Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Nyheter

Nytt interessant OCD – forskningsprosjekt

Studenter som terapeuter ved tvangslidelse

Patrick A. Vogel, førsteamanuensis/psykologspesialist og Stian Solem, psykolog/stipendiat leder nytt interessant forskningsprosjekt på OCD (tvangslidelse)

patrick_vogel
Patrick A. Vogel (Hjemmeside)

ocd_skolen_stian
Stian Solem (Hjemmeside)

Mennesker med tvangslidelser møter ofte vanskeligheter med å finne kvalifiserte behandlere. Det er få terapeuter som har tilfredsstillende opplæring og veiledning i kognitiv atferdsterapi. Forskningsprosjektet som har startet opp ved NTNU har imidlertid som formål å utdanne psykologer som er kompetent på behandling av tvangslidelse. Samtidig forsøker vi å forbedre behandlingen gjennom utprøving av nye teknikker.

Resultatene for de som deltok i prosjektet i fjor høst har vært veldig gode. Tvangssymptomer har blitt halvert eller bedre etter 12 uker med behandling. De har fått noe oppfølging i etterkant og endringene ser ut til å vedvare. Alle hadde tidligere behandlingsforsøk uten ønsket resultat hos andre leger og psykologer. Denne våren har vi dobbelt så mange studenter i aktivitet.

Som studenten Ane Westad beskriver er det flere faktorer for hvorfor det har gått såpass bra. Behandlingen er basert på en veldokumentert manual som setter rammene for eksponering og responsprevensjon. Samtidig gis det rom for å skreddersy løsninger i enkelte tilfeller. Veilederne har bred erfaring fra behandling med tvangslidelse. I tillegg til oss deltar psykologspesialist og førsteamanuensis Leif E. O. Kennair fra Psykologisk Institutt og universitetslektor og psykolog Bjarne Hansen fra Institutt for nevromedisin ved NTNU. Veilederne er forfattere av artikler og bøker om tvangslidelse. De har i tillegg erfaring fra forskning på lidelsen. En annen viktig forutsetning for prosjektet er en grundig utredningsprosess før oppstart av behandlingen. Dette gjennomføres for å fastslå at tvangen er hovedproblemet. Det kreves grundig kjennskap til utredningsverktøy for å fastslå dette. Studentene har begynt å skaffe seg erfaring med denne oppgaven som en del av prosjektet.

Prosjektet er beregnet å vare i 3 år. Vi regner med å skaffe verdifull kunnskap om tvangslidelse gjennom de erfaringer vi gjør oss. Samtidig tror vi at studentene vil stå ha gode forutsetninger til å bruke sin kompetanse etter endt utdanning. Begge resultatene vil vi være svært glade for.

Bildet under viser fagpersonene som deltar i prosjektet.

ocd_skolen

Fra venstre psykologspesialist og førsteamanuensis Leif E. O. Kennair fra Psykologisk Institutt, deretter Stian Solem, deretter universitetslektor og psykolog Bjarne Hansen fra Institutt for nevromedisin ved NTNU og helt til høyre Patrick Vogel.

You might be interested in …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding