Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Om OCD

Hva er tvangslidelse?

HVA ER TVANGSLIDELSE?

Hva er tvangslidelse (OCD)?

Tvangslidelse innebærer at man er plaget av tilbakevendende uønskede tanker, bilder, eller impulser som dukker opp selv om man skulle ønske at de ikke gjorde det. I tillegg til uønskede tanker har de fleste tilhørende tvangshandlinger. Dette er handlinger som utføres for å forhindre negative konsekvenser eller for å redusere ubehaget man får av tvangstankene. De fleste mennesker kan oppleve å ha tvangstanker, men for at det skal være en lidelse så må plagene knyttet til tvangstankene, eller omfanget av tvangshandlingene være så stort at det oppleves som et hinder i hverdagen.

Tvangstanker:

Tvangstanker er uønskede tanker (eller bilder/impulser) som dukker opp i hodet selv om man ikke ønsker at de skal være der. Tvangstankene er ikke lystbetonte – det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp medfører det intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med tankene. Mange skammer seg også over tankene da de frykter at andre skal tro at dette er tanker de ønsker å ha.
De vanligste tvangstankene omhandler redsel for å bli smittet eller å smitte andre med en farlig sykdom, at det kan oppstår brann eller innbrudd eller at andre ulykker kan inntreffe. Andre plages av tanker de opplever som upassende, ofte med seksuelt eller innhold som oppleves som blasfemisk. Andre plages av tanker om at de kan komme til å gjøre noe de ikke ønsker å gjøre, slik som å skade noen de er glad i.

Tvangshandlinger:

For å dempe ubehaget ved tvangstankene eller for sikre at de negative hendelsene disse omhandler ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er overdreven vasking eller sjekking (ofte av dører, vinduer eller elektriske apparat). Andre har tvangshandlinger knyttet til overdreven orden, symmetri eller gjentakelse. Mange utfører også mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall eller tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker. Det er også vanlig og gjentatte ganger be om forsikringer eller betryggelser fra andre personer.

Innsikt:

De som er rammet av tvangslidelse har på den ene siden en innsikt og forståelse av at tankene ikke er rasjonelle og at tvangshandlingene er overdrevne eller unødvendige. På den andre siden er tvilen og ubehaget så stort at de ikke våger å stole på det de egentlig vet er riktig.

Det er også vanlig for personer uten tvangslidelse å oppleve at det dukker opp tanker med innhold en ikke går god for, og som kan medfører ubehag. Når sånne tanker kommer, er det også vanlig å dempe ubehaget ved å tenke på noe annet eller utføre et ritual som å banke i bordet eller tenke på noe positivt for å nøytralisere den negative tanken. Forskjellen er at de som er rammet av tvangslidelse (OCD) opplever dette så ofte og så intenst at det i vesentlig grad går utover hverdagen. For personer med tvangslidelse kan tvangstanker og -handlinger oppta mange timer hver dag.

Tvangslidelsen har som regel store konsekvenser for hverdagslig fungering og trivsel fordi det påvirker sosial omgang, jobb, skole og familie. Pårørende til personer med tvang blir ofte involvert og skadelidende.

Utbredelse og sykdomsdebut

Vi vet ikke sikkert hvor mange som er rammet av en tvangslidelse, ofte anslåes det til å være 1-3% av befolkningen. Lidelsen kan oppstå i barneårene, men debuterer oftest i tidlig voksen alder. Lidelsen kan imidlertid også ramme senere i livet.


Behandling

Følelse av skam og lite kunnskap om lidelsen, medfører ofte at en bruker mye krefter på å holde lidelsen skjult. Dette er noe av årsaken til at mange lever med plagene i årevis, uten å søke hjelp.

Det er godt dokumentert at psykologisk behandling, eksponering med responsprevensjon (ERP), gir betydelig bedring for de fleste, og mange blir helt friske. Dette gjelder også om du har andre lidelser eller vansker i tillegg.

Noen antidepressive legemidler har dokumentert effekt på tvangslidelser. Disse medikamentene virker på hjernens serotonerge system. Det er viktig å være oppmerksom på at dosen som hjelper for tvangslidelse oftest må være betydelig større enn den som hjelper for depresjon. I tillegg er reduksjonen i graden av tvangssymptomene som oppnås ved ERP oftest større enn ved medikamentell behandling. Hyppigheten av tilbakefall når man slutter med medisin er relativt høy.


Det er hjelp å få!

Lider du av tvang, kan du få hjelp av OCD-teamet i ditt helseforetak. De vil gi kunnskapsbasert og kvalitetssikret behandling. Dette gjelder både for barn-, ungdom og voksne, og pårørende vil også kunne ta kontakt med det lokale OCD-teamet. For å komme til, må du henvises til lokalt distriktpsykiatrisk senter (DPS) eller barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding