• 9381 7441

Medikamenter og diverseMedikamentell behandling av barn med tvangslidelse

Spørsmål: 

Jeg har en sønn på 10 år med sterke tvangstanker og tvangshandlinger.  Hvor tidlig kan behandling med medisin starte, og hvilke medisiner kan være aktuelle?

Svar:

Først forklaring av forkortelsene CMI og SSRI: CMI betyr clomipramin = Anafranil. SSRI er citalopram (Cipramil), escitalopram (Cipralex), fluoxetin (Fontex), fluvoksamin (Fevarin), paroxetin (Seroxat) og sertralin (Zoloft).

Hvis han er veldig plaget ville jeg ha forsøkt å behandle ham med et SSRI direkte under nøye overvåking. Hvis dette ikke hadde effekt ville jeg ha forsøkt Anafranil, og hvis dette ikke fungerte alene bør man forsøke å legge til Risperdal. Selv om det er få studier er det ingen ting som skulle tilsi at det ikke virker på barn.

Se denne studien:
 
Which SSRI? A Meta-Analysis of Pharmacotherapy Trials  in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder? Geller et al 2003. Meta analyse av alle tilgjengelige studier av behandling med serotonerge midler på barn og ungdom for ocd. 12 studier med over 1000 pasienter. Samlet viste studiene en høyt signifikant forskjell mellom aktivt legemiddel og placebo. CMI var mer effektivt enn SSRI, og at de forskjellige SSRI var likeverdige. Selv om det var høy signifikant effekt av medikasjon sammenlignet med placebo, var selve effekten beskjeden.

Her er en studie til:

J Child Adolesc Psychopharmacol 1999;9(2):115-23
Risperidone augmentation of serotonin reuptake inhibitor treatment of pediatric obsessive compulsive disorder. In this case series, risperidone augmentation of treatment with a serotonin reuptake inhibitor (SRI) is described in four pediatric patients diagnosed with obsessive compulsive disorder (OCD). An improved treatment response was observed in all cases, albeit in different ways. All four of the patients had failed prior SRI monotherapy. Comorbid tics were observed in two cases and aggressive behavior or violent images were seen in three. Possible predictors of response to risperidone in patients with OCD and future research avenues are explored. 

Besvart av: Psykiater Fred Holsten

Vektøkning ved bruk av medisin

Spørsmål: 

Jeg er ei jente på 33 år, som har slitt med tvangslidelse i 10 år. I begynnelsen gikk jeg til behandling og fikk i tillegg Zoloft. Dette virket flott i forhold til sykdommen, men jeg gikk opp nesten 40 kg. Jeg har ikke brukt medisin i perioder og da har jeg klart å gå ned noe i vekt, ca 20 kg, men begynte på Zoloft igjen i sommer og vekten raste fort oppover igjen. Pga av dette sluttet jeg med medisin igjen, fordi jeg ville prøve å leve uten, for å klare å gå ned i vekt igjen. Men nå har jeg det ikke så lett og kjenner at jeg er nødt til å begynne på en behandlingsopplegg igjen. Men lurer på om det ikke finnes medisiner, som man ikke går opp i vekt med?

Svar:

Noen får vektøkning av alle typer serotonerge medikamenter, men slett ikke alle. Forsøk andre typer SSRI som Cipralex, Fontex eller Seroxat og sjekk vekten nøye samtidig.

Besvart av: Psykiater Fred Holsten

Optimalisering av medisinbruk

Spørsmål: 

Har lest endel om OCD, som har gjort at jeg har kommet et lite stykke, men det er langt igjen. Har vært plaget av OCD i mange år med meget stor plager, både mht tvang og smerter i musklaturen og i huden. Smertene flytter seg rundt i kroppen og kan til tider være voldsomme. Smerten har nok utviklet seg gjennom den intense tvangstanken og konsentrasjonen rundt dette. 

Dette gjør at når jeg jobber så utvikler jeg smerte ved konsentrasjon, dette er nok den samme "tankebanen" som kobles inn, som den som benyttes ved tvangstanker.Det kan synes som jeg må være ekstremt utadrettet og avslappet/trøtt i min fokus for å minske smertene, så fort jeg begynner å våkne/konsentrere meg, kommer smerten som et "lyn" tilbake.

Benytter idag Cipralex 20 mg daglig, prøvde 30 mg en stund det virket mye bedre, men legen mente jeg burde gå ned til 20 mg igjen. Jeg må prøve å komme litt videre mht OCD og smerter, smertene er verst.

Spørsmål 1: Er den optimale medisinbruken 30 mg Cipralex og risperdal 1-2 mg? Hvordan virker Risperdal?

