• 9381 7441

Spørsmål: 

Jeg har en sønn på 10 år med sterke tvangstanker og tvangshandlinger.  Hvor tidlig kan behandling med medisin starte, og hvilke medisiner kan være aktuelle?

Svar:

Først forklaring av forkortelsene CMI og SSRI: CMI betyr clomipramin = Anafranil. SSRI er citalopram (Cipramil), escitalopram (Cipralex), fluoxetin (Fontex), fluvoksamin (Fevarin), paroxetin (Seroxat) og sertralin (Zoloft).

Hvis han er veldig plaget ville jeg ha forsøkt å behandle ham med et SSRI direkte under nøye overvåking. Hvis dette ikke hadde effekt ville jeg ha forsøkt Anafranil, og hvis dette ikke fungerte alene bør man forsøke å legge til Risperdal. Selv om det er få studier er det ingen ting som skulle tilsi at det ikke virker på barn.

Se denne studien:
 
Which SSRI? A Meta-Analysis of Pharmacotherapy Trials  in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder? Geller et al 2003. Meta analyse av alle tilgjengelige studier av behandling med serotonerge midler på barn og ungdom for ocd. 12 studier med over 1000 pasienter. Samlet viste studiene en høyt signifikant forskjell mellom aktivt legemiddel og placebo. CMI var mer effektivt enn SSRI, og at de forskjellige SSRI var likeverdige. Selv om det var høy signifikant effekt av medikasjon sammenlignet med placebo, var selve effekten beskjeden.

Her er en studie til:

J Child Adolesc Psychopharmacol 1999;9(2):115-23
Risperidone augmentation of serotonin reuptake inhibitor treatment of pediatric obsessive compulsive disorder. In this case series, risperidone augmentation of treatment with a serotonin reuptake inhibitor (SRI) is described in four pediatric patients diagnosed with obsessive compulsive disorder (OCD). An improved treatment response was observed in all cases, albeit in different ways. All four of the patients had failed prior SRI monotherapy. Comorbid tics were observed in two cases and aggressive behavior or violent images were seen in three. Possible predictors of response to risperidone in patients with OCD and future research avenues are explored. 

Besvart av: Psykiater Fred Holsten

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search