• 9381 7441

Spørsmål: 

Jeg har følgende spørsmål vedrørende OCD:

  1. har dødsangst noen sammenhenh med OCD?
  2. er masse grubling( ikke bare tvil) en del av OCD? Når jeg f.eks har en oppgave, sak eller lignende som jeg tenker på ligger tanken i hodet mitt hele tiden uansett hva jeg gjør. Dette kan være positivt( lærte en 8 siders manuskript utenat etter to gangers gjennomlesning ettersom teksten satte seg i hodet...). men det kan og være svært slitsomt da jeg ikke er tilstede.
  3. er mennesker med OCD med nærtagne? selv kan jeg ta de mest banale ting til meg( når det kommer fra mennesker jeg bryr meg om).SElv har jeg en tanke om at de negative utsagn bekrefter de dårlige tankene man har om seg selv, og derfor reagerer....?
  4. alkohol og OCD: selv tør jeg ikke ikke drikke ettersom fylleangsten blir enorm og varer i flere dager, samt kan gi grobunn for nye tvangstanker, er det vanlig??  

Svar: 

  1. Dødsangsten iflg. Søren Kirkegaard, er en del av den menneskelig eksistensielle tilværelsen som alle har noe av mer eller mindre. Hypokonder angst kan ligne veldig på tvangstanker. Redsel for at kroppslige symptomer er tegn på en alvorlig sykdom som må kontrolleres av lege eller gjennom legeoppslagsverk/internet regnes som primært tegn på hypokondri. En person med tvang kan være redd for å få AIDS uten å ha noen klare kroppslige symptomer å relatere sykdommen til. I tvangen er dette mer en tanke. Men det er mulig å ha begge deler så for å få en OCD diagnose men da må det være tvangstanker eller handlinger som ikke bare er relatert til dødsangsten.
  2. Grubling eller Generalisert Angstlidelsen (GAD)finner man ofte vedOCD. Men som du selv sier man tror at grublingen har sine fordeler for vedkommende, mens tvangstankene og handlingene virker bare bortkastet og oppleves fremmed for ens personlige verdier. Tvangstankene kommer ubedt og er korte i varighet, mens grublingen er frivillig fremkalt og kan foregå over lang tid. Med en stor grad av GAD bør man vurdere å søke hjelp for det før behandlingen av tvangen. Dette er fordi GAD tar så mye krefter. 
  3. Jeg tror at personer med OCD som med alle psykiske lidelser vil være mer sårbare for å tolke ting som kritikk. Dette har sammenheng med depressive tanker over at man er ikke kvitt sin tvang eller er et uttrykk for et dårlige  selvbildet.
  4. Alkohol som fører til bakrus øker angst og depresjonssymptomer. Når man er stresset eller deprimert kan man øke tilgangen på tvangstanker og da forverres ofte OCD symptomene dagen derpå.

Jeg håper at disse svar gir noe oppklaring.

Besvart av: Psykolog Patrick Antony Vogel

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search