Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Om Ananke

Norsk OCD og angstforening, Ananke ble startet på Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim i 1992.

Norsk OCD og angstforening, Ananke
Norsk OCD og angstforening, Ananke ble startet på Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim i 1992. Foreningen ble startet av professor i psykiatri K. Gunnar Götestam som også er foreningens faglige konsulent.

Vi er en brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser (OCD), deres pårørende og andre interesserte.
Norsk OCD forening, ANANKE er en ideel organisasjon som drives på frivillig basis. Vi har også et nært samarbeid med fagmiljøet, og jobber aktivt med å spre interesse for lidelsen og behandling av den i behandlingsapparatet. I tillegg bidrar vi med råd og støtte til de som sliter med en tvangslidelse (OCD) og deres pårørende.

Norsk OCD og angstforening, Ananke har som mål:

  • å være til støtte for OCD-lidende og deres pårørende
  • å bidra til større åpenhet, og å sette fokus på lidelsen både hos allmennheten og i fagmiljøet
  • å forbedre de sosiale og økonomiske rettighetene for OCD-lidende
  • å øke kunnskapen om lidelsen og behandlingsmulighetene, og å arbeide for et bedre behandlingstilbud

Organisasjonen jobber for et landsdekkende nettverk, og har i dag lokalgrupper i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger og Oslo. Sentralstyret har sitt hovedsete i Trondheim, Østmarka sykehus.

Lokalgruppene har jevnlige møter, ca 1 gang i måneden. Hit kommer både de som selv har lidelsen og pårørende. På disse møtene har vi ofte besøk av fagfolk, og vi har sosialt samvær hvor vi deler erfaringer og tanker med hverandre i samme livssituasjon.

En gang i året arrangerer vi weekend – samlinger for alle våre medlemmer over hele landet, samt inviterte fagpersoner. Dette er en viktig del av vårt likemannsarbeid, og har vist seg å være et tiltak som styrker organisasjonens arbeid med å stimulere medlemmenes innsats for hverandre.

Norsk OCD og angstforening, Ananke ser det som en av sine viktigste oppgaver å jobbe aktivt opp i mot fagmiljøet for å spre interesse og informasjon om lidelsen og behandling av den. Også skoler og skolehelsetjenesten blir prioritert når det gjelder å spre informasjon. Det er viktig å bli ”fanget” opp på et tidlig stadium, da blir behandlingen enklere og en kan spare mennesker for mange års slit. Med bakgrunn i dette arrangerer vi stadig konferanser, seminarer og kurs. Vi reiser også rundt på institusjoner, sykehus og klinikker, og holder undervisning for fagmiljøet.

Som medlem i Norsk OCD og angstforening, Ananke vil du blant annet:

  • få informasjon om behandlingstilbud
  • bli oppdatert på litteratur
  • få invitasjon til jevnlig møter med innlegg av fagpersoner, delta i gruppesamtaler og pårørendegrupper
  • knytte kontakt med andre
Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding