• 9381 7441

Spørsmål:

Jeg har vært ringevikar hos to arbeidsgivere.Siste arbeidsdag hos den ene arbeidsgiveren var 29.desember. 15.Januar ble jeg sykemeldt.Det vil si at det er gått 16 dager uten inntektsgivende arbeid hos denne ene arbeidsgiveren.Dette var grunnlag for avslag om sykepenger. 

Men, den 10 og 11 januar var jeg i arbeid hos den andre arbeidsgiveren, som da blir innenfor denne perioden på 16 dager. Jeg har vært ansatt hos begge arbeidsgivere i over fire uker. Vil jeg da ha krav på sykepenger?

Svar:

Retten til sykepenger som arbeidstaker følger av folketrygdlovens paragraf 8-15; retten til sykepenger som arbeidstaker faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager.  Som avbrudd regnes også permisjon. Selv om retten til sykepenger som arbeidstaker etter paragraf 8-15 faller bort skal retten til sykepenger etter paragraf 8-47 ( midlertidig ut av arbeid) vurderes.

Det er vanskelig for meg å se om det andre arbeidsforholdet med jobb den 10. og 11. januar gir rett til sykepenger som arbeidstaker. Jeg anbefaler at det fremmes en søknad til nav trygd om sykepenger etterparagaraf 8-47.  Her finnes det et søknadsskjema som ligger på våre internettsider: nav.no.   Skjemaet ligger under " jobb og arbeidsliv", skjemaet er  NAV 08-47.05 " Krav om sykepenger - midlertidig ut av inntektsgivende arbeid".

Anbefaler også en samtale med saksbehandler på nav trygd.  Kan tyde på som om retten til sykepenger foreligger, men dette kan saksbehandler på det lokale nav kontoret , som har detaljkunnskap om saken, gi svar på.

Besvart av: Rådgiver i NAV Liv Dragsten

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search