• 9381 7441

Spørsmål: 

Hei! Jeg har fått diagnosen OCD og har gått til behandling i flere år, med ERP og kognitiv adferdsterapi. Men nå er jeg sint og skuffet. Jeg har det siste året gått til behandling hos en psykologspesialist på en klinikk, men har fått beskjed om at når ett fullt år er gått, er jeg nødt til å avbryte behandlingen dersom jeg ikke er "frisk". Klinikken har vanligvis en behandlingstid på 3-6 mnd har jeg fått høre, og at jeg har blitt innvilget ekstra tid i forhold til dette da jeg også tidligere har måttet bytte behandlere midt under behandling, blant annet pga alder (Fra BUP til DPS). 

Jeg lurer nå på, har jeg ingen rettigheter? HAr jeg noe jeg kan stå opp mot? Eller må jeg begynne hos min 6. psykolog i løpet av de ca. 4 årene jeg har forsøkt å få hjelp? JEg har nemlig fått beskjed om at de kan søke meg over til noe kommunebasert, som er mer basert på langtidsoppfølging. Men jeg orker ikke starte hos ENDA en ny og måtte skape et nytt tillitsforhold...

Svar: 

Spørsmålet er vanskelig. Pasientrettighetene sier noe om "rett til nødvendig helsehjelp". Dette gjelder både vurdering/utredning og behandling. Du har fått både utredning og behandling av spesialist. Du har fått dette i et år, mens de fleste må nøye seg med 3-6 mnd. Spørsmålet blir om en har rett til å få gå hos de mest kompetente spesialistene uten tidsbegrensing. Til dette kan jeg svare at en slik rett kan en ikke påberope seg. Dette skyldes flere forhold. I dette tilfellet vil jeg tro at det vurderes å gi lite helsegevinst per  time å fortsette ut over et år. Dette mener jeg er faglig begrunnet. Om det ikke har kommet til en meget betydelig bedring etter et år med ERP, er det lite sannsynlig at slik bedring vil komme senere.

Det andre forholdet er at spesialisttjenestene må fordeles på alle som trenger dem. Om "nåværende" pasienter med loven i hånd kunne kreve å forbli hos spesialistene, ville spesialisttjenester snart bli utilgjengelige for nye pasienter. Jeg tillater meg å spørre om medisinering er optimalisert. Er det noe å hente her?

Besvart av: Psykiater Nils Håvard Dahl

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search