• 9381 7441

Spørsmål: 

Hei. Jeg er en jente på 19 som har slitt med angst/tvangstanker i vel 3 år nå. Jeg tok meg et friår fra skolen for å bli frisk. I denne perioden fikk jeg behandling av bup, samtidig som jeg gikk på fluextin. Dette hjalp meg og jeg ble gradvis bedre. Jeg fikk jobb i barnehage gjennom aetat og fikk dagpenger. Deretter følte jeg meg klar til å begynne på skole. Jeg gikk da omsorg vk1.

I midten av skoleåret kom angsten og tvangstankene tilbake. Jeg forsøkte å gå på skolen men det resulterte i at jeg ikke klarte det. Så jeg måtte slutte på skolen. Jeg gikk i TFT og dette fikk meg til å bli litt bedre. Men tankene og tvangen ligger der enda.. Jeg ble litt bedre og prøvde å jobbe som i vikar i barnehage. Jeg fikk vikariat i den barnehagen jeg jobbet i når jeg hadde dagpenger. Jeg jobbet også i en annen barnehage. Men nå er angsten så ille at jeg ikke klarer å jobbe.

Har vært hos fastlegen og fått fluextin igjen og jeg venter på innkallelse fra psykolog.

Det som er forferdelig nå er at jeg har samboer og vi har bare en inntekt. Vi harsåvidt råd til mat og dette sliter veldig på oss. Angsten hindrer meg i å gå på skole og hindrer meg i å jobbe. Jeg tok dette opp med fastlegen og hun foreslo at jeg skulle gå på trydekontoret og levere en sykemelding. Dette har jeg da gjort, men jeg får sikkert ikke noe slags stønad. Jeg forsøkte også å gå på aetat for å melde meg arbeidsledig, men der følte jeg at de lo av meg siden jeg kom der og ikke hadde hatt noe "fast" jobb før og kunne tro at jeg kunne melde meg arbeidsledig. Og siden jeg var sykemeldt så kunne jeg ihvertfalll ikke melde meg arbeidsledig. Jeg forstår ingenting av dette her. Hva skal jeg leve av da? når jeg ikke kan jobbe eller gå på skole?

Så spm er om det finnes noe slags stønad jeg kan få?? har jeg ikke rett på noe da?

hilsen fortvilet jente

Svar: 

Generelle bestemmelser i folketrygdloven er at for å få rett til sykepenger må medlemmet ha vært i arbeid i minst 4 uker umiddelbart før arbeidsuførheten.  Sykepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt, og det er et vilkår at sykepengegrunnlaget ( inntektsgrunnlaget, dvs arbeidsinntekt omregnet til årsinnekt ) utgjør minst et halvt grunnbeløpet, dvs kr 31.446. 

Jeg forstår det slik at du har jobbet i et vikariat i en barnehage + ekstra i en annen.  På grunnlag av de opplysningene som gis er det vanskelig for meg å si om sykepengeretten er oppfylt eller ikke.  Jeg anbefaler at du tar tfl kontakt med ditt lokale Nav trygd kontor og bestiller en time til saksbehandler. Du bør ta med deg lønnsslipper fra siste året.  Når du har levert en skriftlig søknad om sykepenger ( duhar levert inn sykemelding), så har du krav på et skriftlig svar fra nav trygd.  I et slikt tilfelle som din bør det også vurderes om du kanskje kan ha krav på rehabiliteringspenger.  Disse kan tilstås dersom du ikke har sykepengerett, og det kan dokumenteres at du pga sykdom har vært minst 50 prosent arbeidsufør siste året. Grunnen til at dette nevnes er at jeg ser du ikke har klart og gjennomført skolegangen det siste året.

Jeg anbefaler sterkt at du snarest tar kontakt med ditt lokale kontor.

Besvart av: Rådgiver i NAV Liv Dragsten

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search