Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

INNKALLING TIL LANDSMØTE 2021

  • Dato 5. mars 2022
  • Tidspunkt 12.00-15.00
  • Sted Montana vandrerhjem Bergen

Sentralstyret viser til tidligere kunngjøring og innkaller herved til landsmøte i Norsk OCD og angstforening, Ananke, som avholdes: Tid: Lørdag 5.mars 2022, kl. 12.00 – 15.00 

Sted: Montana vandrerhjem Bergen , Johan Blytts vei 30, 5096 Bergen 

Fullstendig sakliste og dagsorden: Sakspapirer sendes til påmeldte delegater.
Kun valgte delegater over 15 år har stemmerett og får dekket sine utgifter i forbindelse med landsmøtet. Alle andre medlemmer har møterett. 

Saksliste/dagsorden til landsmøtet 18.04.2021

Sak 1: Valg av møteleder 

Sak 2: Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive protokoll 

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 4: Godkjenning av sentralstyrets årsmelding 2020 Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2020 Sak 6: Endringsforslag til handlingsplan 2021 

Sak 7: Endringsforslag til vedtekter 2021 

Sak 8: Budsjett 2021 

Sak 9: Fastsettelse av medlemskontingent, styrehonorarer og godtgjøring til webansvarlige 

Sak 10: Innkomne landsmøtesaker 

Sak 11: Valg 

Sak 12: Godkjenning av revisor 

Sak 13: Eventuelt 

Sak 14: Landsmøtet avsluttes

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding