• 9381 7441

Referater fra Trondheimsgruppen

REFERAT SISTE HALVÅR 2013

Onsdag 18 september var BDD (Body Dysmorphic Disorder). Karina Høyen som til daglig arbeider på Østmarka holdt foredrag for oss.

BDD er en psykisk lidelse som karakteriseres av at personen er opphengt i en (eller flere) imaginære defekter ved eget utseende (fks at det er noe feil med nesen, huden, håret, eller andre kroppsdeler). Tankene om at det er noe i veien med deler av ens utseende fører til at personen med BDD bruker mye tid på det vi referer til som ”BDD relatert atferd” for å håndtere den imaginære defekten ved utseende. Dette kan være for eksempel sminking, plastiske operasjoner, hudpleie el lignende. BDD kan representere en stor forstyrrelse i pasientens liv, og kan som ved andre psykiske lidelser, føre til sterkt nedsatt livskvalitet.

Onsdag 13 november hadde vi besøk av psykolog Martin Lund Johansen som arbeider på Østmarka som snakket spesielt om emnet "Sosial fobi" men berørte også forhold rundt tvangslidelse.

Tradisjonen tro var desember sitt medlemsmøte lagt til Egon hvor vi avrundet året med pizza og trivelig samvær.

 

REFERAT FRA MØTER FØRSTE HALVÅR 2013

Onsdag 13 februar ble det arrangert årsmøte i Trondheimsgruppa . Etter at årsmøtesakene var unnagjort hadde vi samtale og enkel servering.

20 mars hadde vi medlemsmøte og denne kvelden fikk vi besøk av psykologspesialist Svein Haseth som arbeider ved OCD - behandlingen på Østmarka sykehus. Han fortalte litt om de ulike behandlingstilbudene Spesialpost 4 har. Hovedfokuset er jo OCD, men også andre behandlingstilbud for mange angstrelaterte lidelser.

 

15 mai ble spesielt viet pårørende og deres situasjon. De pårørende står ovenfor mange ulike problemstillinger, blant annet:

- Hva er en tvangslidelse og hvordan arter den seg?
- Hvordan kan jeg hjelpe den som har lidelsen på best mulig måte?
- Hva hvis hele familien blir preget, ja kanskje kan bli veldig slitne?

Vi hadde besøk av to spesialister fra OCD - behandlingen på Østmarka, psykologspesialist Svein Haseth og psykiatrisk sykepleier Grethe Baardsen Sørø. Grethe og Svein hadde innledende innlegg og det ble anledning til samtale og spørsmål.

12 juni hadde vi sommeravslutning på Egon restaurant med pizza og hyggelig prat.

 

REFERAT FRA MØTER HØSTEN 2012

 

i August ble den årlige weekendsamling holdt på Røros. I år var den utvidet til en kongress hvor også fagmiljøene var med.

I september hadde vi medlemsmøte hvor vi hadde besøk av Odd Ivar Abusland som arbeider ved OCD - behandlingen på Østmarka. Han arbeider spesielt med OCD og schizofreni og fortalte om arbeidet sitt med dette.

I november hadde vi også medlemsmøte og denne gangen hadde vi besøk av Torun Grøtte som arbeider ved OCD - behandlingen på Østmarka. Hun snakket om OCD og sitt spesialområde trikotillomani.

I desember hadde vi den tradisjonelle juleavslutning på Egon.

Møtene har vært jevnt godt besøkt, spesielt på novembermøtet var det "stinn brakke" med rundt 20 deltagere.

 

REFERAT FRA MØTER VÅREN 2012

Det har vært fire møter hittil første halvår hvorav møtet i februar var årsmøtet.
21. mars hadde vi besøk av Sidsel Myhr som fortalte om weekendsamlingen august i fjor. Hun orienterte også om den planlagte weekendsamlingen august i år. Ananke feirer 20 - årsjubileum i år og det blir markert på Røros 16 - 19 august.

18. april hadde vi besøk av Grethe S. Baardsen som arbeider med OCD - behandlingen på Østmarka. Hun har som spesialområder OCD, generalisert angstlidelse/grubling og bekymring (GAD). Hun fortalte om arbeidet sitt på disse områdene. Grethe var med i TV - serien "Psyk forandring" og fortalte litt om hvordan de opplevde det.

9. mai hadde vi besøk av Heidi Roaldsøy som arbeider ved OCD - behandlingen på Østmarka. Hun arbeider spesielt med OCD og Tourette. Flere av de som var til stede har Tourette i familien eller erfaring med denne sykdommen som ofte ledsages av tvang. Det ble derfor en fin spørsmålsrunde og engasjerte samtaler.

Da ser vi frem til pizzakveld den 13. juni på Egon i Søndre. Da tar vi "sommerferie" og ser frem til en begivenhetsrik høst hvor vi også skal feire 20 år.

 

REFERAT FRA MØTE 23.11.2011

Psykolog Erlend Hunstad som arbeider ved OCD - behandlingen på St. Olavs hospital Østmarka beøkte oss denne kvelden. Han tok opp interessamte emner, blant annet at man prøver å se helheten i en OCD lidelse. Ofte er det ikke nok bare å eksponeres for de tvangstankene og handlingene som utføres men også å arbeide med angsten som fører til disse hamdlingene.

"Fullt hus" og engasjerte tilhørere og det kom mange gode spørmål og kommentarer til det Erlend snakket om.

 

REFERAT FRA MØTE 11.05.2011

Denne kvelden hadde vi besøk Arve Winsnes, som er avdelingsdirektør i NAV.
NAV spiller en viktig rolle for de fleste av oss og Arve snakket litt generelt om NAV sin oppgaver og spesielt om NAV sin rolle når en person blir syk. En sykdomsprosess starter gjerne hos fastlegen med sykemelding og kanskje henvisning til spesialist. For mange fører det til lange sykemeldingsperioder og kanskje uførhet. Heldigvis er det ikke nødvendigvis slik lenger at dette fører til en varig uførhet. Mange tiltak kan gjøres for å få tilpassede arbeidsoppgaver og aktiviteter.

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 14.04.2011

Filmkveld! For en del år siden ble filmen "Livets lyse side" laget med Jack Nicholson i hovedrollen. En humoristisk og varm film. Den viser en hovedrolleinnehaver som har mange sære rutiner som blant annet mye håndvask i glovarmt vann og medbrakt engangsbestikk på restaurant. Litt kjelkete å ta seg fram også når en må vurdere hvor en skal tråkke når en går på fortauet. Upraktisk er det også å låse døra og slå lyset av og på et visst antall ganger. Kjente forhold for mange...

 

REFERAT FFRA MEDLEMSMØTE 09.03.2011

Fullt hus og sinteressant tema som psykolog Rune H. Karlsen snakket om. Temaet var "Født sånn eller blitt sånn?" Rune arbeider ved OCD - behandlingen ved St. Olavs Hospital Østmarka. Som forskende psykolog ser han nærmere på miljø og genetikk i forbindelse med tvangslidelse. OCD skyldes blant annet nevrobiologiske årsaker, hvor en forstyrrelse i et av hjernens signalstoffer (serotonin) spiller en veldig stor rolle og derfor kan være genetisk betinget. Men følsomhet, miljø og traumer kan også utløse tvang. Engasjert og god samtale, foruten av det som vanlig smaker med en god kopp kaffe og "nåkkå attåt".

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTER HØSTEN 2010

Det har vært medlelemsmøter 22.09, 20.10 og sist i går den 17.11.

22.09 var det samtalemøte og vi hadde et trivelig møte med kaffeslaberas og prat rundt bordet.

20.10 hadde vi besøk av psykolog Kristen Hagen. Han kunne til et fullsatt møterom snakke om hvordan vi kan møte utfordringen med selve tankene i en tvangslidelse. Det ble et flott foredrag og en livlig samtale rundt bordet.

17.11 var det også fullt hus og vi måtte bære stoler for å få plass til alle. Denne gangen hadde vi besøk av psykolog Ane Westad som hadde fått depresjon som emne. Dette er jo et emne som mange kjenner til enten man har en OCD lidelse eller ikke. Hun snakket litt om behandling av depresjon som ledsager til OCD - lidelsen men også generelt om depresjon, noe som kan ramme alle mennesker. Også denne kvelden ble det en livlig samtale rundt bordet hvor engasjerte tilhørere kunne spørre om ting man lurer på. Bruk av medisin ble diskutert. Tradisjonelt har det vært førstevalg ved depresjon og deretter kognitiv behandling mens det nå fokuseres mer på at det bør være omvendt, Ellers ble vi enige om at fysisk aktivitet har dokumentert effekt, er meget rimelig og har lite bivirkninger... :) Det samme med å "komme seg ut" å treffe andre folk, gå på konserter eller kino. Muligheten for å klare dette er selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgraden av depresjonen. Men klarer vi dette til tross for at vi fristes til å legge oss til å sove blir vi belønnet med god virkning.

Og nå er det bare å begynne å glede seg til Pizza på Egon i Søndre onsdag 8. desember kl 18.00. Det blir garantert en depresjonsfordriver!!

 

REFERAT FRA SOMMERAVSLUTNING 09.06.2010

Nesten 20 feststemte personer var samlet på Egon restaurant til den tradisjonelle sommeravslutningen. Stemningen var god og pizzaen smakte fortreffelig. Da ønsker vi alle en riktig god sommer og velkommen tilbake på høstens arrangementer. Dere får brev eller e-post om samlingene, ellers kan dere også følge med på kalenderen på denne hjemmesiden.

Referat fra medlemsmøte 28.04.2010

Denne kvelden var vi samlet 12 peroner på Østmarka og hadde en flott kveld med hyggelig samvær. Vi var så heldig å få besøk av Liv Dragsten som arbeider på NAV. Det ble en ineressant samtale rundt bordet hvor vi hadde anledning til å spørre om ting som berører forholdet til NAV. Trygde- og støtteordninger ble diskutert og belyst på en flott måte.

Liv er med i ekspertpanelet her på hjemmesiden for Ananke og ved å gå inn der finner du spørsmål og svar som har vært oppe tidligere.

Vi fikk oriientering om en ny ordning som trådte i kraft fra 1. mars som kalles "arbeidsavklaringspenger". Dette fanger opp dem som tidligere ikke var berettiget til sykepenger fordi de har vært uten inntekt en periode. Dette er nok aktuelt for mange med OCD som på grunn av sykdommen ikke har klart å fullføre skole eller ikke har klart å stå stabilt i arbeid.

Vi takker Liv for besøket og ønsker alle medlemmer, pårørende og andre interesserte velkommen til samtalemøte mot slutten av mail. E-post blir sendt ut og info lagt ut på kalenderen

Referat fra medlem- og informasjonsmøte 25.11.2009

Nylig ble det sendt en dokumentar på TV 2 om behandling av tvangslidelse. Psykologene Bjarne Hansen og Kristen Hagen ble fulgt av tv - teamet uner behandlingen av to personer som fik sine liv forvandlet i løpet av 3 uker. Kristen Hagen var med oss på møtet og fortalte om behandlingsopplegget. Det ble en livlig samtale hvor mange stilte spørsmål som ble diskutert og besvart.

Og som det ofte er på møtene våre, humoren sitter løst og vi kunne le litt av pussige situasjoner som oppstår når OCD'ere skal utføre sine mange underlige prosedyrer. Til tross for "mange tåra og tunge stunder" som Åge synger om er det plass for glimtet i øyet.

Vi gleder oss allerede til onsdag 16 desember. Da er det juleavslutning med sedvanlig pizzafest på Egon i Søndre.

 

Referat fra juleavslutning 10.12.2008

Årets juleavslutning ble holdt på Egon restaurant i Trondheim. Vi har på en måte fått en "fast plass" på denne restauranten, og rommet fyltes også denne gangen med feststemte pizzaelskere. Praten gikk livlig rundt bordene. De gode historiene og latteren satt løst, og mange delte erfaringer som er gjort den siste tiden. Så kunne vi ønske hverandre en riktig god jul og dra hjem til videre juleforberedelser.

 

Referat fra medlemsmøte 20.11.2008

Medlemsmøtet denne novemberkvelden ble lagt til Royal Garden hotell, der Einar Braathen fra Bjørn Braathen`s minnefond holdt et meget gripende innlegg, viste bilder og fortalte om sønnen Bjørn og hans tvangslidelse. Sentralstyret var også tilstede, siden bruken av minnefondet skulle diskuteres med Einar dagen etter.


Bjørn var en aktiv gutt som spilte fotball og hadde som mål å bli filmskuespiller. Etter ungdomskolen begynte han på videregående.
Farens arbeid i utviklingsland gjorde sitt til at Bjørn fikk oppleve mer enn de fleste ungdommer på hans alder, bl.a med reiser til Afrika der han sammen med far besteg Kilmanjaro, en fysisk tøff utfordring. Bjørn var fysisk sterk. Han ble også med til Amazonas i Brasil der faren hadde prosjektarbeid for regnskogfondet. Der ble han fotballhelt og tilbudt trenerjobb!


I konfirmasjonsgave fikk Bjørn velge seg en reise sammen med sin far, dette førte dem til USA på en 6 ukers tur.
Bjørn utviklet i skolealder det som senere ble diagnostisert som tvangslidelse. Han hadde det vanskelig gjennom ungdomskolen og dette eskalerte da han begynte på Videregående.
Bjørn innså selv sitt problem og mente at det ville bli varig. Bjørn var en snill gutt og sammen med foreldrene møtte han til psykolog. Etter hvert førte disse timene til at Bjørn ble mer og mer deprimert. Bjørn valgte å bli en kristen, han trakk seg også mye tilbake fra sosialt liv med venner. Han gav også bort mye av det han eide.
For Bjørn`s far ble timene hos psykolog en form for falsk trygghet. Bjørn fikk store motforestillinger mot timene hos psykologen.


Den 8. desember 2007, valgte en ressurssterk, kul og oppvakt gutt å legge sitt liv i guds hender. Bjørn fikk ikke oppleve å bli 17 år i en verden som burde lagt åpen for ham.


Bjørn etterlot seg et brev til sin mor og far der han fortalte om hvor vanskelig tvangen hadde vært for ham selv, og hvilke belastninger han hadde påført familien.


Dette ble en meget gripende stund for oss som var tilstede og Einar fikk mange spørsmål fra medlemmene som også fikk utdype sine erfaringer med tvang.


Vi i Ananke retter en stor og varm takk til Einar for hans åpne og gripende beretning om sønnen, takk også til medlemmene for spørsmål og egen åpenhet. Møtet ble avsluttet ved at leder for sentralstyret Sidsel Myrh Nilsen overleverte en nydelig blomsteroppsats som takk til Einar.


På vegne av Trondheimsgruppa
Arne Strand
Sentralstyremedlem og pårørendekontakt.


Referat fra medlemsmøte 22.05.2008


Godt oppmøte denne kvelden også. Vi hadde besøk av Arne Strand som er medlem av sentralstyret og sekretær i Oslogruppa. Han fortalte om sine erfaringer som pårørende, samt at han orienterte om pårørendeprsojektet det arbeids med.

Samtalen gikk friskt rundt bordet, og mange er åpne og fortelle sterke historier både om sin sykdom og sin situasjon som pårørende. Veldig verdifullt! Godt å snakke med andre i samme situasjon.

Og nå gleder vi oss bare til pizzakveld i juni. Følg med på kalenderen. Invitasjon kommer.

 

Referat fra medlemsmøte 23.04.2008


Godt oppmøte denne kvelden. Ekstra fint var det at det kom 7 nye. Velkommen skal dere være i Ananke!

Vi hadde en uformell presentasjonsrunde rundt bordet som ble en veldig flott samtale. Deltagerne var veldig åpne og fortalte om sin situasjon, både som tvangslidende og pårørende.

Foredragsholder denne kvelden var Kari Synnøve Trotland som fortalte om sitt liv med OCD. Vi skjønner at det har vært mange "tøffe tak" og er det fortsatt. Vi er veldig takknemlig for at du ville dele dette med oss.

