Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Viste du at…?

…det å ha hatt OCD lenge ikke betyr at man ikke kan bli helt frisk fra OCD
…regionale OCD-team gjør at alle med OCD nå får et godt tilbud om behandling der de bor. Dette gjør at Norge kanskje er det landet i verden med størst satsning på effektiv OCD-behandling.
…man vet lite om hva som fører til at noen får OCD, men at hvorfor man fikk det ikke er viktig for behandlingsresultatet
…de fleste trenger behandling for å bli kvitt OCD, da det er en lidelse som sjeldent går over av seg selv
…mange med OCD venter i mange år fra de får symptomer til de søker hjelp. Vi håper lokale OCD-team vil gjøre at det blir lettere å ta kontakt tidlig.
– upassende tanker er normalt og kommer og går hos oss alle?

– OCD lett blir et usunt familieprosjekt?

– det er lett å bli tvangens venn ikke det friskes støtte

– det å ikke hjelpe med tvangshandlinger kan være den beste hjelp

– det er normalt å bli sliten og oppgitt av aktiv OCD, også for de pårørene

– det er bra for alle at familien rundt lever mest mulig normalt selv, ikke lar seg styre av en persons tvangsideer.

…Mentale ritualer” (å si spesielle fraser/få frem positive bilder) er meget vanlige former for tvangsritualer hvor handlingene foregår på det tankemessige og synlige plan for å dempe angst. I motsetning til tvangstanker som kommer ubedt er disse bevisst villet.
…familiemedlemmer viser mer omsorg for familiemedlemmer med OCD ved å ikke overta ansvaret for å møte kravene fra pasientens tvang.
…selv om spillegalskap, og noen rusproblemer omtales på folkemunne som tvangsatferd/mani er det helt andre mekanismer involvert enn i OCD (de søker lystopplevelser istedenfor å dempe angst som i OCD).
…selv om det er noen forskjeller i behandling av små barn med OCD, er det som regel de samme metoder som brukes for voksne som kan anvendes.
…det er omtrent like mange menn som kvinner som får OCD.
…selv om det er mange OCD pasienter som utvikler tilleggs depresjon, er det som regel like gode muligheter for en vellykket behandling av OCD med ERP.
…angsten er ikke farlig. Det viktigest er å lære gjennom eksponeringsterapi at man kan fungere i flere og flere situasjoner uten å trenge å gjøre noe for å dempe angsten.
…det er ikke lurt å anklage seg selv for et tilbakefall til mye tvangsritualer så lenge man er villig til starte opp på nytt med det man har lært tidligere i behandling.
…det er lurest å følge et fast behandlingsplan for eksponeringer og ikke utsette trening til man har lyst til å trene.
…man kan få støtte til å tør starte opp i behandlingen ved å henvende seg til Ananke medlemmer som selv har fått hjelp for å høre om deres erfaringer.

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding