• 9381 7441

Spørsmål: 

Hvordan går man frem når man skal søke om grunnstønad for ekstrautgifter i forbindelse med OCD?

Svar: 

Fremgangsmåte ved søknad om grunnstønad til ekstrautgifter i forb med tvangslidelse: Samme fremgangsmåte som ved søknad om grunnstønad generelt.  Det er fastsatt skjema som finnes på internett eller kan fås i våre mottak eller tilsendt i posten. 

Ekstrautgiftene man har i forbindelse med søknaden skal dokumenteres. Det skal også foreligge legeerklæring ved søknad om grunnstønad. Enkelte utgifter kan være vanskeligere enn andre å dokumentere, ta derfor kontakt med lokalt Nav kontor, be om en  samtale eller få informasjon på telefon.

Besvart av: Rådgiver i NAV Liv Dragsten

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search