 

Referat fra medlemsmøte 27.02.2008

I kveld var vi samlet til det første ordinære medlemsmøtet i 2008 etter som det var årsmøte i januar. Vi hadde besøk av psykolog Terje Johnsen som nylig har flyttet hit til Trondheim. Han er ansatt ved St.Olavs Hospital og driver i tillegg privat praksis i Trondheim (Se behandlerliste).

Han fortalte om sine erfaringer i behandling av OCD og berørte forskjellige aktuelle emner. Det ble en aktiv samtale rundt bordet, og spørsmål ble besvart.

Vi takker Terje for at han besøkte oss og ønsker ham lykke til her i Trondheim.

 

Referat fra markering av Verdensdagen for psykisk helse i Trondheim

Onsdag 17. oktober ble Verdensdagen markert av Norsk OCD forening, Ananke i Trondheim. Arrangementet ble holdt i festsalen på St. Olavs hospital avd. Østmarka i Trondheim.

Inger Lise Borge og Geir Langård foreleste om Tvangslidelse, og hvordan de har opplevd å leve med denne sykdommen i lang tid. Vi fikk godt innblikk i hvilken utrolig vanskelig situasjon det er å leve med denne lidelsen, men også at det går an å redusere virkningene i dagliglivet.

Vi takker Inger Lise og Geir for engasjerende og gode innlegg! Inger Lise og Geir foreleser om OCD, for eksempel for sykepleiestundenter på høgskolene i østlandsområdet og i andre sammenhenger. Dette er et viktig bidrag for at fremtidig helsepersonell skal kjenne til denne lidelsen som ikke bare rammer den tvangslidende, men også inndirekte ved at mange i familie og nær omgangskrets blir berørt.

Vi ønsker dere lykke til, og takk for at dere står frem på denne måten.

Olav Hove
Leder Trondheimsavdelingen

 

Referat fra medlemsmøte i Trondheim 25.09.2007

Denne gangen hadde vi besøk av psykolog Leif Edvard Ottesen Kennair som holdt forelesning om motivasjon. Mange med OCD sliter med motivasjon til virkelig å gå inn i behandlingssituasjonen med fynd og klem.

Denne situasjonen ble sammenlignet med en vektstang, hvor tvangen og fortvilelsen ligger på den ene siden og muligheten for en bedre situasjon ved aktiv handling på den andre siden. Hvilken vei ønsker du at vektstangen skal slå ut?

Etter forelesningen var det mange spørsmål, og ellers pratet vi og koste oss med kaffe og "hjemmebakt" fra Rema 1000.

Hilsen Olav

 

Weekendsamling i august

Se eget referat under menypunktet "Nyheter"

 

 

Referat fra sommeravslutningen 13.06 2007

Mange møtte opp på årets sommeravslutning på Egon restaurant med god mat og hyggelig sosialt samvær . Medlemsmøtene våre har jo ofte fokus på OCD og tilstøtende emner. Men på disse pizzakveldene står sosialt samvær og pleie av vennskap i fokus, noe som er viktig også i vår sammenheng.

Hilsen Olav

 

 

Referat fra medlemsmøte i Trondheim 25.04.07

På dette møtet var det fullt på møterommet, og spesielt flott var det at det var så mange nye til stede. Langveisfarende var det også, helt fra Verdal.

Psykolog Bjarne Hansen holdt foredrag. Utgangspunktet var grenseoppgang mellom tvangslidelse (OCD) og andre lidelser. Ofte vil tvangslidelse ha andre tilleggslidelser, eller at andre psykiske lidelser har tvang som en tilleggslidelse. Etter en liten gjennomgang av ulike lidelser fikk forsamlingen velge hvilken type lidelse Bjarne skulle gå videre med, og det ble Generalisert Angst (GAD). Her ble typiske trekk ved GAD gjennomgått, og forskjeller og likheter belyst. En av konklusjonene var at disse to har store likhetstrekk, GAD med sterke bekymringer som kverner i tankene, og OCD hvor redsel og tvil herjer i tankene som ofte fører til handlinger for å dempe angsten.

Kaffen og vaflene som Mary hadde med smakte fortreffelig, og vi ser frem til nytt møte den 23 mai.

 

Hilsen Olav

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search