Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Nyheter

Innkalling til landsmøte 2017

Sentralstyret viser til tidligere kunngjøring og innkaller herved til landsmøte i Norsk OCD forening, Ananke, som avholdes:

Tid: Lørdag 11. mars 2017 kl. 12.00-15.30
Sted: Quality Airport Hotell Gardemoen, 2050 Jessheim

Fullstendig sakliste og dagsorden er vedlagt. Sakspapirer sendes til påmeldte delegater. Bare valgte delegater over 15 år har stemmerett og får dekket sine utgifter i forbindelse med landsmøtet. Alle andre medlemmer har møterett.

Saksliste/dagsorden til landsmøtet 11.03.2017

Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2: Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive protokoll
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 4: Godkjenning av sentralstyrets årsmelding 2016
Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2016
Sak 6: Endringsforslag til handlingsplan 2017
Sak 7: Endringsforslag til vedtekter 2017
Sak 8: Budsjett 2017
Sak 9: Fastsettelse av medlemskontingent, styrehonorarer og godtgjøring til webansvarlige
Sak 10: Innkomne landsmøtesaker
Sak 11: Valg
Sak 12: Godkjenning av revisor
Sak 13: Eventuelt
Sak 14: Landsmøtet avsluttes

You might be interested in …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding