Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Få hjelp

Dette er en veiledning til hvordan man kan få hjelp til diagnostisering og behandling av OCD.

Hvordan få hjelp til behandling av OCD

Dette er en veiledning til hvordan man kan få hjelp til diagnostisering og behandling av OCD. Den er utarbeidet av Norsk OCD og angstforening, Ananke i samarbeid med faglig ekspertise på OCD som er tilknyttet foreningen.

Veiledningen er ment for den som har eller har mistanke om at han eller hun har OCD, pårørende og alle kategorier helsepersonell

KORT OM OCD
BEHANDLINGSTILBUD FOR OCD
HVORDAN FÅ HJELP
DERSOM MAN IKKE FÅR HJELP

Vanlige norske ord for OCD i dagligtale er tvangslidelse, tvangstanker, tvangshandlinger eller rett og slett tvang. Symptomer på og beskrivelse av OCD finner du i brosjyren, se link nederst.
OCD er en alvorlig lidelse som har alvorlige og ofte livslange konsekvenser for den som rammes, og for pårørende, dersom riktig behandling ikke gis. Behandling av lidelsen krever spesialkompetanse. Samtaler med psykolog eller annet helsepersonell uten spesialkompetanse hjelper ikke.
Lidelsen er langt mer utbredt enn de fleste er klar over og rammer minst 1 % av befolkningen, dvs 50 000 eller flere personer i Norge. I tillegg vil ubehandlet OCD påvirke 100 000-150 000 pårørende, ofte i så stor grad at det medfører sykemelding i kortere eller lengre tid. Når tvangen hindrer et normalt liv har man krav på utredning. Ubehandlet har lidelsen svært ofte store konsekvenser for et sosialt liv, utdanning og arbeid. Det er derfor viktig for den enkelte, og for samfunnet, at man ved mistanke om OCD blir henvist til en instans med spesialkompetanse på OCD.

Dine rettigheter

Pakkeforløp for tvangslidelser/OCD på helsedirektoratets nettsider

Nyttige sider

Mestring av angst og tvang under pandemien

Mestring av angst og tvang under pandemien, våre beste råd til de som er rammet, pårørende og behandlere

Les mer
Velkommen til Norsk OCD og angstforening, Ananke

Anankebrosjyre

Informasjonsbrosjyre om Ananke – Norsk OCD og angsforening

Les mer
Informasjonsbrosjyre om Trichotilomani – hårnapping- og hudplukkingsslidelse

Brosjyre om Trichotilomani – hårnapping- og hudplukkingsslidelse

Informasjonsbrosjyre om Trichotilomani – hårnapping- og hudplukkingsslidelse

Les mer

Kontaktinfo lokalforeninger

Her finner du kontaktinfo til våre lokale foreninger i Norge

Les mer

Kontakt

Kontaktinformasjon til Ananke Norsk OCD og angstforening sentralt

Les mer
Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding