ansikt, så velkommen til oss du også! Vi trakk oss etterhvert ut i solskinnet og benket oss ved bordene, men det var ingen sommervarme nei.

Da ønsker jeg dere alle en riktig god sommer!

Vel møtt igjen!

Mvh Mona K. Brester Viig

 

Ref. konferansen i Helsedirektoratet nedenfor.

Se http://www.rarelink.no/ / helsedir. avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjonshemninger på gratis tlf 800 41 710. Se også http://www.rarediseases.org/

MBV

 

REFERAT FRA KONFERANSEN I HELSEDIREKTORATET 11.06.08 KL. 10 - 17 - LEVEKÅR FOR PERSONER MED SJELDNE MEDISINSKE TILSTANDER

Det ble en lærerik dag med mange gode innlegg, både fra Dir., hyldest av ildsjelen Arvid Heiberg og også hans foredrag, brukerundersøkelser Karolinska Univ.sjukhus, dansk prosj.leder Center for små handicapgrupper, ny brukerundersøkelse, sr.forsker Sintef Helse;- og fra Danmark "Hva skjer i Europa på sjeldneområdet?" Paneldebatt. God møteleder og journalist. Morsom avslutning på konferansen med besøk av stand-up komiker Rigmor Galtung med pianist!

Mvh Arne Strand og Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA AU MØTET PÅ HELSFYR HOTELL I OSLO 30. 05.08

Leder Sidsel Myhr Nilsen, styremedlem Arne Strand (Oslo) og Mona Brester Viig (Oslo) holdt AU møte på Helsfyr. I det vesentlige tok vi opp weekendsamlingen i august og pårørendearbeidet som nå er iverksatt. Positivt møte!

Mvh

på vegne

Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET I OSLO 26.05.08

Veldig mange fant veien for å høre Arne Strand, sekretær i foreningen i Oslo og sentralt styremedlem. Han har stått ved sin kone's side i mange mange år. Hun har hatt sterk vasketvang, men er i dag noe bedre. Hun er også veldig åpen om lidelsen.

Flott foredrag av Arne, i likhet med hans besøk ved siste medlemsmøte i Trondheimsgruppa. Mange spørsmål og ivrig debatt. Enkelte kommer også med nye idèer i forb. med lokalforeningene o.a. Arne informerte oss videre om pårørendearbeidet som nå er igangsatt.

Hyggelig med både nye og kjente fjes, flere pårørende og også brukere. Interessant og uformell kveld.

På gjensyn!

Mvh Mona K. Brester Viig

 

REFERAT FRA ÅPENT MØTE 28.04.08 RICA OSLO HOTELL

 

Det ble et meget interessant og hyggelig møte. Mange fant veien, i det vesentlige brukere og pårørende. Psyk.spesialist Einar Hjertø fra Kompetansesenteret for angstlidelser på Gaustad holdt en lettfattelig forelesning; om OCD, behandling, symptomer og forekomst. Han er meget kunnskapsrik. Det ble stilt en rekke spørsmål fra salen som han besvarte.

Kvelden ble igjen både interessant og uformell.

Undertegnede presenterte boken "Helt alminnelig galskap" - utgiver Gyldendal Akademisk. Et oppslagsverk hvor brukere med forskjellige psykiske lidelser står frem, bl.a også om tvangslidelsen. Spesialistuttalelser. Boken kom i salg i slutten av mars. Pris kr. 399,-.

På gjensyn!

Mvh

Mona K. Brester Viig

leder i lokalforeningen

mob 911 55 285

 

REFERAT FRA OSLOGRUPPA'S BESØK I VESTFOLD - TØNSBERG KOMMUNE.

 

16. april dro noen av oss fra Oslostyret til Tønsberg kommune for å holde innlegg om OCD og om Ananke. Dette er vårt initiativ for å belyse helsepersonell om OCD og organisasjonen. Det er viktig at vi tar fatt i fylker og kommuner utenfor Oslo.

Møtestedet ble lagt til en hyggelig boenhet for psykisk lidende på Sem. Ca 25 blide helsepersonell-fjes, psykiatriske team møtte opp, både menn og kvinner.

Det ble et absolutt hyggelig møte, og vi følte alle i Oslogruppa ekte interesse fra de fremmøtte!

Det ble stilt mange spørsmål rundt bordet! Flere kjente også meget godt til tvangslidelsen mht sine pasienter. Det ble også snakket om tilleggslidelser.

Så fikk sentralt,- og lokalt styremedlem Arne Strand info om sitt liv som pårørende sammen med sin kone Margunn. Han har brennende ønske om pårørendearbeid, og venter nå på å komme ordentlig i gang med denne viktige jobben! Margunn var også tilstede, sitter i valgkomitèen i Oslo, og hun fortalte litt om hvordan det er å ha tvangslidelse. Det gjorde også styremedlemmet i Oslo, Ove Pedersen. Dere skal ha takk for flott info og svar til de interesserte.

Takk til Tønsberg kommune som ringte tilbake og sa de ville høre oss!

Vi vil fortsette dette positive arbeidet!

Mvh

Mona K. Brester Viig

leder lokalforeningen i Oslo / sekretær sentralstyret

mob 911 55 285

 

REFERAT FRA OSLOMØTET 26.03.08

Det ble riktig hyggelig, og det kom flere enn forventet! Gode tilbakemeldinger fra vårt uformelle samvær. Diskusjonene ble mange; OCD ritualer og tanker, om Tourette, ADHD, Asperger Syndrom med mer. Vi endret temaer, og ga møtet et ennå bredere innhold.

Hyggelig med et par nye ansikter. Velkommen tilbake alle sammen.

Mvh

Mona K. Brester Viig

leder lokalforeningen

 

REFERAT FRA OSLOMØTET 27.02.08

Mange kom og hyggelig ble det!

Vi fikk besøk av Touretteforeningen, og Inger Berg-Olsen fra Oslo/Akershus fylkeslag holdt et meget godt foredrag om TS! Hun snakket generelt om lidelsen og nevnte litt om den vanligste tilleggsproblematikken. Det ble fokusert en del på tvangslidelsen og ADHD. Mange spørsmål kom underveis fra de fremmøtte, og det ble også åpnet for prat rundt Asberger Syndrom o.a.

Vi fikk ny og viktig informasjon om TS. De fleste kjenner til denne lidelsen, men ikke nok.

Vi var i tillegg så heldige å møte to TS medlemmer fra foreningen hvorav den ene på 25 år ble stilt spørsmål fra Inger Berg-Olsen. Han fortalte da litt om hvordan det er å ha TS og hvordan det var i oppveksten. Han ga også et meget godt inntrykk og gjorde oss rikere i forståelsen av dette syndromet!

Det ble også spørsmål i etterkant av innleggene, og det ble tilslutt et samlet sosialt samvær.

Videre var det hyggelig å bli kjent med andre TS brukere og pårørende.

Kvelden ble så interessant og uformell at jeg nesten glemte tiden. Men, vi kom da ut i tide kl. 21.30. Praten fortsatte på fortauet ved Frivh.sentralen.

En takk til dere i Touretteforeningen som stilte opp. Vi har alle tatt med hjem nyttig informasjon.

Så er det så positivt med besøk av våre egne medlemmer i Ananke, pårørende og andre interesserte.

På gjensyn.

Mvh

Mona K. Brester Viig

leder i lokalforeningen

mob 911 55 285

 

ÅRSMØTET LOKALFORENINGEN I OSLO 28.01.08

Et godt gjennomført årsmøte!

Mvh

på vegne av Norsk OCD Forening Ananke

Mona K. Brester Viig

leder lokalforeningeni Oslo

 

 

Juleavslutning 17. des for medlemmer og pårørende i Osloregionen.

Det ble en veldig hyggelig kveld hos Egon i Oslo, og mange fant veien. Pizzaen smakte bra, og det var godt å komme inn i varmen. Det biter ute når gradene kryper nedover.

Som vanlig ble det god stemning og prat. I bakgrunnen hørtes også koslig julemusikk.

Vi savnet dere som ikke kom, men håper å se dere på medlemsmøter på nyåret.

Det er så hyggelig å se dere. Vel møtt igjen.

Så ønsker jeg alle en God Jul og et riktig Godt År!

 

Mvh

på vegne av Norsk OCD Forening Ananke

Mona K. Brester Viig

leder lokalforeningen i Oslo

mob 911 55 285

 

Referat fra Oslomøtet 28.11.07

Undertegnede var ikke tilstede, men har hørt fra flere hold at kvelden var topp!

Psyk.sykepleier Eli Tønseth gjorde en god forelesning med påfølgende spørsmål osv. Mange gode tilbakemeldinger! Det ble også et godt oppmøte!

Det sosiale samværet er alltid hyggelig!

Vel møtt igjen! 

Mvh

på vegne av Norsk OCD Forening Ananke

og på vegne av sekretær i Oslogruppa Liv Pedersen

Mona K. Brester Viig

 

Forelesning Rica Oslo Hotell 17. oktober kl. 1800 - 2100.

1. amm. Patrick Vogel holdt som vanlig en flott forelesning! De fremmøtte stilte en del spørsmål, brukere og pårørende. P Vogel har meget god kunnskap. Det ble en lærerik kveld i likhet med hans forelesning også ved Rica Oslo i mai d.å.

Vogel er også med som fagperson ved ekspertpanelet på vår webside.

En mor som var tilstede var meget opptatt av pårørende arbeid. Hun ga en meget positiv tilbakemelding fra weekendsamlingen på Beitostølen i august i år. Hun fokuserte på gruppearbeidet der for både brukere og pårørende. Det var en fagperson ved hver gruppe.

Dette arbeidet ga større innsikt. Møtene med likesinnede ga fellesskapet i tillegg til veiledning fra fagpersonen.

Vi er i gang med fokuseringen på de pårørende, og håper vi også etterhvert kan få til separate lokale møter for denne gruppen.

Undertegnede ønsket velkommen ved møtestart kl. 1800. Jeg holdt et innlegg om OCD og organisasjonen ved hjelp av overhead, og snakket litt rundt enkelte sekvenser. Videre ga jeg uttrykk for det positive og nære samarbeidet med fagmiljøet. Jeg fikk noen henvendelser fra fremmøtte i pausene og etter møteslutt.


Takk for hyggelige og blide fjes til tross for at dere alle sliter. Vi setter pris på spørsmål fra dere, og også deres eget engasjement.

Videre ønsker vi også engasjement fra helsepersonell. Ved vår stand i Oslo ad Verdensdagen for psykisk helse kom noen fra denne gruppen, og de var meget opptatt av OCD.

Da håper jeg vi kan gjenta et likelydende møte ved en senere anledning.

Vel møtt også til våre medlemstreff èn gang i måneden. Kveldene er åpne både for brukere, pårørende og andre interesserte.

Mvh
på vegne av Norsk OCD Forening Ananke

Mona K. Brester Viig

 

Referat fra Oslomøtet 26.09.07

Stort oppmøte med flere nye hyggelige ansikter. Studentene Ingrid L. Kildal og Kristen Hagen fra OCD skolen i Trondheim holdt flotte forelesninger. Mange spørsmål fra de fremmøtte. Alle fikk bedre innsikt, og dette førte til videre diskusjoner blant de som var til stede.

Takk til Ingrid og Kristen som gjorde kvelden ekstra lærerik.

Mvh

Mona K. Brester Viig

Referat fra oslomøtet 29.08.07.

Så var det første møte etter ferien. Det var hyggelig å se dere igjen, selvom vi denne gangen ikke ble så mange.
Det ble informert om weekendsamlingen på Beitostølen 16.-19. august. Vi som hadde vært tilstede der ga uttrykk for en meget vellykket samling, både mht til det faglige, det sosiale samværet og uteaktivitetene!

Det var også hyggelig å møte en ny pårørende!

På gjensyn!

 

Referat fra Oslomøtet 20.06.07

Igjen kan jeg informere om en kjempehyggelig kveld!

Styremedlem i lokalforeningen vår, Ove Pedersen holdt et flott innlegg om sin tvangslidelse gjennom mange år! Han har for det meste slitt med kjemikalietvang, men også sjekketvang. Som så mange andre har han gått alene med disse problemene i veldig mange år. Det er derfor befriende å kunne prate om egen lidelse, slik andre Oslomedlemmer også har gjort.

Ove fikk mange spørsmål fra de fremmøtte. Det ble veldig trangt om plassen rundt bordet, men kjempefint at det kom så mange denne nydelige sommerkvelden. Timene utviklet til livlig diskusjon, både samlet og senere i mindre grupper. Takk skal du ha Ove!

Hyggelig at det stadig kommer nye OCD lidende og pårørende. Så langt føler vi at dere fant tonen. Det er alltid fint å se 'traverne', og også gamle kjente som på ny finner veien. Andre interesserte er også hjertelig velkomne til oss.

*********

Det blir utetreff med pizza for medlemmer onsdag 18. juli kl. 1800. Se også kalenderen på forsiden http://www.ananke.no/

 

Mvh

På vegne av Norsk OCD Forening Ananke

Mona K. Brester Viig

 

Mob 911 55 285

 

Åpent medlemsmøte 30.05.07 Rica Oslo Hotell

1. amanuensis i klinisk psykologi Patrick Vogel v Psyk. Inst. NTNU i Trondheim foreleste om behandling og motivasjon.

Til tross for regnet denne dagen kom det utrolig mange for å høre denne forelesningen. Norsk OCD Forening Ananke hadde også en stor annonse i Aftenposten. P. Vogel har lang og bred erfaring mht OCD behandling mm, og han er også veileder for OCD-studentene v prosjektet i Trondheim.

Det var stor interesse blant de fremmøtte. Mange spørsmål ble stilt, spes. fra de mange pårørende som var tilstede. Brukere og helsepersonell var også med.

P. Vogel ga en utmerket forelesning om behandling, erfaringer, spørsmål og svar både fra de OCD lidende og pårørende. Han nevnte også komorbiditet (andre lidelser samtidig) mm, motivasjon og statistikk.

Det var stor interesse mht transperentene han brukte i sitt foredrag, og mange ønsket å få tilsendt disse. De gir en god veiledning og forståelse.

Se også ekspertpanelet http://www.ananke.no/ hvor både P. Vogel og andre fagpersoner svarer på spørsmål.

Mvh

På vegne av Norsk OCD Forening Ananke
Mona K. Brester Viig
sekretær

 

Referat fra medlemsmøtet i Oslo 25.04.07

Takk for møtet, vi hadde det kjempehyggelig i vårt sosiale samvær! Selv om vi ikke ble så mange som sist, fant likevel flere veien. Det var store køer i trafikken, for sentrumsgatene ble stengt grunnet NATO møtet. Det føltes som om alle bilister valgte samme omkjøringsveier.

Vi ble alle imponert over en ungdom som var tilstede, og som hadde stått åpent frem ad sin OCD i klassen i tidligere år! Det er unikt og utrolig modent! Takk til deg og din pårørende, to sympatiske mennesker!

Vi diskuterte lidelsen vår, tilleggslidelser og andre. Det ble også annen prat, og til tross, latteren ligger ofte på lur hos oss. Det tror jeg gjør godt. Alvoret kjenner vi alle. En del av oss har jo også en god porsjon selvironi, og det er en fin "overlevelsesevne".

Det er noen Oslomedlemmer som har holdt foredrag om sin tvangslidelse o.a, og vi skal igjen høre èn på medlemsmøtet i juni. Det ble fokusert på ordet foredrag, og det var bred enighet at vi kanskje burde kalle det innlegg.

Igjen fortsatte praten ute på fortauet etter møteslutt.

 

Mvh

Mona K. Brester Viig

 

Arbeidsutvalgets møte på Helsfyr Hotell 07.06.07

Positivt AU møte hvor vi bl.a tok opp hvordan Norsk OCD Forening Ananke best mulig skal gjøre seg synlig i katalogen. Leder Sidsel Myhr Nilsen har gjort undersøkelser.

Weekend-samlingen på Beitostølen i august ble diskutert, og vi satte fokus på de tenkte samtalegruppene der; pårørende til sine barn, kjærester/ektefolk/samboere og OCD lidende. Det vil være en fagperson ved hver gruppe.

Vi har gode erfaringer og tilbakemeldinger fra siste samling på Røros!

Vi benyttet anledningen til et møte med lokalstyret i Oslo i etterkant. Dette for å belyse hva som er utfordringene for organisasjonen og hva styret i Oslo bør og kan få til mht info om OCD og hva vi står for. Verdensdagen for psykisk helse ble denne gang diskutert og prioritert. Dermed håper vi at styret kan få til arrangement også utenom stand på Karl Johan i oktober.

Takk for engasjementet til samtlige, både lokalt og sentralt.

Mvh

På vegne av Norsk OCD forening Ananke

Mona K. Brester Viig

sekretær

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search