• 9381 7441

Spørsmål: 

Hei! Jeg er en jente som har plagsomme tvangstanker. Jeg har gått på zoloft i 8 uker. Fikk de tvangstankene jeg sliter med nå etter jeg begynte med medisin. Kan medisin føre til tvangstanker? Jeg var først og fremst deprimert, før jeg begynte med zoloft( hadde bare litt tvangstanker, disse var med på gjøre at jeg ble litt lei meg). Er redd for at jeg aldri blir frisk, fordi tvangstankene hjemsøker meg hele tiden. Bør jeg prøve en ny medisin?

  • Bruker noen rosenrot i tillegg til zoloft eller cipralex?
  • Fins det elektrosjokk, eller en måte man kan operere vekk tvangstankene på?
  • Bør jeg bruke Risperdal i tillegg til zoloft/copralex når jeg er så mye plaget?
  • Hvor lang tid går det før man blir frisk? Jeg er temmelig oppgitt av å ha disse tvangstankene, så håper dere kan gi meg god hjelp!

Svar: 

Nei, jeg har aldri hørt at noen kan få tvangstanker av Zoloft. Men det kan jo være at tvangen har blitt mer tydelige etterat depresjonen ble svakere. Du skriver ikke hvor mye du bruker, men det første jeg ville råde deg til er å ta opp med legen din om du ikke skal ha en høyere dose. Man trenger vanligvis høyere doser Zoloft mot tvang enn mot depresjoner. Jeg vil også anbefale deg å be om en henvisning til en psykiater eller psykolog som behersker kognitiv terapi for tvang. Det er oftest svært effektivt både alene og sammen med medikamenter.

Midler som Risperdal kan av og til ha en tilleggseffekt, men forsøk først Zoloft eller et tilsvarende preparat (SSRI) i høye nok doser, og hvis det ikke er godt nok, forsøk klomipramin (Anafranil) som ofte har god effekt på tvang. 

Elektrosjokk er en meget effektiv behandling for alvorlige depresjoner, men har ikke særlig effekt på tvangssymptomer. 

Rosenrot har heller ikke dokumentert effekt på tvang. 

Operasjon har vært benyttet på alvorlig lidende tvangspasienter som ikke har hatt effekt av annen behandling. Den sisteetterundersøkelsen av disse pasientene viser at de fleste får mindre angst, men at bivirkningene er større enn man tidligere trodde. Operativ behandling av tvangslidelser gjøres ikke i Norge. 

 I de siste årene har det kommet rapporter om at dyp hjernestimulering kan ha god effekt ved tvang. Denne behandlingen utføres heller ikke i Norge og er kun på forsøksstadiet.

Besvart av: Psykiater Fred Holsten

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search