Spørsmål 2: Har dere noen forslag til smertelindring?

Svar: 

1. Den optimale medikamentelle behandling er å utnytte Cipralex maksimalt i første omgang.  Om du blir bra på 30 eller 40 mg Cipralex, er det ikke nødvendig å legge til Risperdal. Risperdal legges kun til om effekten på SSRI alene ikke er god nok. Risperdal virker ved å forsterke effekten av SSRI.

2. Smertene kan bli bedre kun av at tvangen avtar. Bruk av SNRI (Efexor) i stedet for SSRI kan gi en tilleggseffekt på smerter.

Besvart av: Psykiater Nils Håvard Dahl

Medisin ved søvnproblemer

Spørsmål:

Jeg har en god del søvnproblemer på grunn av min psykiske lidelse. Har fått utskrevet allergimiddelet Vallergan. Dette virker veldig godt hos meg, og bivirkninger som munntørrhet og lett svimmelhet på formiddagen er bedre enn å ligge våken deler av natten.

- Er det skadelig å bruke medisinen hver natt over lengre tid?

- Vil virkningen gå ned etter bruk over lengre tid?

Svar:

Vallergan er en helt ufarlig medisin som du kan bruke så lenge du vil. I denne sammenhengen utnytter en bivirkningene (trøtthet) av en gammel allergimedisin.

Virkningen går raskt nedover etter 3-4 uker.Da trengs 3-5 dager uten medisin, så er virkningen på topp igjen :-)

Besvart av: Psykiater Nils Håvard Dahl

Kan medisin føre til tvangstanker?

Spørsmål: 

Hei! Jeg er en jente som har plagsomme tvangstanker. Jeg har gått på zoloft i 8 uker. Fikk de tvangstankene jeg sliter med nå etter jeg begynte med medisin. Kan medisin føre til tvangstanker? Jeg var først og fremst deprimert, før jeg begynte med zoloft( hadde bare litt tvangstanker, disse var med på gjøre at jeg ble litt lei meg). Er redd for at jeg aldri blir frisk, fordi tvangstankene hjemsøker meg hele tiden. Bør jeg prøve en ny medisin?

  • Bruker noen rosenrot i tillegg til zoloft eller cipralex?
  • Fins det elektrosjokk, eller en måte man kan operere vekk tvangstankene på?
  • Bør jeg bruke Risperdal i tillegg til zoloft/copralex når jeg er så mye plaget?
  • Hvor lang tid går det før man blir frisk? Jeg er temmelig oppgitt av å ha disse tvangstankene, så håper dere kan gi meg god hjelp!

Svar: 

Nei, jeg har aldri hørt at noen kan få tvangstanker av Zoloft. Men det kan jo være at tvangen har blitt mer tydelige etterat depresjonen ble svakere. Du skriver ikke hvor mye du bruker, men det første jeg ville råde deg til er å ta opp med legen din om du ikke skal ha en høyere dose. Man trenger vanligvis høyere doser Zoloft mot tvang enn mot depresjoner. Jeg vil også anbefale deg å be om en henvisning til en psykiater eller psykolog som behersker kognitiv terapi for tvang. Det er oftest svært effektivt både alene og sammen med medikamenter.

Midler som Risperdal kan av og til ha en tilleggseffekt, men forsøk først Zoloft eller et tilsvarende preparat (SSRI) i høye nok doser, og hvis det ikke er godt nok, forsøk klomipramin (Anafranil) som ofte har god effekt på tvang. 

Elektrosjokk er en meget effektiv behandling for alvorlige depresjoner, men har ikke særlig effekt på tvangssymptomer. 

Rosenrot har heller ikke dokumentert effekt på tvang. 

Operasjon har vært benyttet på alvorlig lidende tvangspasienter som ikke har hatt effekt av annen behandling. Den sisteetterundersøkelsen av disse pasientene viser at de fleste får mindre angst, men at bivirkningene er større enn man tidligere trodde. Operativ behandling av tvangslidelser gjøres ikke i Norge. 

 I de siste årene har det kommet rapporter om at dyp hjernestimulering kan ha god effekt ved tvang. Denne behandlingen utføres heller ikke i Norge og er kun på forsøksstadiet.

Besvart av: Psykiater Fred Holsten

Hvilken medisin virker best på OCD

Spørsmål: 

Hei, et spørsmål angående medisiner. Ser at mange har positive erfaringer medcipralex. Selv går jeg på seroxat,og har gjort det lenge. Kunne tenkt meg å bytte tilcipralex. Har hatt ocd siden jeg var 14, er nå 22 og går i behandling. Plages medagressive tvangstanker. Hvilke erfaringer har dere på hvilket preparat som virker best på ocd?

Svar: 

Medikamentell behandling av OCD

Førstevalg i behandlingen av OCD er SSRI. SSRI er citalopram (Cipramil), escitalopram (Cipralex), fluoxetin(Fontex), fluvoksamin (Fevarin), paroxetin (Seroxat) og sertralin (Zoloft).

Jeg kjenner ingen studier som viser at et eller flere av SSRIene er bedre enn de andre på gruppenivå. Derimot kan det være forskjeller på individnivå. Det kan en ikke finne ut av uten å prøve seg frem. Det er ingen grunn til å skifte til et annet SSRI om en har rimelig god virkning på det nåværende. En må også huske at en faktisk kan bli verre ved et skifte. Det eneste jeg kan si er at escitalopram er bedre enn citaloprampå alle måter, og at det derfor ikke er noen god grunn til å sette nye pasienter på citalopram.

Doseringen av SSRI ved OCD er ofte det dobbelte av dosene ved depresjon. Heldigvis synes personer med OCD å få langt mindre bivirkninger enn personer med angst eller depresjon.

Om SSRI ikke virker, kan klomipramin (Anafranil) være verdt å forsøkte. Dette er et gammelt antidepressivt middel i gruppen TCA. For dosering gjelder det samme som ved SSRI.

For personer med utilstrekkelig effekt på SSRI kan en legge til et antipsykotisk middel. I denne gruppen er det min erfaring at Risperdal er noe bedre enn de andre. Vanlig dose er 1-2 mg om kvelden.

Besvart av: Psykiater Nils Håvard Dahl

Får ikke fortsette behandling hos psykolog

Spørsmål: 

Hei! Jeg har fått diagnosen OCD og har gått til behandling i flere år, med ERP og kognitiv adferdsterapi. Men nå er jeg sint og skuffet. Jeg har det siste året gått til behandling hos en psykologspesialist på en klinikk, men har fått beskjed om at når ett fullt år er gått, er jeg nødt til å avbryte behandlingen dersom jeg ikke er "frisk". Klinikken har vanligvis en behandlingstid på 3-6 mnd har jeg fått høre, og at jeg har blitt innvilget ekstra tid i forhold til dette da jeg også tidligere har måttet bytte behandlere midt under behandling, blant annet pga alder (Fra BUP til DPS). 

Jeg lurer nå på, har jeg ingen rettigheter? HAr jeg noe jeg kan stå opp mot? Eller må jeg begynne hos min 6. psykolog i løpet av de ca. 4 årene jeg har forsøkt å få hjelp? JEg har nemlig fått beskjed om at de kan søke meg over til noe kommunebasert, som er mer basert på langtidsoppfølging. Men jeg orker ikke starte hos ENDA en ny og måtte skape et nytt tillitsforhold...

Svar: 

Spørsmålet er vanskelig. Pasientrettighetene sier noe om "rett til nødvendig helsehjelp". Dette gjelder både vurdering/utredning og behandling. Du har fått både utredning og behandling av spesialist. Du har fått dette i et år, mens de fleste må nøye seg med 3-6 mnd. Spørsmålet blir om en har rett til å få gå hos de mest kompetente spesialistene uten tidsbegrensing. Til dette kan jeg svare at en slik rett kan en ikke påberope seg. Dette skyldes flere forhold. I dette tilfellet vil jeg tro at det vurderes å gi lite helsegevinst per  time å fortsette ut over et år. Dette mener jeg er faglig begrunnet. Om det ikke har kommet til en meget betydelig bedring etter et år med ERP, er det lite sannsynlig at slik bedring vil komme senere.

Det andre forholdet er at spesialisttjenestene må fordeles på alle som trenger dem. Om "nåværende" pasienter med loven i hånd kunne kreve å forbli hos spesialistene, ville spesialisttjenester snart bli utilgjengelige for nye pasienter. Jeg tillater meg å spørre om medisinering er optimalisert. Er det noe å hente her?

Besvart av: Psykiater Nils Håvard Dahl

Forvandling ved stor dose medisin

Spørsmål: 

Hei. Jeg har en sønn på 20 år, som har slitt med tvangstanker/-handlinger i 4 år nå. Han har gått hos psykolog og fått hjelp;kognitiv terapi og eksponering. Fikk Zoloftog Risperdal for 3 år siden,men uten at dette ga den ønskede effekten.

For ca. 1 år siden ba jeg legen om han kunne få Cipralex i stedet for Zoloft, fordi jeg hadde hørt at andre med OCD hadde hatt god hjelp av den.Virkningen var ikke veldig stor, før han i sommer gikk opp til større dose. Etter ca. 2mnd.med 30mg.Cipralex og 1mg.Risperdal er gutten ikke til å kjenne igjen. Fra å ha kuttet ut skolegang og for det meste isolert seg hjemme, er han i dag i jobb 4 dager i uka, og full av pågangsmot!

Mitt spørsmål er: Hvor lenge bør man ha vært "frisk" før man begynner å trappe ned på medisiner? Og hvilken medisin bør tas vekk først? Er takknemlig for svar, da jeg vet at fastlegen føler seg litt usikker på dette med tvang.

Dosen på 30 mg er jo svært sterk, og han har fått så mye vondt i magen i detsiste,så jeg lurer litt på om medisinene kan ha en medvirkende årsak her.... Han spiste jo nesten ikke for noen måneder siden, og da spørs det om det ble for tøft for magen.

Svar: 

Jeg ville anbefale at han bruker disse medisinene i minst et år før man i det hele tatt tenker på å slutte. Dette er ikke noen veldig stor dose for behandling av tvangslidelse. Men dosen kan forsiktig justeres hvis det skulle opptre bivirkninger. Dere kan for sikkerhets skyld be om en serumnivåbestemmelse av Cipralex for å se hvor høyt det egentlig ligger. Men hvis han skulle får bivirkninger på overdosering av Cipralex pleier det å komme ekstrem svetting.

De vanligste bivirkningene av Risperdal er vektøkning og tretthet på dagen. De fleste vil forsøke med en forsiktig (i løpet av en måned) redusering av dosen på Risperdal etter et år. Hvis det går bra kan man forsiktig (i løpet av to måneder) redusere Cipralex og se om det går bra osv. De fleste vil nok foretrekke å bruke medisinene i flere år, men hvis det ikke går bra med reduksjonen er det bare å fortsette.

Det er i dag ikke noe som tyder på at lang tids bruk av disse medisinene er skadelig hvis det ikke er tydelige bivirkninger, snarere tvert imot.

Besvart av: Psykiater Fred Holsten

Redd for bivirknnger av medisin

Spørsmål:

Hei. Jeg har strevd med tvangstanker, angst og depressive tanker opp og ned i 5 mnd nå, i dag fikk jeg utskrevet Cipralex av legen min. Jeg er veldig skeptisk til å begynne med de, og er redd for bivirkningene av de. Hører mye negativt om anti-depressive medisiner og at de som  tar de, ikke blir seg selv, de får et platt følelses liv osv.. Stemmer dette? Er denne typen bedre enn andre typer? Åssen funker de på kroppen egentlig?

Svar:

Cipralex er et av de vanligste medikamentene man forsøker ved tvangslidelse. Hvis man får den ønskede virkningen av dette legemidlet skal man ikke bli utsatt for å bli flat i følelseslivet eller andre ubehagelige bivirkninger, men det er prøving og feiling. De første to til tre ukene kan du føle litt mer uro, men det går over. Skulle du etter det føle deg flat i følelseslivet skal du be om et annet preparat. De fleste får en tendens til mer svetting, men hvis det ikke er voldsomt er det tolerabelt. Langtidsvirkningene: Det er ingen ting som tyder på at disse legemidlene har skadelige virkninger hvis man ikke blir gående med akutte ubehagelige bivirkninger. Pass på at du får høy nok dose, dvs øk dosen hvis du ikke har ønsket effekt etter 4-5 uker - så sant du ikke får bivirkninger.

Besvart av: Psykiater Fred Holsten

Når begynner medisinen å virke?

Spørsmål:

Hei,er mor til en gutt på 14 med OCD, har gått til psykolog med han i snart 2 år og prøvd ulike metoder, samtale, eksponering uten resultat, har nå startet med medisinering Zoloft, er der noen som har erfaring med dette preparatet? Fikk fortalt at det kan gå opp til 9 mnd før vi merker effekten av den. Syns det er veldig lang "ventetid". Hverdagen for gutten min og for oss andre i familien er knalltøff, Hele døgnet er preget av OCD.

Svar:

Zoloft er et godt utprøvet preparat ved OCD. Man behøver ikke vente i 9 mnd. Hvis det ikke er tegn til virkning etter 4 uker, og preparatet tolereres bør man øke dosen så høyt som muig uten at det blir ubehagelige bivirkninger før man eventuelt skifter preparat. 8-10 uker er det lengste jeg ville vente hvis det ikke er tegn til effekt.

Besvart av: Psykiater Fred Holsten


This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search