Ring oss 9381 7441
0 kr0,00

Cart

No products in the cart.

Nyheter

Innkalling til landsmøte 2020

Sentralstyret viser til tidligere kunngjøring og innkaller herved til landsmøte i Norsk OCD forening, Ananke, som avholdes: Tid: Lørdag 21. November 2020 kl. 12.00-15.30.

Sted: Quality Airport Hotel, Lokeveien 7, 2067 Jessheim.

Sakspapirer sendes til påmeldte delegater.

Kun valgte delegater over 15 år har stemmerett og får dekket sine utgifter i forbindelse med landsmøtet. Alle andre medlemmer har møterett.

Saksliste/dagsorden til landsmøtet 21.11.2020
Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2: Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive protokoll
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 4: Godkjenning av sentralstyrets årsmelding 2019
Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2019
Sak 6: Endringsforslag til handlingsplan 2020
Sak 7: Endringsforslag til vedtekter 2020
Sak 8: Budsjett 2020
Sak 9: Fastsettelse av medlemskontingent, styrehonorarer og godtgjøring til webansvarlige
Sak 10: Innkomne landsmøtesaker
Sak 11: Valg
Sak 12: Godkjenning av revisor
Sak 13: Eventuelt
Sak 14: Landsmøtet avsluttes

You might be interested in …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bli medlem

Meld deg inn i Ananke i dag!

Påmelding