• 9381 7441

Spørsmål: 

Hei, et spørsmål angående medisiner. Ser at mange har positive erfaringer medcipralex. Selv går jeg på seroxat,og har gjort det lenge. Kunne tenkt meg å bytte tilcipralex. Har hatt ocd siden jeg var 14, er nå 22 og går i behandling. Plages medagressive tvangstanker. Hvilke erfaringer har dere på hvilket preparat som virker best på ocd?

Svar: 

Medikamentell behandling av OCD

Førstevalg i behandlingen av OCD er SSRI. SSRI er citalopram (Cipramil), escitalopram (Cipralex), fluoxetin(Fontex), fluvoksamin (Fevarin), paroxetin (Seroxat) og sertralin (Zoloft).

Jeg kjenner ingen studier som viser at et eller flere av SSRIene er bedre enn de andre på gruppenivå. Derimot kan det være forskjeller på individnivå. Det kan en ikke finne ut av uten å prøve seg frem. Det er ingen grunn til å skifte til et annet SSRI om en har rimelig god virkning på det nåværende. En må også huske at en faktisk kan bli verre ved et skifte. Det eneste jeg kan si er at escitalopram er bedre enn citaloprampå alle måter, og at det derfor ikke er noen god grunn til å sette nye pasienter på citalopram.

Doseringen av SSRI ved OCD er ofte det dobbelte av dosene ved depresjon. Heldigvis synes personer med OCD å få langt mindre bivirkninger enn personer med angst eller depresjon.

Om SSRI ikke virker, kan klomipramin (Anafranil) være verdt å forsøkte. Dette er et gammelt antidepressivt middel i gruppen TCA. For dosering gjelder det samme som ved SSRI.

For personer med utilstrekkelig effekt på SSRI kan en legge til et antipsykotisk middel. I denne gruppen er det min erfaring at Risperdal er noe bedre enn de andre. Vanlig dose er 1-2 mg om kvelden.

Besvart av: Psykiater Nils Håvard Dahl

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search