Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Nyheter

Innkalling til landsmøte 2021

Sentralstyret viser til tidligere kunngjøring og innkaller herved til landsmøte i Norsk OCD og angstforening, Ananke, som avholdes:

Tid: Søndag 18. April 2021 kl. 14.00-16.30

Sted: Landsmøtet blir avholdt digitalt på Webinar.

Fullstendig sakliste og dagsorden er vedlagt

Sakspapirer sendes til påmeldte delegater.  

Kun valgte delegater over 15 år har stemmerett og får dekket sine utgifter i forbindelse med landsmøtet. Alle andre medlemmer har møterett.

Saksliste/dagsorden til landsmøtet 18.04.2021

Sak 1: Valg av møteleder

Sak 2: Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive

  protokoll                                        

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4: Godkjenning av sentralstyrets årsmelding 2020

Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2020

Sak 6: Endringsforslag til handlingsplan 2021

Sak 7: Endringsforslag til vedtekter 2021

Sak 8: Budsjett 2021

Sak 9: Fastsettelse av medlemskontingent, styrehonorarer og

            godtgjøring til webansvarlige 

Sak 10: Innkomne landsmøtesaker

Sak 11: Valg 

Sak 12: Godkjenning av revisor

Sak 13: Eventuelt

Sak 14: Landsmøtet avsluttes 

You might be interested in …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding