• 9381 7441

Spørsmål: 

Jeg lider av mye tvangstanker og en god del tvang, men det er tvangstankene mine som styrer hele mitt liv. Det jeg lurte på er om det er vanlig at man ikke tåler sin egen familie når man har tvangstanker?

Jeg er 52 år og har 3 voksne barn, men jeg får fryktelig angst hvis barna kommer på besøk og så detter jeg i depresjon og begynner å gråte. Det samme gjelder min kone også. Jeg får mye angst når hun kommer hjem fra arbeid, men det som er verst er hvis hun skal gjøre noe hjemme, så fyker angsten opp med en gang, så jeg tåler ikke at det blir gjort noe hjemme som skaper lit rot i systemet mitt.

Svar: 

OCD rammer ikke bare den som har lidelsen, men også denne personens forhold til andre, spesielt personer man står nært. Det er med andre ord ikke bare en person som lider, men oftest hele familier. Mange får problemer fordi systemet av tvangshandlinger krever overdreven orden eller renslighet, som verken gir mening for andre eller er mulig å gjennomføre. Resultatet blir ofte angst, sorg/ depresjon, konflikter eller sosial isolasjon. Eller slik som du beskriver det; at man ikke tåler sin egen familie.

Mange OCD-pasienter har tvangstanker knyttet til å skulle skade eller forgripe seg på personer man er glad i, ofte familiemedlemmer. Pasienter med OCD feiltolke ofte slike tanker som tegn på at man faktisk kan komme til å utføre slike handlinger, og synes derfor at det er vanskelig å forholde seg til de aktuelle familiemedlemmene.

Det har til nå blitt alt for lite fokusert og forsket på hvordan man bedre kan hjelpe pasienter med de sosial konsekvensene lidelsen innebærer. Det har også blitt for lite fokusert på hvordan man bedre kan hjelpe pasientens pårørende. Ananke samarbeider med fagmiljøet i Trondheim for å utvikle prosjekt og behandlingstilbud knyttet til disse problemstillingene.

I et slikt tilbud vil det bli lagt til rette slik at pårørende får bedre informasjon om lidelsen og hvordan man mest hensiktsmessig kan ta hensyn til pasienten. Gjennom dette kan man unngå konflikter som kommer som resultat av mangel på kunnskap og fornuftig tilrettelegging. Det vil også bli lagt vekt på å vise pårørende hvordan de bedre kan legge til rette slik at pasienter øker troen på og motivasjonen for behandling. I tillegg til dette vil det fokuseres på hvordan pårørende bedre kan ivareta egne behov og sette grenser slik at de i minst mulig grad blir ”dratt inn i pasientens system”.

Ved at pårørende får bedre hjelp vil også pasienter som i dag sliter med dårlig samvittighet for konsekvensene lidelsen har får personer man er glad i, få det bedre.

Besvart av: Psykolog Bjarne Hansen

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search