• 9381 7441

I regi av OCD teamet i Helse Bergen har det nå vært gjennomført 2 dugnadsuker ved Oslo Universtetssykehus med grunnopplæring av 50 terapeuter i 4-dagers format av OCD-behandling. Gjennom disse dugnadene har 100 pasienter gjennomgått 4-dagers intensiv OCD.

Morten Homane er psykolog ved OCD teamet i Telemark.

Hver torsdag mellom 18.00 og 19.00 kan dere sende mailer ang tvangslidelser (OCD) og behandling til Morten. Han vil svare på mailer med generelle spørsmål rundt lidelsen og behandling, han kan ikke gå ikke inn i enkeltsaker og svarer ikke på spørsmål ang medisin og medisinering.

Ananke-Agder arrangerer en dagstur for barnefamilier hvor en av foreldrene har Tvangslidelse (OCD).

Vi vet at OCD kan forstyrre familielivet på forskjellige måter. Foreldres unngåelsesmønster og overfokus på farer, synes å kunne ”smitte” over på barn.

Vi inviterer til felles medlemsmøte onsdag 29.03.2017. Webinaret vil bli sendt fra Bergen og Loftet. Sidsel vil intervjue leder for Ananke Oslo, likeperson og OCDer Janicke. Vi skal få høre litt om livet til Janicke før tvangen kom, når og årsaken til at tvangen kom, og om behandlingene hun har gjennomgått. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål etter intervjuet. Med oss i Bergen har vi også Karin og Tore Johansen, de var i mange år aktive i Bergens avdelingen og i Anankes sentralstyret . Medlemsmøtene starter kl.18.00, og selve webinaret kl.18.30. Vi håper intervjuet med Janicke vil bidra til samtaler og diskusjoner i lokallagene, slik at det kan bli en sosial stund etter webinaret.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2021 Ananke. All Rights Reserved.

Search