Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Nyheter

Innkalling til landsmøte 2018

Sentralstyret viser til tidligere kunngjøring og innkaller herved til landsmøte i Norsk OCD forening, Ananke, som avholdes:

Tid: Lørdag 10. mars 2018 kl. 12.00-15.30

Sted: Scandic Airport Hotel, Ravinevegen 15. 2060 Gardermoen

Sakspapirer sendes til påmeldte delegater. Kun valgte delegater over 15 år har stemmerett og får dekket sine utgifter i forbindelse med landsmøtet. Alle andre medlemmer har møterett.

Saksliste/dagsorden til landsmøtet 10.03.2018

Sak 1: Valg av møteleder

Sak 2: Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive protokoll

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4: Godkjenning av sentralstyrets årsmelding 2017

Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2017

Sak 6: Endringsforslag til handlingsplan 2018

Sak 7: Endringsforslag til vedtekter 2018

Sak 8: Budsjett 2018

Sak 9: Fastsettelse av medlemskontingent, styrehonorarer og godtgjøring til webansvarlige

Sak 10: Innkomne landsmøtesaker

Sak 11: Valg

Sak 12: Godkjenning av revisor

Sak 13: Eventuelt

Sak 14: Landsmøtet avsluttes

You might be interested in …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding